เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ยกระดับละมุด พืชศก.สุโขทัย สวพ.2 พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ ตอบสนองตลาดส่งออก
08 สิงหาคม 2559
3,890
นายชัยณรงค์ จันทร์แสนตอ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 (สวพ.2)กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า จ.สุโขทัย มีการปลูกละมุดมากในเขต อ.ศรีสำโรง และ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เนื่องจากทนต่อน้ำท่วมขัง พื้นที่ปลูกมากถึง 4,912 ไร่ ผลผลิตมากกว่า 70 ตันต่อปีถือเป็นพื้นที่ปลูกสำคัญอันดับ 2 ของประเทศรองจาก จ.ราชบุรี แต่การปลูกยังเป็นแบบสวนดั้งเดิม ขาดการดูแลอย่างเหมาะสม ทำให้ได้ผลผลิตค่อนข้างต่ำ เฉลี่ย 1,460 กิโลกรัมต่อไร่ และพันธุ์ที่นิยมปลูกเป็นพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิม คือ พันธุ์มะกอก หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าละมุดกรอบ ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีรสชาติดี แต่มีผลขนาดของผลเล็ก ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด
ดังนั้น ศวพ.สุโขทัย จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตละมุดเพื่อการส่งออก ตั้งแต่การพัฒนาพันธุ์ การเขตกรรม การป้องกันกำจัดศัตรูพืช และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อพัฒนาให้ละมุดเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดของ จ.สุโขทัย

นางอารีรัตน์ พระเพชร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศวพ.สุโขทัย กล่าวว่า ละมุดพื้นเมืองที่ปลูกใน จ.สุโขทัย ได้แก่ พันธุ์ตาขวัญ พันธุ์กำนัน พันธุ์นมแพะ และพันธุ์ไข่ห่าน มีข้อเสีย คือ เนื้อเละ ไม่กรอบ ขนาดผลปานกลางประมาณ 60 กรัมต่อผลอายุเก็บเกี่ยว 7-8 เดือน ส่วนพันธุ์ที่รสชาติดีและเป็นที่นิยมของตลาด ได้แก่พันธุ์มะกอก รสชาติหวาน หอม กรอบ แต่มีข้อเสีย คือผลขนาดเล็กเฉลี่ย 45 กรัมต่อผล ผิวไม่นิ่มเละอายุเก็บเกี่ยว 6 เดือน ส่วนพันธุ์การค้าที่ปลูกในประเทศไทย ได้แก่ พันธุ์กระสวยพันธุ์ CM 19 ขนาดโตตั้งแต่ 150-250 กรัมต่อผล และพันธุ์สาลี่เวียดนาม ผลขนาดใหญ่ แต่เนื้อละมุดพันธุ์การค้าเหล่านี้จะไม่กรอบเมื่อสุก อายุเก็บเกี่ยว 8-9 เดือนและพันธุ์ที่ได้จากการคัดเลือกพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรได้แก่ พันธุ์ ทช.01 มีขนาดผลใหญ่เฉลี่ย 200 กรัมต่อผล อายุเก็บเกี่ยว8 เดือน เมื่อสุกเนื้อจะไม่กรอบเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ ศวพ.สุโขทัย ได้รวบรวมพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์การค้า เพื่อทำการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ให้ได้ขนาดและคุณภาพตามมาตรฐานสำหรับบริโภคและส่งออก ขณะนี้อยู่ในช่วงการปลูกดูแลรักษาต้นที่เกิดจากคู่ผสมต่างๆ เพื่อทดสอบผลผลิตและคุณภาพ ซึ่งต้องใช้เวลาอีกระยะ ขณะเดียวกันกำลังทดสอบเทคโนโลยีการผลิตแบบผสมผสานตั้งแต่ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การตัดแต่งทรงพุ่มแบบเปิดแกนกลาง การให้น้ำ และการไว้ผลจำนวนที่พอเหมาะ ซึ่งพบว่าทำให้ผลผลิตมีขนาดเพิ่มขึ้น เกษตรกรที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางอารีรัตน์ พระเพชร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย เบอร์โทร.0-5568-1384 ในวันและเวลาราชการ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ยกระดับละมุด พืชศก.สุโขทัย สวพ.2 พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ ตอบสนองตลาดส่งออก". (08-08-2559). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 08-08-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/229352
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-32°C
เชียงใหม่
25-33°C
นครราชสีมา
26-31°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×