เกษตรกรต้นแบบ
ศูนย์รวมความรู้การเกษตรจากประสบการณ์จริงของเกษตรกรคนเก่ง ผู้ประสบความสำเร็จในเส้นทางการผลิตและจัดจำหน่ายผลผลิตด้านการเกษตร นี่คือ สิ่งยืนยันว่าเกษตรกรเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีกิน พึ่งพาตนเองได้และพร้อมแบ่งปันความสำเร็จที่ทำตามได้แก่เกษตรกรทั่วไป
เกษตรกรรม ที่พวกเขาแวะเวียนมาเจอกันเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ คนหนุ่มสาวทิ้งสังคมเมืองหันไปใช้วิถีชีวติ "เกษตรกร"
พริกไทยเป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนยาว จัดอยู่ในประเภทไม้เลื้อย ลักษณะของลำต้นจะเป็นข้อ ส่วนลักษณะใบมีสีเขียวสด ใบใหญ่คล้ายใบโพหรือใบชะพลู ส่วนลักษณะของดอกพริกไทยจะมีขนาดเล็ก ออกช่อตรงข้อของลำต้นมีลักษณะเป็นพวง ซึ่งจะมีเมล็ดกลมขนาดเล็กติดกันอยู่เป็นพวง พริกไทยมีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย สำหรับประเทศไทยพริกไทยถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดหนึ่ง โดยนิยมปลูกกันมากในจังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดระยอง สายพันธุ์ที่นิยมปลูกมีอยู่ 6 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ใบหนา พันธุ์บ้านแก้ว พันธุ์ปรางถี่ธรรมดา พันธุ์ปรางถี่หยิก พันธุ์ควายขวิด และสายพันธุ์คุชชิ่ง คุณพิไลพร เกษตรกรผู้ที่ประสบความสำเร็จจากการปลูกพริกไทยเพื่อการแปรรูปเป็นพริกไทยขาว จำหน่ายทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งพลิกวิกฤตจากที่ไม่ประสบความสำเร็จจากการทำสวนผลไม้ จนกลายมาเป็นเกษตรกรที่สามารถฝ่าฟันวิกฤตผ่านมาด้วยความไม่ย่อท้อมีรายได้หลักแสนบาทต่อเดือน
เกษตรอินทรีย์ บนวิถีคนทำนา
คุณสิงห์ทอง แก้วเพร็ชร์มะดัน
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-31°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
27-30°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×