เกษตรกรต้นแบบ
เพราะแต่ละภูมิภาคแตกต่างกันไปทั้งสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศด้วยลักษณะเฉพาะตัวเช่นนี้ เราจึงมีความรู้เฉพาะถิ่นมากมาย
ภาคกลาง
"คนเดียวอาจจะไปได้ไว แต่ถ้าไปด้วยกันมันจะไปได้ไกลกว่า" ความสำเร็จของคุณอาธัญฤทธิ์ในวันนี้เป็นเพราะเขาไม่ได้เดินคนเดียว เขามีเพื่อนร่วมทีมที่สนับสนุนให้เขาเดินก้าวไปได้เรื่อย ๆ ตัวเขาเองก็พร้อมเป็นทีมสนับสนุนให้ผู้อื่นก้าวไปข้างหน้าด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครต้องการข้อมูลหรือคำแนะนำอะไร เขายินดีที่จะเป็นฝ่ายสนับสนุนให้อย่างเต็มหัวใจ ทุกวันนี้เขาเป็นสุขใจกับการเป็นเกษตรกร แม้วันนี้เขาจะมีอีกบทบาทหนึ่งเพิ่มขึ้นมา คือ การเป็นนักธุรกิจ แต่เขากลับสุขใจ และเวลาไปบรรยายที่ใดก็บอกว่าเป็นเกษตรกร มีใบเกษตรกร เขาเชื่อว่า เกษตรเป็นเสมือนหัวใจของโลกนี้ ไม่มีใครบนโลกอยู่ได้โดยไม่กิน เพราะฉะนั้นพื้นฐานของโลกคือการเกษตร ทุก ๆ อย่างที่เราใช้ มันต้องมาจากการเกษตรก่อน ก่อนที่จะเป็นอุตสาหกรรม ถ้าไม่มีวัตถุดิบมันก็คงจะเกิดกระบวนการไม่ได้ เพราะฉะนั้นการเกษตรเปรียบเสมือนต้นน้ำของทุกอย่าง ทำให้มีของกิน ทำให้มีแรงไปสร้างสรรค์อะไรต่าง ๆ มากมายบนโลกนี้ เพราะฉะนั้นของกินก็คือเกษตร เกษตรก็คือชีวิต ก็คืออันเดียวกัน และเกษตรกรก็สามารถเป็นนักธุรกิจได้ ทุกวันนี้เขาเปิดบริษัททำเป็นโรงงานแปรรูปอาหาร เพื่อที่จะให้เกษตรกรมีทางเลือกในการเพิ่มมูลค่าสินค้า เราควรจะช่วยกันส่งเสริม เขาภูมิใจที่เป็นส่วนนี้ และขอให้เชื่อว่า ทำการเกษตรก็รวยได้ถ้าเราเข้าใจกลไกตลาด และศึกษาข้อมูลอยู่เสมอ คำพูดนี้ยืนยันได้ด้วยรายได้ของคุณอาธัญฤทธิ์เอง สำหรับสวนพริกไทยครบวงจร ก็ตีไปงานละ 100,000 บาทเดือน ๆ หนึ่ง ทำยอด 3 ไร่ 1 ไร่ มี 4 งาน ก็เอา 3 × 4 แล้วก็คูณด้วย 100,000 บาทนี่ก็คือรายได้คร่าว ๆ ของคุณธัญฤทธิ์ต่อเดือน ส่วนพริกไทยแปรรูป พริกไทยดำตกกิโลละ 350-500 บาท ในกรณีขายปลีก คุณอาธัญฤทธิ์ส่งอยู่เดือนหนึ่งเฉลี่ยประมาณ 500 กิโลกรัม ถึง 1 ตัน ซึ่งรายได้นี้ยังไม่รวมที่ขายส่งอีก
คุณสมจันทร์ คอนสินพูล เกษตรกรทำนา จ.กาฬสินธุ์ วัย 52 ปี ยึดอาชีพทำนามานานเกือบ 40 ปี บนพื้นที่เพียง 8 ไร่ สร้างรายได้เลี้ยงตัวเองได้แบบยั่งยืน และสร้างทางเลือกทางรอดให้ตนเองด้วยการเลือกปลูกข้าวพันธุ์ดี ลดการใช้สารเคมี เน้นผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ จนลดต้นทุนลงไปได้มาก สร้างโอกาสทางการตลาดด้วยการแปรรูปเป็นข้าวกล้องแพ็คสุญญากาศ ที่เก็บรักษาไว้ได้นาน ไร้กลิ่นหืน ไร้มอด แบบไม่ต้องง้อพ่อค้าคนกลาง จนมีรายรับจากการทำนาและแปรรูปข้าวเลี้ยงตัวเองได้ตลอดปี ด้วยจุดเริ่มต้นจากการทำนาบนพื้นที่เพียง 8 ไร่ แต่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้สบาย โดยไม่ต้องรอการช่วยเหลือจากภาครัฐ
ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×