เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
จีนระอา!ทุเรียนย้อมขมิ้น
08 พฤษภาคม 2560
1,009
นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรร่วมกับ จ.จันทบุรี จัดประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาการส่งออกผลไม้ทั้งเปลือกในภาคตะวันออกเกี่ยวกับหลักปฏิบัติที่ดีและถูกต้อง (จีเอ็มพี) สำหรับโรงคัดบรรจุหรือล้ง เพื่อให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรเข้าใจในกฎระเบียบด้านต่างๆ ทั้งของไทยและประเทศคู่ค้าที่สำคัญ โดยปัจจุบันมีโรงคัดบรรจุผลไม้ทั้งเปลือกประมาณ 135 แห่งในภาคตะวันออกและภาคใต้ และคาดว่าปีนี้จะมีผู้ยื่นขอรับรองโรงคัดบรรจุรายใหม่อีกประมาณ 30 ราย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ขอขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เข้าถึงได้จาก www.thairath.co.th/content/932862
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×