เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เกษตรกรบางส่วนยังไม่รู้รัฐจ่ายประกันปาล์มวันแรก
01 ตุลาคม 2562
454

นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์ม 16 จังหวัดภาคใต้ เปิดเผยว่า วันนี้ (1 ต.ค.) จะเป็นวันแรกที่รัฐบาลเริ่มจ่ายเงินประกันรายได้ปาล์มน้ำมันกิโลกรัมละ 4 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ส่วนตัวมองว่าระเบียบหรือกระบวนการต่างๆยังมีความไม่ชัดเจน ขาดการประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกร ซึ่งบางคนยังไม่ทราบด้วยซ้ำว่าวันนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น


 
 


อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าวันนี้จะเป็นไปได้ด้วยความวุ่นวายโดยเฉพาะที่ธนาคารซึ่งเกษตรกรจำนวนมากจะเดินทางไปตรวจสอบบัญชีและสอบถามข้อสงสัย


ส่วนระบบการจ่ายเงินของธนาคารคาดไม่มีเสถียรภาพเพียงพอต่อการทำธุรกรรมของคนจำนวนมาก


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
18-31°C
เชียงใหม่
16-28°C
นครราชสีมา
14-30°C
ชลบุรี
18-29°C
นครศรีธรรมราช
21-28°C
ภูเก็ต
23-28°C