เกษตรกรต้นแบบ
ศูนย์รวมความรู้การเกษตรจากประสบการณ์จริงของเกษตรกรคนเก่ง ผู้ประสบความสำเร็จในเส้นทางการผลิตและจัดจำหน่ายผลผลิตด้านการเกษตร นี่คือ สิ่งยืนยันว่าเกษตรกรเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีกิน พึ่งพาตนเองได้และพร้อมแบ่งปันความสำเร็จที่ทำตามได้แก่เกษตรกรทั่วไป
เกษตรกรรม ที่พวกเขาแวะเวียนมาเจอกันเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ คนหนุ่มสาวทิ้งสังคมเมืองหันไปใช้วิถีชีวติ "เกษตรกร"
มารู้จักอีกหนึ่งช่องทางอาชีพน่าสนใจ โดยมองหาวัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่นำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ด้วยเหตุนี้ทำให้เกษตรกร บ้านห้วยบง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ที่ตั้งอยู่ใกล้เขื่อนอุบลรัตน์ แหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านจึงหันมาจับปลา รับซื้อปลา นำมาแปรรูปเป็นสินค้าจำหน่ายเลี้ยงครอบครัว
สละอินโด พืชเศรษฐกิจ พารวย แบบพอเพียง
คุณร้อยตรีสิทธิพงษ์ วงศ์ศิริ
ปลากัด ปลาเศรษฐกิจอนาคตไกล
คุณนายพิษณุ โชติช่วง
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-31°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
27-30°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×