เกษตรกรต้นแบบ
เพราะแต่ละภูมิภาคแตกต่างกันไปทั้งสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศด้วยลักษณะเฉพาะตัวเช่นนี้ เราจึงมีความรู้เฉพาะถิ่นมากมาย
ภาคกลาง
สวนคุณลีของคุณทวีศักดิ์ เกิดขึ้นเพราะ เขาอยากให้งานเกษตรบ้านเรามีความก้าวหน้าไม่แพ้ต่างประเทศ นับเป็นความฝันสูงสุดของเขาเลยทีเดียว อย่างน้อยก็ให้สู้ไต้หวันได้ หรือให้เอาแบบไต้หวันมาใช้กับบ้านเราได้ เพราะการเกษตรบ้านเราในมุมของเขานั้นไร้ทิศทาง เขาจึงต้องปลูกที่มันแปลกกว่าคนอื่น แต่ถึงแม้วันนี้ การเกษตรบ้านเราจะยังไม่ไปถึงจุดที่เขาต้องการ แต่สิ่งที่เขาได้ในวันนี้ ตอนนี้ คือ ความสุข สุขที่ได้เห็นอะไรใหม่ๆตลอด อย่างวันนี้ เพราะเสร็จรายการนี้ผมก็จะไปดูแล้เดี๋ยวก็ไปดูมะม่วงนั้นมันเป็นอย่างที่เราคิดไหม สับปะรดที่เตรียมพันธุ์ไว้จะเป็นอย่างไร ชีวิตมันตื่นเต้นตลอด และเขาเชื่อว่าถึงแม้โลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร คนก็ต้องอยู่ที่เกษตรกรรม ทุกคนต้องกินถึงแม้เทคโนโลยีจะไปไกลขนาดไหน เขาว่าเรื่องเกษตรกรรมเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุด เขาเลยซื้อที่มากขึ้น เอาไว้ทำในสิ่งที่อยากทำใหม่ๆ และนั่นก็คือความสุขของเขา
ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน
ผู้นำเกษตรกรด้านการประยุกต์ใช้องค์ความรู้
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-31°C
เชียงใหม่
21-28°C
นครราชสีมา
23-31°C
ชลบุรี
24-30°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×