แวดวงเกษตร
เพิ่มประสิทธิภาพผลิตใบตองกล้วยตานี ศวพ.สุโขทัย เดินหน้าวิจัยเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์
03 สิงหาคม 2559
614
นายชัยณรงค์ จันทร์แสนตอ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ใบตองกล้วยตานีเป็นใบตองคุณภาพดี นิยมสำหรับห่ออาหาร ตกแต่งภาชนะใส่อาหาร ทำกระทง บายสี ในงานมงคลต่างๆ โดยปี 2558 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกกล้วยตานี 23,797 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 1,674 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะที่ จ.สุโขทัย มีพื้นที่ปลูกกล้วยตานีเพื่อตัดใบตองมากที่สุดในประเทศ 17,870 ไร่ ผลผลิตรวมทั้งจังหวัด 25,540 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,550 กิโลกรัมต่อไร่ ใบตองส่วนใหญ่ส่งขายในประเทศ และป้อนร้านอาหารไทยในต่างประเทศ
น.ส.อรณิชชา สุวรรณโฉมนักวิชาการเกษตรชำนาญการ กล่าวว่าการผลิตใบตองกล้วยตานีเป็นอาชีพสำคัญของเกษตรกร จ.สุโขทัย มีการปลูกมากที่สุดที่ อ.สวรรคโลก โดยปัญหาสำคัญของการผลิตใบตองกล้วยตานีในเชิงพาณิชย์ พบว่า ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เนื่องจากการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง และการระบาดของด้วงเต่ากินใบกล้วย ซึ่งจะกัดกินใบตองเป็นรูพรุนจนไม่สามารถตัดขายได้ พบระบาดได้ตลอดปี และพบมากในฤดูฝน

จากประเด็นปัญหาต่างๆ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2กำลังทำการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยตานีตัดใบในเชิงพาณิชย์ ได้แก่ การศึกษาประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดด้วงเต่ากัดทำลายใบ การจัดการปุ๋ย การยืดอายุการเก็บรักษาเพื่อให้ใบตองคงคุณภาพดี สามารถเก็บไว้ใช้ได้นานขึ้น เป็นการช่วยลดการสูญเสียผลผลิตใบตองกล้วยตานีของเกษตรกร ส่งผลให้ได้ผลผลิตใบตองกล้วยตานีที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด และมีปริมาณการผลิตเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศต่อไป

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรท่านใดที่สนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ อรณิชชา สุวรรณโฉม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เบอร์โทรศัพท์ 0-5568-1384 ในวันเวลาราชการ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เพิ่มประสิทธิภาพผลิตใบตองกล้วยตานี ศวพ.สุโขทัย เดินหน้าวิจัยเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์". (03-08-2559).
แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 03-09-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/228610
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-31°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
24-30°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×