เกษตรกรต้นแบบ
เพราะแต่ละภูมิภาคแตกต่างกันไปทั้งสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศด้วยลักษณะเฉพาะตัวเช่นนี้ เราจึงมีความรู้เฉพาะถิ่นมากมาย
ภาคกลาง
คุณแต้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นหลักคุ้มใจ เป็นภูมิคุ้มกัน ทำอะไรแบบมีสติ ทำอย่างที่รู้ว่าเราทำเพื่ออะไร แล้วคาดหวังสิ่งใด สิ่งสำคัญคือคอยดูใจตัวเอง ดูอารมณ์ตัวเอง ดูการกระทำและเรียนรู้สิ่งที่เราทำผ่านการจดบันทึก การเป็นเกษตรกรฝึกให้คุณแต้เป็นคนสังเกตุสิ่งภายนอกมากขึ้น เพื่อที่จะทำให้ทุก ๆ อย่างมันดี ทีนี้พอได้มาอยู่ในวิถีที่รู้จักสังเกตธรรมชาติมากขึ้นเรื่อย ๆ แล้ว วันหนึ่งจะกลับเข้ามาสังเกตุภายในตนเอง แล้ววันนั้นจะเป็นวันที่คุณรู้สึกว่า เรานั่งอยู่เฉย ๆ อยู่กับธรรมชาติก็มีความสุขได้ โดยที่ไม่ต้องไขว่คว้าอะไรที่เกินตัว ไม่ต้องมีเพื่อไปเปรียบเทียบกับใคร ความสุขจากการเป็นเกษตรกรสำหรับคุณแต้แล้ว คือการได้รู้จักตัวเอง เกิดการตกผลึกในตัวเอง เมื่อก่อนเราอาจจะมีของชิ้นนี้อยู่แต่เราไม่มีความสุข แต่เดี๋ยวนี้เรามีความสุขแล้ว นั่นคือความสุขจากการพอเพียงจากข้างใน เพราะฉะนั้นมันเป็นความสุขจากการไม่ต้องแสวงหาเพิ่มเติมอะไรต่าง ๆ ในชีวิตแล้ว มันสุข ณ ปัจจุบัน สำหรับเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ที่สนใจอยากกลับไปทำการเกษตร หรือกลับไปพัฒนาบ้านเกิด คุณแต้ฝากกำลังใจให้ และแนะนำว่าควรเริ่มต้นกับสิ่งที่เรามี และทำสิ่งที่เรามีให้ดีที่สุด เกิดประโยชน์ที่สุด คุ้มค่าที่สุด และได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด และไม่สามารถซื้อหาได้ด้วยเงินทอง แต่ใช้เวลาเท่านั้น ยิ่งล้มเร็วเท่าไหร่จะยิ่งเรียนรู้เร็วเท่านั้น คนที่ไม่เคยล้มเลยจะไม่รู้ว่าเจ็บแล้วเป็นอย่างไร ถ้าเรายอมที่จะเอาตัวเราไปล้มลุกคลุกคลานเก็บประสบการณ์เล็กน้อยจะสำเร็จบ้าง จะผิดหวังบ้าง ไม่เป็นไร เอามันมาค่อย ๆ พัฒนาปรับปรุง และหาวิถีทางที่เราถนัด เมื่อเราอยู่กับสิ่ง ๆ นั้น ไม่ว่าจะเป็นการทำเกษตรหรืออะไรก็แล้วแต่ เรารู้ว่าเรามีความสุขที่สุด สงบที่สุด เรามีสติกับสิ่ง ๆ นั้นที่สุด เราร้อนน้อยที่สุด นั่นคือสิ่งที่จะทำให้เราสามารถหาความสุขที่ยั่งยืนของเราเจอ เพราะฉะนั้นต่อให้เจออุปสรรค ขอให้มองว่าเป็นบทเรียนที่ทุกคนต้องเจอ ไม่งั้นจะไม่สามารถเป็นคนที่ประสบความสำเร็จและเข้าใจถึงปัญหาทุก ๆ อย่างได้ อุปสรรคมันมาแน่นอน จะมาวันนี้หรือพรุ่งนี้ หรือจะมาในอนาคต เพราะฉะนั้นเปิดใจเรียนรู้แล้วก็น้อมรับทุกความผิดพลาดมาเป็นพลังให้ตัวเอง ในวันที่ถ้าคนรอบข้างหรือสิ่งแวดล้อมไม่เอื้ออำนวย อย่างน้อยเราต้องเข้มแข็งที่ตัวเราเองก่อน เราต้องเข้มแข็งจากภายในก่อน แล้วเราจะสามารถเปลี่ยนอย่างอื่น ๆ ได้หมดเลย ทั้งคนรอบข้าง ทั้งสิ่งแวดล้อม
ข้าวฮาง คือข้าวกล้องชนิดหนึ่ง เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนอีสานที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ ที่คิดแก้ไขปัญหาชีวิตความเป็นอยู่เนื่องจากสาเหตุ 2 ประการ คือปัญหาในการผลิตข้าวไม่พอกินจนต้องเก็บเกี่ยวข้าวทั้งที่ยังไม่แกจัดมาทำเป็นข้าวฮางเพื่อกินรอข้าวให้แก่จัดแล้วจึงเก็บเกี่ยว และในกรณีที่น้ำท่วมนาข้าวก่อนเก็บเกี่ยวชาวนาจำเป็นต้องเกี่ยวข้าวที่แช่น้ำในนามานึ่งให้สุกแล้วตากแห้งเพื่อให้เก็บข้าวเปลือกไว้ได้เป็นเวลานานขึ้น ต่อมามีการพัฒนากระบวนการผลิตต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อเสริมสร้างคุณค่าทางโภชนาการ ในการแปรรูปข้าวฮางเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตข้าว ป้อนให้กับตลาดและกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพที่มีความต้องการสูง ทำให้เกษตรกรมีอาชีพและมีรายได้หล่อเลี้ยงครอบครัวเพิ่มขึ้น พร้อมสร้างโอกาสทางการตลาดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน
เกษตรกรเจ้าของแผนธุรกิจสินค้าเกษตรออนไลน์ยอดเยี่ยม
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-33°C
เชียงใหม่
23-32°C
นครราชสีมา
25-33°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×