เกษตรกรต้นแบบ
คุณบุญเรือน ทองจำรัส
ที่ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเกษตรกรทำนา ที่มักจะพูดกับตัวเองและคนอื่นๆ เสมอว่า "ปลูกข้าวก็รวยได้" เป็นเกษตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์และริเริ่มปรับปรุงวิธีการทำนาให้เหมาะสมกับสภาพนา โดยเปลี่ยนจากนาเคมีมาเป็นนาข้าวอินทรีย์ โดยใช้ข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพราะข้าวพวกนี้เหมาะกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของภาคใต้ และปลูกข้าวเพื่อสุขภาพ ปลูกข้าวเป็นยา อีกทั้งการเก็บเกี่ยวก็ใช้แกะเก็บทำให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ไม่มีข้าวอื่นมาปนและนำไปแปรรูปก็ได้ข้าวที่มีคุณภาพ รวมถึงการนำข้าวมาแปรรูปเป็น สบู่จากจมูกข้าว และนำข้าวมาแพ็คสูญญากาศ ตลาดนั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะขายโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง รวยเร็วด้วยเทคโนโลยี และการจัดการต้นทุน รวมถึงการจัดการด้านการตลาด จนมีรายได้เข้ามาทุกวัน
คุณณัศพงศ์ เพชรพันธุ์ช่าง
หากพูดถึงไส้เดือนดิน เชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักและเคยเห็น โดยเฉพาะเกษตรกร ซึ่งไส้เดือนดินจะอาศัยอยู่ในดินที่มีความชื้น แต่เนื่องจากไส้เดือนดินเป็นสัตว์ตัวเล็กๆ ที่ลักษณะภายนอกที่ไม่น่าดูและไม่น่าสัมผัสมากนักสำหรับใครหลายๆคน คนส่วนใหญ่จึงมองข้ามไป แต่ความจริงแล้ว ไส้เดือนดินเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในภาคเกษตรและการรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไส้เดือนเป็นสัตว์ที่ช่วยย่อยสลายขยะอินทรีย์ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในทุกๆพื้นที่ และขับถ่ายออกมาเป็นมูลไส้เดือน ซึ่งมีธาตุอาหารสูงเป็นประโยชน์ต่อต้นพืชเป็นอย่างมาก ทำให้มีเกษตรกรเล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญ จนสามารถนำมาสร้างรายได้ทำเงินได้เป็นอย่างดี ในรูปแบบ ปุ๋ยมูลไส้เดือน
ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน
ปราชญ์เกษตร เจ้าของภูมิปัญญาเกษตรกรรม
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
28-34°C
เชียงใหม่
24-38°C
นครราชสีมา
25-33°C
ชลบุรี
27-32°C
นครศรีธรรมราช
25-34°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×