เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เงินแค่ 3 หมื่น พลิกชีวิตเกษตรกรได้
08 สิงหาคม 2559
3,095
"เดิมคนที่นี่ปลูกมันฯ ปลูกอ้อยเป็นหลัก เป็นหนี้เป็นสินมาตลอด ยิ่งเจอภัยแล้ง ผลผลิตก็ยิ่งไม่ดี ชาวบ้านมีรายได้ประมาณไร่ละ 6,000-8,000 บาท แทบจะไม่พอยาไส้ หักต้นทุนแล้วปีหนึ่งเหลือแค่ไร่ละ 3,000-4,000 บาทเท่านั้นเอง เราเลยสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อจะเข้าโครงการฟื้นฟูอาชีพ มองหาลู่ทางปลูกพืชชนิดอื่นที่รายได้น่าจะดีกว่า ปี 2556 ไปดูงานปลูกแคนตาลูปและเมล่อนที่ จ.อำนาจเจริญ แล้วนำมาประยุกต์ปลูกในที่ตัวเอง"
อุเทน สีมารักษ์ สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม เล่าถึงที่มาของการปลูกแคนตาลูปและเมล่อนแทนมันสำปะหลังและอ้อย...หลังมีการรวมกลุ่มร่างโครงการขอเงินสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูฯ 30,000 บาท และได้ไปอบรมเรียนรู้วิธีการปลูก กลับเริ่มลงแคนตาลูป 700 ต้น บนพื้นที่ 3 ไร่
ครอปแรกใช้เงินลงทุนไปทั้งหมด 12,000 บาท เป็นค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าอุปกรณ์ระบบน้ำหยด ค่าไม้ไผ่ ทำค้างให้แคนตาลูปเกาะและอุปกรณ์อื่นๆ ...เพียงแค่ 3 เดือน ได้ผลผลิตให้พ่อค้ามาซื้อหน้าสวน ได้ราคา กก.ละ 20 บาท ขายได้ 20,000 กว่าบาท เนื่องจากยังไม่มีความชำนาญพอ

ครอปต่อมาผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็นไร่ละ 3 ตัน เลยแบ่งพื้นที่ 3 งานมาทดลองปลูกเมล่อน เนื่องจากวิธีการปลูก การดูแลทุกอย่างไม่ต่างจากแคนตาลูป แต่ราคาดีกว่า กก.ละ 100 บาท แถมปลูกได้หนาแน่นกว่า งานละ 1,000 ต้น ...ผ่านไปราว 1 เดือน เริ่มเห็นดอก ปล่อยให้แมลงผสมเกสรตามธรรมชาติ ปลูกไปประมาณ 45 วัน จะเริ่มเห็นลูก
คัดลูกที่ได้รูปทรงไม่บิดเบี้ยวเอาไว้เพียงลูกเดียว ที่เหลือเด็ดทิ้งให้หมด ตัดกิ่งที่แตกแขนงทิ้งไป เพื่อธาตุอาหารจะได้ไปเลี้ยงบำรุงลูกอย่างเต็มที่ จะได้ลูกที่สมบูรณ์มีคุณภาพและได้ราคา

เมื่อเก็บผลผลิตแล้ว รื้อทุกอย่างในแปลงออกทำความสะอาดทั้งหมด เพื่อป้องกันเชื้อรา ไถกลบ โรยโดโลไมท์ พักดิน 1-2 เดือน ให้ดินสะสมธาตุอาหารใหม่ ช่วงนี้ก็เตรียมกล้าเพื่อนำไปปลูกในแปลงอื่นต่อไปผลผลิตจะได้มีออกมาป้อนตลาดสม่ำเสมอไม่ขาดตอน
ผลการปลูกทดลองเมล่อนครั้งแรก 3 งาน 3,000 ต้น ไปได้ดี อุเทน และเพื่อนสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ 20 ราย จึงขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มมาเป็น 3 ไร่...จากขายให้พ่อค้ามารับซื้อหน้าสวน เปลี่ยนมาเป็นทำการตลาดเอง ผ่านช่องทางออกงานขายกับหน่วยงานภาครัฐ สร้างจุดขายมีการทำลวดลายหรือสลักอักษรบนเปลือกเมล่อนอายุ 50 วัน ช่วยเพิ่มมูลค่าจากลูกละ 100 บาท เป็น 150 บาทได้อีก
ปลูกเมล่อน 3 ไร่ ถ้าขายลูกละ 100 บาท แค่ครอปเดียว 4 เดือน ได้เงิน 1 ล้านบาท หักต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยา ระบบน้ำ จะเหลือกำไร 860,000 บาท หรือไร่ละ 286,000 บาท

ปีหนึ่งปลูกได้ 3 ครอป กำไรไร่ละ 8 แสนกว่าบาท ไม่น่าเชื่อเงินแค่ 3 หมื่นของกองทุนฟื้นฟูฯ จะพลิกชีวิตเกษตรกรได้ขนาดนี้... ดีกว่าปลูกอ้อย ปลูกมันฯ 200 เท่า.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรวัฒน์ วีนิล. "เงินแค่ 3 หมื่น พลิกชีวิตเกษตรกรได้". (08-08-2559). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 08-08-2559,
เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/683948
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-32°C
เชียงใหม่
25-33°C
นครราชสีมา
26-31°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×