เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
คสช.เร่งใช้ยางพาราหนุนมาตรการรัฐช่วยชาวสวน
26 พฤศจิกายน 2561
212

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า พล.อ.กู้เกียรติ ศรีนาคา รองเลขาธิการ คสช. เป็นประธานการประชุมสำนักเลขาธิการ คสช. โดยได้ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐ จึงกำชับให้ทุกส่วนงานเดินหน้าสนับสนุนนโยบายดังกล่าวอย่างเต็มที่ ตามที่รัฐบาลได้ออกมาตราการส่งเสริมการใช้ยางพาราและผลิตภัณฑ์ในทุกรูปแบบนั้น และหวังให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรให้เกิดความยั่งยืนกับวงการยางพาราของไทยด้วย


สำหรับการสกัดกั้นยาเสพติดของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย และหน่วยงานด้านความมั่นคงที่ปรากฏผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้ พร้อมย้ำให้ในทุกกองทัพภาคเข้มงวดสกัดกั้นยาเสพติดและอาวุธสงคราม รวมถึงสินค้าเกษตรที่ลักลอบเข้าในประเทศ รวมถึงขยายผลการจับกุมในทุกปฏิบัติการ เพื่อสืบค้นไปยังต้นตอของการกระทำผิดกฎหมายตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้แล้ว


อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้กิจกรรมจิตอาสาเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วน พร้อมใจกันดำเนินการในเกือบทุกพื้นที่ โดยมีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือเทศกาลงานสำคัญ จึงได้มอบให้ทุกหน่วยงานในแต่ละพื้นที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสา ทั้งเรื่องการพัฒนาชุมชน พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วม


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×