เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
 
ปศุสัตว์ชี้อากาศเปลี่ยนสัตว์ป่วยง่ายระวังโรคเป็นพิเศษ
04 ตุลาคม 2562
160

นายสัตวแพทย์ พศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า สภาพอากาศในจังหวัดนครราชสีมาค่อนข้างแปรปรวน ทั้งร้อน ฝนตก และบางช่วงหนาวเย็น ประกอบกับ เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว ส่งผลกระทบให้สัตว์แทบทุกชนิดมีภูมิต้านทานโรคต่ำ โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร จะทำให้มีอาการเครียด กินอาการน้อยลง ความแข็งแรงและทนทานต่อโรคต่ำ เช่น โค กระบือ แพะ เป็ด และ ไก่ เป็นต้น ทางปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จึงกำชับให้ปศุสัตว์อำเภอทั้ง 32 อำเภอในพื้นที่เริ่มออกไปกระจายความรู้ให้กับคนในชุมชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ เพื่อเตรียมตัวดูแลสัตว์เลี้ยง ไม่ให้เกิดผลผลกระทบจนนำไปสู่ความสูญเสีย และเป็นการป้องกันโรคระบาดไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ด้วย
ซึ่งโรคที่มักมากับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงช่วงปลายฝนต้นหนาว ในสัตว์ใหญ่มักจะเป็นโรคมือเท้าปาก ซึ่งถือเป็นโรคที่น่ารังเกียจและอ่อนไหวสำหรับต่างประเทศ เพราะหากพบการระบาดในประเทศใด จะงดรับผลิตภัณฑ์เนื้อนมจากประเทศนั้นๆ ทันที นอกจากนี้ ในสัตว์ปีกจะเสี่ยงเป็นโรคหวัด โรคทางเดินหายใจ ปอดบวม หลอดลมอักเสบ และโรคอหิวาต์ ในช่วงที่อากาศเย็นและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงขอแนะนำให้เกษตรกรเตรียมป้องกันโรคระบาดในสัตว์ ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรค การให้ยาและวิตามินเสริม รวมถึง ดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรือนให้สะอาด และให้ความอบอุ่นแก่สัตว์เลี้ยง เช่น ปิดฝากันลมหนาว หรือสุมไฟเพิ่มความอบอุ่น นอกจากนี้ จะต้องป้องกันมิให้สัตว์อื่นเข้าไปในโรงเรือน ดูแลเรื่องการให้อาหารที่ดีและมีคุณภาพดีเป็นพิเศษ ก็จะสามารถช่วยลดการเกิดโรคได้ และที่สำคัญ เกษตรกรควรหมั่นสังเกตและดูแลสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม หากพบว่าป่วยเป็นโรคให้รีบแยกกักสัตว์ป่วย และแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที เพื่อเข้าควบคุมและรักษาโรค หากมีสัตว์เลี้ยงตายในฟาร์ม ให้เกษตรกรรีบนำสัตว์เลี้ยงไปทำลาย ด้วยการเผาหรือฝัง เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไปสู่สัตว์อื่น เพราะหากเกิดโรคระบาดสัตว์ จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในช่วงที่อากาศหนาวเย็นเป็นอย่างมากแหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
22-35°C
เชียงใหม่
19-33°C
นครราชสีมา
17-35°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×