เกษตรกรต้นแบบ
"เปลี่ยนไผ่กวนอิมธรรมดา ให้มีมูลค่าเป็นเลข 6 หลักต่อเดือน"
คุณธีรพล จันทร์อินทร์
 23 สิงหาคม 2559   8,509
จ.เชียงราย
อยากสำเร็จต้องพยายาม อยากมีชีวิตที่งดงามต้องอดทน

คุณธีรพล จันทร์อินทร์ เกษตรกรผู้ปลูกไผ่กวนอิม มีอาชีพทำการเกษตรมามากกว่า 10 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1 หมู่ 6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ที่สามารถสร้างรายได้เป็นหลักแสนต่อเดือนด้วยการปลูกไผ่กวนอิม ดัด-สาน ส่งนอก บนพื้นที่ปลูกไผ่กวนอิมทั้งหมด 350 ไร่ โดยเป็นเกษตรกรผู้ปลูกไผ่กวนอิม รุ่นที่ 2 ต่อจากคุณพ่อ เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดธุรกิจที่ได้รับมาด้วยการสร้างความแปลกใหม่ น่าสนใจ ให้กับไผ่กวนอิมเพื่อดึงดูดลูกค้าโดยการนำต้นไผ่กวนอิมมาเปียในแจกัน และ ดัดต้นไผ่กวนอิมให้สวยงาม จนทำให้มีการสั่งซื้อต้นไผ่กวนอิมเข้ามาเป็นจำนวนมาก และยังทำให้มีโอกาสทางการตลาดเข้ามาเพราะมีลูกค้าถูกใจไอเดียสร้างสรรค์ของตัวเอง ด้วยการส่งออกไผ่กวนอิมดัดไปขายไกลถึงต่างแดน สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเป็นเลข 6 หลักต่อเดือนมาจนถึงปัจจุบัน

คุณธีรพล จันทร์อินทร์ เจ้าของไผ่กวนอิม นำโชคสร้างเงินล้านตัวจริง

ไผ่กวนอิม (Lucky Bamboo) หรือ กวนอิมทองเป็นพรรณไม้ยืนต้น คล้ายกับสกุลหวาย ลำต้นโตประมาณ 1 - 2 เซนติเมตร ลำต้นมีความสูงประมาณ 1 - 3 เมตร ลำต้นกลมตรงเล็ก ลำต้นเป็นข้อๆ สีเขียว ไม่มีกิ่งก้านสาขา การยืดตัวของข้อใบเป็นใบเดี่ยวแตกออกจากส่วนยอดของลำต้นมีกาบใบหุ้มห่อลำต้นสลับกันเป็นชั้นๆ ตามข้อของลำต้น ใบแคบเรียวยาวปลายใบแหลมโคนใบสอบลงมาถึงกาบใบ พื้นใบมีสีเขียวหรือมีสีขาวพาดตามยาวของใบ ขนาดความกว้างของใบประมาณ 2 - 3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 6 - 8 เซนติเมตร ใบของกวนอิมทอง จะมีพื้นใบสีเขียวอ่อนสลับกับสีเหลืองอ่อน หรือสีเหลืองทองพาดไปตามยาวของใบ

คนไทย-จีนโบราณ มีความเชื่อว่าบ้านไหนปลูกต้นไผ่กวนอิมไว้ประจำบ้าน จะทำให้คนในบ้านมีฐานะดี เกิดความร่ำรวย เพราะมีความเชื่อกันว่าต้นไผ่กวนอิมนั้นเป็นไม้มงคล หากมีปลูกประดับไว้บริเวณบ้านเรือนจะทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความสงบสุขร่มเย็น นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่า จะช่วยเรียกเงินทองและของมีค่าเข้ามาสู่ชีวิตของผู้อาศัยภายในบ้านที่มีการปลูกไผ่กวนอิมไว้ จึงจัดว่าเป็นต้นไม้ที่มีผู้คนนิยมซื้อมาสักการะสิ่งศักดิ์ภายในบ้านทุกเทศกาล รวมถึงนิยมปลูกไว้รอบบ้านเสริมความเป็นศิริมงคลด้วย

หลังจากรับไผ่กวนอิมจากประเทศพม่ามาขายต่อย่านเยาวราช จนกลายเป็นพืชที่ขายดี ได้รับความนิยมชนิดที่ว่ามีเท่าไหร่ก็ไม่พอขาย จึงเปลี่ยนมาเพาะปลูกขายเอง แต่มิวายเกิดคู่แข่งขึ้นมากมาย จึงนำมาสู่การสรรค์สร้างเป็นไผ่กวนอิมดัด-สาน เพื่อดึงดูดความสนใจ จนกลายเป็นเพิ่มมูลค่า ขายดีส่งออกไม่พอ

ไผ่กวนอิมดัดเกลียวสินค้าทำเงินแสน

ย้อนไปเมื่อครั้งคุณสมพงษ์พ่อของคุณธีรพล ได้ริเริ่มธุรกิจนี้ไว้ เมื่อปี พ.ศ. 2522 จากการนำเอาไผ่กวนอิมที่รับซื้อมาจากประเทศพม่ามาในราคา 20 บาทต่อ 1 มัด( 100 ต้น) มาขายในประเทศไทย โดยเริ่มขายที่ตลาดเยาวราช ต้นละ 100 บาท ซึ่งขายดีมาก มีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายพ่อคุณธีรพลจึงรับมาขายเรื่อยๆ จนถึงปี พ.ศ.2524 ได้มีความคิดจะเปลี่ยนจากรับซื้อมาขายต่อเป็นปลูกขายเอง โดยปลูกไว้เต็มพื้นที่ทั้งหมด 3 ไร่ ใน อ.แม่สาย จ.เชียงรายซึ่งเป็นพื้นที่บ้านเกิดของตระกูล เพื่อขยายจำนวนให้มากขึ้นและเกิดคู่แข่งขึ้นมากในช่วงนี้

จนถึงปี พ.ศ. 2540 คุณธีรพล เข้ามารับช่วงต่อจากคุณพ่อ ทั้งการปลูกและการขายไผ่กวนอิมของคุณพ่อทั้งหมด ซึ่งตอนนั้นคุณธีรพล กำลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชั้นปีที่ 3 และเป็นช่วงที่การตลาดของไผ่กวนอิมมีราคาคงที่ ราคาไม่ขยับขึ้นเป็นเวลานาน คุณธีรพล จึงคิดค้นหาวิธีเพิ่มมูลค่าของต้นไผ่กวนอิมขึ้น โดยการนำไผ่กวนอิม แต่ละต้นมาสานเข้าด้วยกัน ให้เป็นลักษณะเหมือนเปียผมแล้วนำมาใส่ในแจกัน รวมถึงนำต้นไผ่กวนอิมมาดัดเป็นเกลียวให้มีความสวยงามขึ้น จากที่ขายต้นไผ่กวนอิมแบบปกติ ได้ต้นละ 0.75 - 1 บาท ก็เพิ่มมูลค่าต้นไผ่กวนอิมแบบสานเปียได้เป็นต้นละ 30 - 40 บาท และต้นไผ่กวนอิมแบบดัดเกลียวคิดต้นละ 50 - 60 บาท ทำให้ได้ต้นไผ่กวนอิมที่มีรูปลักษณ์แปลกใหม่และสวยงามมากขึ้น และขายดีมาก ทั้งยังได้รับความนิยมจากต่างประเทศอีกด้วย ทำให้มีการค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะทางประเทศอิหร่านและอินเดียที่เป็นตลาดสำคัญ จึงมีการสั่งซื้อขายกันเป็นประจำ และสร้างรายได้เป็นหลักแสนต่อเดือนมาจนถึงปัจจุบัน

วิธีการปลูกไผ่กวนอิมให้งอกงามดี ทำให้มีต้นขายได้ตลอดปี :

1. เตรียมพื้นที่ปลูกควรเป็นที่นาดอย หรือ เนินดอย และเป็นดินร่วนซุย-ดินร่วนปนทราย ที่มีความชื้นสูง การเตรียมพื้นที่ให้ทำการไถดะแล้วตากหน้าดินไว้ 30 วัน จากนั้นจึงไถพรวนเพื่อกำจัดวัชพืชอีกครั้ง และใช้แกลบดำคลุกดินปลูกใน อัตรา 900 คิว/ไร่

2. ยกร่องแปลงปลูกกว้าง 1 เมตร สูง 30 – 40 เซนติเมตร โดยปลูกแบบแถวคู่ 1 เมตร ปลูก 6 แถวระยะห่าง 15 X 15 เซนติเมตร 1 ไร่ ใช้ต้นกล้าไผ่กวนอิมจำนวน 30,000 ต้น

3. นำต้นกล้าไผ่กวนอิมที่สูงประมาณ 50 เซนติเมตร มีรากยาวประมาณ 1 - 2 ซม. แล้ว นำไปปลูกลงในแปลงปลูกที่เตรียมไว้ได้เลย

4. เมื่อปลูกไผ่กวนอิมได้ 20 วัน ให้ใส่ปุ๋ยคอก 500 กิโลกรัม/ไร่ หรือปุ๋ยเคมี 16-16-16 ในอัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ โดยใช้วิธีหว่าน

5. การให้น้ำต้นไผ่กวนอิม ควรให้น้ำอย่างน้อย 5 - 7 วัน/ครั้ง เพราะต้นไผ่กวนอิมจะชอบน้ำมาก **หากเป็นช่วงฤดูฝน การให้น้ำควรดูตามสภาพอากาศ ถ้าดินชื้นตลอดไม่ต้องให้น้ำ

6. ควรดูแลพื้นที่ปลูกต้นไผ่กวนอิมไม่ให้มีวัชพืชมากเกินไป เพราะจะทำให้ต้นไผ่กวนอิมเติบโตช้า ในการกำจัดวัชพืชควรใช้วิธีการดายหรือถากออกทุกๆ 60 วัน แต่ถ้าเป็นช่วงฤดูฝน ควรดายหญ้าทุกๆ 30 วัน **ไม่ควรใช้สารเคมี เพราะจะกระทบต่อการเติบโตของต้นไผ่กวนอิม

7. การดูแลต้นไผ่กวนอิม ควรระวังเพลี้ยแป้ง ซึ่งจะพบว่ามีการระบาดมากกว่าแมลงชนิดอื่น และ ไผ่กวนอิมนั้นอ่อนไหวต่อเพลี้ยแป้งมาก หากพบการระบาดควรทำการฉีดพ่นยากำจัดเพลี้ยแป้งในทันที

8. การปลูกต้นไผ่กวนอิม ควรปลูกในช่วงฤดูฝน หรือ เริ่มลงมือปลูกประมาณเดือนมิถุนายนไป เพราะต้นไผ่กวนอิมจะเจริญเติบโตเร็ว จากน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างเพียงพอ และไผ่กวนอิมจะให้เวลาประมาณ 4 - 5 เดือน จึงจะโตจนสามารถตัดขายได้

หากทำให้ต้นไผ่กวนอิมเติบโตพร้อมเก็บเกี่ยวในช่วงพฤศจิกายน-ธันวาคมได้จะดีมาก เพราะเป็นช่วงที่ตลาดต่างประเทศมีความต้องการใช้กันมาก จึงมีการสั่งซื้อเข้ามามากเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นช่วงที่มีเทศกาลต่างๆ ในหลายประเทศ

ไผ่กวนอิม โน้มลงสร้างเกลียวตามธรรมชาติ

การสานเปียไผ่กวนอิมให้เกิดความสวยงาม :

1.ตัดต้นไผ่กวนอิมที่มีลำต้นใหญ่ประมาณ 1-1.5 ซม. ที่ความสูงจากยอดลงมา 90 ซม. จำนวน 12 ต้น

2.แบ่งต้นไผ่เป็น 3 กอง กองละ 4 ต้น เรียงต้นไผ่แต่ละกองให้สวยงาม

3.นำไผ่ทั้ง 3 กอง มาสานเปียเหมือนการเปียผมคน เมื่อสานเปียเสร็จแล้ว ให้มัดปลายทั้ง 2 ด้านให้แน่นเพื่อไม่ให้เปียหลุดออกจากกัน เพียงแค่นี้ก็สามารถนำไปขายได้เลย แล้วนำลงปลูกชำในกระถางต้นไม้ ดูแลให้แตกรากจึงจำหน่ายได้


วิธีการดัดปลายต้นไผ่กวนอิมให้สวยงามแบบง่ายๆ :

1. ให้โน้มกิ่งไผ่กวนอิมที่ปลูกในแปลง ที่มีความสูงประมาณ 1 เมตร ลำต้นใหญ่ประมาณ 2 - 3 ซม. โน้มลงนอนไปด้านใดด้านหนึ่ง ให้สูงจากพื้นประมาณ 10 ซม. โดยใช้เชือกมัดลำต้นไผ่กวนอิมไว้กับหลักไม้ที่ยึดไว้ ให้อยู่ในแนวนอน ทิ้งไว้ประมาณ 1 อาทิตย์ ยอดของต้นไผ่กวนอิมก็จะเริ่มดัดปลายขึ้นมา

2. เมื่อครบกำหนด 1 อาทิตย์ ให้โน้มปลายกิ่งไผ่กวนอิมลงบนพื้นอีกครั้งหนึ่ง จนครบ 1 อาทิตย์ ปลายต้นไผ่กวนอิมก็จะเป็นเกลียวขึ้นมา 1 รอบ

3. เมื่อปลายต้นไผ่กวนอิมเริ่มดัดเกลียวแล้ว ให้นำท่อน้ำประปา ขนาดความกว้าง 1 นิ้ว มาใส่ตรงกลางของเกลียวต้นไผ่กวนอิม เพื่อบังคับให้เกิดการดัดเกลียวกิ่งไผ่กวนอิม ที่มีขนาดเกลียวสวยงาน

4. โน้มต้นไผ่กวนอิมให้ครบ 6 รอบ เพื่อเพิ่มจำนวนเกลียว หรือ ทำเกลียวได้ตามที่ลูกค้าต้องการ เมื่อครบแล้ว สามารถตัดลำต้นไผ่กวนอิมส่งขายได้เลย

ต้นทุนการผลิต

ด้านการตลาดไผ่กวนอิม นั้นจะซื้อขายต้นกล้ากันในราคา 1 - 2 บาท เมื่อนำมาปลูกก็สามารถขยายหน่อของต้นไผ่กวนอิมเพิ่มได้มาก จึงลงทุนเฉพาะช่วงแรกเท่านั้น สำหรับใครที่กำลังจะเริ่มปลูก ควรเริ่มปลูกที่ 1 ไร่ ก่อน เพระาแค่เพียง 1 ไร่ ก็จะปลูกได้ถึง 30,000 ต้น เมื่อถึงเวลาตัดขายส่งตลาดต่างๆ จะขายได้สูงถึงต้นละ 30 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับขนาดและคุณภาพของไผ่กวนอิมด้วย ส่วนปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักต่างๆ นั้นใช้เพียง 3 กระสอบ กระสอบละ 25 - 30 บาทต่อ 1 เแปลง ซึ่งจะเว้นระยะ 3 เดือนใส่ 1 ครั้งเท่านั้น ค่าใช่จ่ายจึงไม่สูงมากหากเทียบกับพืชอื่น เฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเดือนละประมาณ 3,000 - 5,000 บาทเท่านั้น

แผนการตลาด

เดิมที่ทางครอบครัวคุณธีรพลจะขายในตลาดนัดสวนจตุจักร หรือตลาดต้นไม้ช่วงวันพุธ จนเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ ทำให้มีลูกค้าต่างชาติรู้จักสวนคุณธีรพลมากขึ้น จึงได้ขยายตลาดต่างประเทศให้มากขึ้น เพราะตลาดในเมืองไทย มีการซื้อขายต้นไผ่กวนอิมเป็นจำนวนมาก ราคาต้นไผ่กวนอิมก็อยู่ในราคาเดิม เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มคุณภาพของผลผลิต คุณธีรพลจึงหมั่นเดินทางไปดูงานต่างประเทศ พร้อมกับเปิดตลาดต่างประเทศกับผู้ซื้อขายต่างชาติมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศที่มีอากาศร้อน อย่างเช่น อินเดีย อิหร่าน ราคาไผ่กวนอิมจะมีราคาสูงมาก เพราะไม่สามารถปลูกเองได้ ทำให้การสั่งซื้อแต่ละครั้ง มีเข้ามาเป็นจำนวนมาก บางจังหวะเวลาไผ่กวนอิมที่ผลิตได้ก็มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวต่างชาติ สรุปคือ หากทำการตลาดเป็น โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ จะทำให้เกิดรายได้ดีมาก ซึ่งปัจจุบัน คุณธีรพลได้เลือกที่จะทำตลาดต่างประเทศเพียงอย่างเดียว ส่วนตลาดในประเทศไทย แทบจะไม่มีการซื้อขายเลย เพราะไม่อยากแย่งตลาดของผู้ปลูกต้นไผ่กวนอิมในประเทศไทยกันเอง

Lucky Bamboo รอส่งความโชคดีให้ลูกค้า ทั้งแบบดัดเกลียวและแบบสานเปีย

บทสรุป/ข้อเสนอแนะ

ไผ่กวนอิมเป็นพืชที่ชอบน้ำมาก แต่จะไม่ค่อยถูกกับลมสักเท่าไหร่ ดังนั้นใครที่ชอบเอาไผ่กวนอิมมาตกแต่งภายในบ้าน ไม่ควรตั้งไผ่กวนอิมให้ตรงบริเวณลมแอร์หรือพัดลมโดยตรง เพราะใบจะกลายเป็นสีเหลือง และเหี่ยวเฉาตายไปในที่สุด ควรตั้งไผ่กวนอิมไว้ในที่ๆ มีแสงรำไร เมื่อน้ำในกระถางเริ่มขุ่น ให้เปลี่ยนน้ำทันที โดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเลย เพียงแค่เช็ดเอาฝุ่นตรงใบของต้นไผ่กวนอิมออกเบาๆ เดือนละ 1-2 ครั้ง ต้นไผ่กวนอิมก็จะช่วยปรับกรองอากาศ ช่วยดูดสารพิษในห้องให้สดชื่นตลอดเวลาได้อีกด้วย

ปลูกไผ่กวนอิมขาย สร้างรายได้หลักแสนต่อเดือน
เรื่อง/ภาพโดย: จามจุรี จักรสมศักด์ จนท.ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.เชียงราย
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×