ข้อมูลเกษตร
การทำสบู่ก้อนจากสมุนไพร
ปัจจุบันผู้บริโภคนิยมใช้สบู่ที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกันอย่างแพร่หลาย เพราะผู้บริโภคคำนึงถึงสุขภาพและหันมาให้ความสำคัญและเล็งเห็นถึงประโยชน์ของสมุนไพรไทยกันมากขึ้น จึงอยากแนะนำสบู่ที่ทำมาจากสมุนไพรไทยของพ่ออินผ่อง แก้วดำ เกษตรกรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ศึกษาและมีประสบการณ์ในการผลิตสบู่จากสมุนไพรและผลไม้ไทยมาเป็นเวลานานซึ่งได้รับการอบรบจากศูนย์ดอยรายปลายฟ้าเมื่อหลายปีก่อน แล้วนำมาปรับใช้จนได้รับการยอมรับว่าเป็นสบู่ที่มีคุณภาพ โดยมีวิธีการผลิตง่ายๆ ดังต่อไปนี้คือ
2011-11-02
12,762
การทำเสื่อตะไคร้หอมไล่ยุง
เสื่อทอจากต้นตะไคร้หอม มีคุณสมบัติพิเศษคือ เมื่อไปปูนอนหรือนั่ง ยุงจะไม่มาเข้าใกล้ ผุ้คนทั่วไปถึงนิยมนำเสื้อชนิดนี้ไปถวายแด่พระ-เณร และแม่ชี เพื่อใช้ในการนั่งกรรมฐานปฏิบัติธรรมในป่าทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน เพราะเสื่อตะไคร้หอมนั้นสามารถใช้ไล่ยุงได้ผลดีเยี่ยม ยุงทุกชนิดไม่เข้าใกล้ เนื่องจากกลิ่นตะไคร้ที่อยู่บนเสื่อสมุนไพรส่งกลิ่นฟุ้งไปทั่ว ทำให้ยุงที่อยู่ตามป่า ไม่มาใกล้ พระเณรแม่ชีไม่ต้องทำบาปตบยุง เกษตรกรสามารถนำไปถักทอประกอบเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้อีกทางหนึ่ง
2011-11-02
7,921
การทำซอสพริกมะม่วง
ซอสพริก เป็นซอสอีกอย่างหนึ่งที่ผู้บริโภคทั่วไปชอบนำมากินกับไส้กรอก ไข่ดาว หรือกินกับอะไรได้หลายประเภท ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่ทำซอสพริกนั้น จะใช้มะละกอเป็นส่วนผสมในการทำ แต่จากการลงพื้นที่เข้าร่วมพูดคุยกับ คุณทรงกช สนเท่ห์ ผู้ทำเกษตรผสมผสานบนพื้นฐานความพอเพียง ได้แนะวิธีการทำซอสพริกด้วยวิธีการง่ายๆ และสามารถนำมารับประทานแทนซอสพริกได้ แถมยังมีรสชาติที่อร่อยน่ารับประทาน โดยการใช้มะม่วงเป็นส่วนผสมในการทำแทนการใช้มะละกอ ด้วยวิธีการและรายละเอียดดังนี้
2011-11-02
5,942
ขนมทองม้วนผักหวานป่า
ผักหวานป่านั้นถือว่าเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ ต่างก็ได้รับความสนใจและเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก จากที่ชาวบ้านส่วนหนึ่งปลูกเพื่อสร้างรายได้เสริม ปัจจุบันถือว่าเป็นรายได้หลักไปแล้วนั้น ก็จะมีการนำผักหวานป่ามาประยุกต์ และปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างรายได้เสริมและสร้างมูลค่า นั่นก็คือการแปรรูปนั่นเอง
2011-11-02
5,999
การทำน้ำส้มสายชูจากกล้วยน้ำว้า
การผลิตน้ำส้มจากผลไม้เป็นที่นิยมใช้กันทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยวิธีง่ายๆน้ำส้มจากผลไม้บางชนิดมีสีน่ารับประทาน และบางชนิดมีการใส่พืชสมุนไพรลงไปแช่ด้วย เพื่อเพิ่มคุณภาพและมูลค่าของน้ำส้มผลไม้อีกด้วย และเป็นน้ำส้มที่ใสสะอาดจากการกรอง ซึ่งจากการลงพื้นที่เข้าร่วมพูดคุยกับ คุณทรงกช สนเท่ห์ เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญ โดดเด่น การเกษตรผสมผสานบนพื้นฐานความพอเพียง คุณทรงกช ได้แนะวิธีการง่าย ๆ ในการใช้กล้วยน้ำว้า ผลิตน้ำส้มสายชู ด้วยวิธีการและรายละเอียดดังนี้
2011-11-02
13,036
การทำเรือเปลไม้ไผ่
นายบำรุง นุ่มเกลี้ยง อยู่บ้านเลขที่ 67/1 หมู่ที่ 1 ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รวมกลุ่มกับสมาชิกในหมู่บ้านทำ ผลิตภัณฑ์เปลไม้ไผ่ที่ชาวบ้านภาคเหนือทำไว้ใช้กันเองภายในครัวเรือน เพราะชาวเหนือปลูกบ้านมักยกใต้ถุนสูง เรือเปลจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ หลังเสร็จสิ้นการงานที่แสนจะเหน็ดเหนื่อย เพราะนอนแล้วเย็นสบายไม่เหนียวตัว ระยะแรก ๆ ก็ทำไว้ใช้เองและแนายบำรุง นุ่มเกลี้ยง อยู่บ้านเลขที่ 67/1 หมู่ที่ 1 ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รวมกลุ่มกับสมาชิกในหมู่บ้านทำ ผลิตภัณฑ์เปลไม้ไผ่ที่ชาวบ้านภาคเหนือทำไว้ใช้กันเองภายในครัวเรือน เพราะชาวเหนือปลูกบ้านมักยกใต้ถุนสูง เรือเปลจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ หลังเสร็จสิ้นการงานที่แสนจะเหน็ดเหนื่อย เพราะนอนแล้วเย็นสบายไม่เหนียวตัว ระยะแรก ๆ ก็ทำไว้ใช้เองและแจกจ่ายให้กับผู้นำชุมชนไปใช้ ต่อมาก็มีการผลิตเพื่อจำหน่ายด้วยแจกจ่ายให้กับผู้นำชุมชนไปใช้ ต่อมาก็มีการผลิตเพื่อจำหน่ายด้วย
2011-11-02
10,565
ข้าวเกรียบผักรวม
การทำข้าวเกรียบในระดับครัวเรือน จะเน้นการนำผลผลิตทางการเกษตรที่หาได้ในท้องถิ่นหรือใกล้ตัวมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ โดยมีชื่อเรียกต่างกันออกไปตามวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบ เช่น ข้าวเกรียบฟักทอง ข้าวเกรียบกล้วยหอม ข้าวเกรียบกุ้ง ข้าวเกรียบสมุนไพร เป็นต้น การนำผัก – ผลไม้ และสมุนไพรมาเป็นส่วนประกอบในอาหารนั้นเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและยังให้ประโยชน์สรรพคุณทางยา อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ซึ่งพบว่าในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญต่ออาหารที่จะรับประทานโดยคำนึงถึงอาหารนั้นจะต้องเป็นอาหารที่ใหม่สด และประกอบด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติไม่นิยมนำสารสังเคราะห์ มาเป็นส่วนประกอบมากนัก ซึ่งอาจจะมีผลต่อสุขภาพได้ ด้วยความหลากหลายของวัตถุดิบทางด้านการเกษตรนี้เอง ข้าวเกรียบจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนในในเชิงเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง
2011-11-02
47,289
การทำน้ำมังคุด
มังคุด นั้นขึ้นชื่อว่าเป็นราชินีผลไม้ นอกจากมีรสชาติดี แล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วย นอกจากผลสดที่นิยมทานอยู่แล้ว ในปัจจุบัน ยังมีการนำมังคุดมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าอีกมากมาย ในวันนี้ขอเสนอเกี่ยวกับ น้ำมังคุด คุณภาพ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จาก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมังคุดคุณภาพเทศบาลเมืองแกลง ซึ่งวันนี้ คุณจิรภัทร ปาลสุทธิ์ หนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม ได้แนะนำวิธีการทำน้ำมังคุดเพื่อสุขภาพ อย่างง่ายมาฝากสำหรับผู้สนใจที่จะทำดื่มเอง
2011-11-02
17,957
การทำหน่อไม้ดองเปรี้ยวในขวดพลาสติก
คุณรัตนากร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปหน่อไม้ บ้านใหม่เจริญ ให้ข้อมูลกับทางทีมงานฯว่า ทางกลุ่มฯ ได้ดำเนินกิจการมานานกว่า 5 ปีแล้ว เริ่มจากความต้องการที่ไม่เพียงพอของผู้บริโภคที่มีความต้องการหน่อไม้ตลอดฤดูกาล โดยเฉพาะหน่อไม้ดอง กลุ่มแม่บ้านบ้านใหม่เจริญ จึงรวมกลุ่มกันและเริ่มทำหน่อไม้ดอง เริ่มต้นขายกันเองในชุมชน การเริ่มต้นครั้งแรกคุณรัตนากรจะขายหน่อไม้ดองโดยวิธีการดองในโอ่ง ขายตามตลาดเมืองชุม และตลาดอำเภอเวียงชัย มีลูกค้ามารับซื้อเป็นประจำ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเพื่อนบ้านในหมู่บ้านในชุมชนด้วยกันเอง
2011-11-02
156,780
กล้วยฉาบสมุนไพร
นางอาวร สมัตถะ เกษตรกรบ้านท่าแจ้ง ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ยึดอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลัก เช่น ทำนา ทำสวน และผลิตของใช้ในครัวเรือน จากการนำผลผลิตที่ได้จากสวนมาแปรรูป เช่น การทำกล้วยฉาบสมุนไพร การทำน้ำยาแชมพู การทำน้ำยาเอนกประสงค์ การทำสบู่ เพื่อผลิตใช้เองและจำหน่ายให้เกษตรกรรายอื่นๆ ในวันนี้จะแนะนำวิธีการทำกล้วยฉาบสมุนไพร(หอมแดง) มีขั้นตอนดังนี้
2011-11-02
7,454
การประเมินประชากรหนูในสวนปาล์มก่อนการป้องกันกำจัด
เนื่องจากเกษตรกรไม่สามารถที่จะนับจำนวนประชากรหนูที่มีอยู่ในพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันหรือพื้นที่เกษตรกรรมอื่น ๆ ได้โดยตรง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้สิ่งที่สามารถให้ข้อมูลบ่งชี้ถึงประชากรหนูที่มีอยู่ เพื่อให้การจัดการหนูศัตรูพืชมีประสิทธิภาพ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการหนูศัตรูพืชจะต้องสามารถบอกในสิ่งต่อไปนี้ของประชากรหนูในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งได้ คือ
2011-11-01
3,974
โรคที่เกิดบนใบปาล์มน้ำมัน
โรคที่เกิดบนใบย่อยหรือทางใบของปาล์มน้ำมันในแปลงปลูก เป็นโรคที่พบเสมอแต่ไม่ทำความเสียหายรุนแรง ส่วนมากจะพบโรคบนทางใบที่มีอายุมากซึ่งเป็นทางล่าง ๆ เชื้อสาเหตุโดยมากเกิดจากเชื้อรา เช่น โรคราดำ หรือ โรคใบจุดสาหร่าย เป็นต้น โรคใบจุดที่มีความสำคัญทำความเสียหายในระยะต้นโตคือ โรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อรา Cercospora ซึ่งระบาดทำความเสียหายในแถบแอฟริกา ส่วนทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่มีรายงานพบโรคนี้
2011-10-27
4,745
ราคาน้ำมัน
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.76 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-26°C
นครราชสีมา
24-29°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
25-32°C
ภูเก็ต
26-29°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 14 ส.ค. พ.ศ.2563
ข้าวเปลือกเหนียว กข6
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ตัน
เพิ่ม/ลด
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
10,000.00
0.00
สกก.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
14,000.00
0.00
โรงสีเจตจำนงค์
จ.เชียงราย
16,000.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×