ข้อมูลเกษตร
เทคนิคปลูกทับทิมแบบไม่ต้องแต่งกิ่ง ปล่อยกิ่งไว้ ให้ช่วยค้ำลูก
การได้กลับมาใช้ชีวิตในการประกอบอาชีพเกษตรกรของคุณชาติชาย ได้มีความตั้งใจ มีแนวคิดแนวทางที่ไม่เหมือนใคร ศึกษาหาข้อมูล คิดค้นแก้ปัญหาและทำการพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด ได้มีความรู้ มีประสบการณ์มากมายในการมองเห็นปัญหา พร้อมหาวิธีแก้ไขสิ่งที่เกิดกับผลผลิตอยู่เสมอ โดยเฉพาะ ทำให้เกิดผลสำเร็จ
2020-03-04
819
วิธีตัดสับปะรดให้ได้รสชาติดี
คุณอ้อ - จณิกาญจน์ รัชภูมิพิพัฒน์ เจ้าของไร่บ้านอ้อ ผู้ที่พลิกผืนดินจากการปลูกมันสำปะหลังในรุ่นคุณพ่อคุณแม่ มาปลูกสับปะรดในรุ่นของตนเอง และเรียนรู้ทุกทางที่จะทำให้สับปะรดที่ไร่บ้านอ้อมีคุณภาพดี ติดตาตรึงใจลูกค้าทุกคน
2020-03-02
509
ห่อสัปปะรดป้องกันแดด ให้ผิวสวย ด้วยฟางข้าว
คุณอ้อ - จณิกาญจน์ รัชภูมิพิพัฒน์ เจ้าของไร่บ้านอ้อ ผู้ที่พลิกผืนดินจากการปลูกมันสำปะหลังในรุ่นคุณพ่อคุณแม่ มาปลูกสับปะรดในรุ่นของตนเอง และเรียนรู้ทุกทางที่จะทำให้สับปะรดที่ไร่บ้านอ้อมีคุณภาพดี ติดตาตรึงใจลูกค้าทุกคน
2020-03-02
459
แต่งกิ่งรูดใบ ให้น้อยหน่าขายได้ก่อนฤดูกาล
คุณสมเกียรติประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรสวนผลไม้มาโดยตลอด สั่งสมประสบการณ์มามาก รวมทั้งรางวัลที่เคยได้รับในด้านความสมบูรณ์ของผลผลิต เมื่อได้มีโอกาสมาทำน้อยหน่าพันธุ์ฝ้ายเขียวเกษตรสอง จึงต้องการให้มีผลผลิตออกมาสมบูรณ์ที่สุด
2020-02-27
666
แต่งกิ่งน้อยหน่าให้ทรงพุ่มสวย ติดลูกดก
คุณสมเกียรติมองเห็นโอกาสและความความสำเร็จในการปลูกน้อยหน่าพันธุ์ฝ้ายเขียวเกษตรสอง มองเห็นโอกาสของรายได้ ความต้องการสูงในตลาด จึงตัดสินใจเริ่มปลูกน้อยหน่าพันธุ์ฝ้ายเขียวเกษตรสองเป็นเจ้าแรกของโคราช และเนื่องด้วยผลผลิตของน้อยหน่าพันธุ์ฝ้ายเขียวเกษตรสองยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ทำให้คุณสมเกียรติต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ที่จะเพิ่มปริมาณผลผลิตอยู่เสมอ
2020-02-27
620
วิธีแต่งหวีกล้วยให้ได้รูปทรงสวยและสมบูรณ์
จากวันที่คุณสมชัยตัดสินใจลาจากอาชีพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ก็ได้ตัดสินใจมาทำอาชีพชาวสวนที่จังหวัดบ้านเกิด โดยเริ่มจากการปลูกต้นกล้วย 1,000 ต้น จนวันหนึ่งคุณสมชัยได้รู้จักกล้วยหอมคาเวนดิช ได้เริ่มจากไปศึกษาดูงาน ไปอบรมเรียนรู้อยู่ประมาณสองสามครั้ง จึงตัดสินใจเริ่มปลูกกล้วยหอมคาเวนดิช เพราะเล็งเห็นแล้วว่า ตลาดมีความต้องการสูง ที่สำคัญมีลูกค้ามารับซื้อถึงที่ เพื่อนำไปจำน่ายสู่ตลาดต่างประเทศต่อไป
2020-02-26
658
วิธีดูแลกล้วยหอมให้สมบูรณ์ ลูกโต สีสวย ได้ผลผลิตกล้วยมีคุณภาพ
กล้วยหอมคาเวนดิชเป็นกล้วยที่มีความพิเศษแตกต่างจากพันธุ์ในประเทศไทย ทั้งขนาดของลำต้น ลูกที่มีขนาดใหญ่ หรือแม้แต่วิธีการในการเพาะปลูก กระทั่งขั้นตอนการบ่มให้สุก คุณสมชัยมองเห็นถึงสิ่งสำคัญที่ต้องทำในการเพาะปลูกกล้วยพันธุ์คาเวนดิชนี้ในทุกขั้นตอน เพราะมีการจำหน่ายออกสู่ต่างประเทศด้วย คุณสมชัยจึงใส่ใจในการปลูกเป็นอย่างมาก
2020-02-26
496
เทคนิคคลุมกอไผ่ ให้หน่ออร่อย
คุณบรรจง แสนยะมูล เจ้าของไร่แสนดี ผู้นำชาวบ้านเดินตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสามารถทำไร่แสนดีของตนเองให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านนี้ได้ และทำให้คนอื่น ๆ ในชุมชนเห็นว่านี่แหละคือสิ่งที่ยั่งยืนที่สุด มีความสุขที่สุดได้
2020-02-21
723
น้ำไผ่..มหัศจรรย์น้ำจากต้นไผ่
คุณบรรจง แสนยะมูล เจ้าของไร่แสนดี ผู้นำชาวบ้านเดินตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสามารถทำไร่ของตนเองให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านนี้ได้ และทำให้คนอื่น ๆ ในชุมชนเห็นว่านี่แหละคือสิ่งที่ยั่งยืนที่สุด มีความสุขที่สุดได้
2020-02-21
570
วิธีเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่และการผสมพันธุ์ให้ได้ใข่ไก่คุณภาพ
หลังจากที่คุณวุฒิชัยจบการศึกษาเกี่ยวกับด้านการผลิตสัตว์ก็ได้ไปทำงานต่อที่โรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสัตว์ เมื่อถึงจุดหนึ่งแล้ว จึงมีความคิดที่อยากจะกลับมาประกอบอาชีพที่รัก ณ บ้านเกิดของตนเอง นั่นคือการเลี้ยงสัตว์ ประกอบกับคุณวุฒิชัยมีพื้นที่ อุปกรณ์ส่วนหนึ่งแล้ว จึงกลับมาทำฟาร์มเป็ด ไก่ ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งอยากช่วยให้ความรู้ในการเลี้ยงดูแลที่ถูกต้องกับเกษตรกรผู้เลี้ยง แก้ปัญหาด้านต่างๆในการเลี้ยง ที่เกษตรกรประสบมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ โรงเรือนที่ถูกต้อง และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดี
2020-02-18
833
สูตรทำอาหารเลี้ยงเป็ดไก่ ทำง่าย โตไว แถมประหยัดเงินสุดๆ
คุณวุฒิชัย มีความรู้จากการศึกษาที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ จบการศึกษาด้านนี้มาโดยตรง ด้วยความรักในอาชีพการเลี้ยงสัตว์จึงได้กลับมาบ้านเกิดเพื่อสานฝันทำฟาร์มเป็ด ไก่ เพาะพันธุ์ขาย แต่ถึงแม้จะมีความรู้และประสบการณ์มากมายแต่ก็มีแนวคิดที่อยากจะสร้างฟาร์มด้วยการใช้ทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสัตว์ที่เลี้ยง และเติบโตอย่างสมบูรณ์ได้คุณภาพ
2020-02-17
608
เทคนิคการทำให้ว่านหางจระเข้มีกาบใหญ่ น้ำหนักดี ได้มาตรฐาน
คุณกิตติศักดิ์ พรมสอาดและคุณธนัชญาน์ มีสวัสดิ์ อยู่บ้านเลขที่ 84 หมู่ที่ 10 ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หันมาปลูกว่านหางจระเข้ ซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของคุณพ่อของคุณกิตติศักดิ์ เมื่อคุณกิตติศักดิ์เข้ามารับช่วงต่อก็ได้มีการพัฒนาและขยายช่องทางการขายมากขึ้น โดยได้คุณธนัชญาน์ผู้เป็นภรรยาคอยช่วย ทำให้สามารถสร้างรายได้เดือนละเป็นแสน ทั้งคู่ได้ถ่ายทอดเทคนิคการทำให้ว่านหางจระเข้มีกาบใหญ่ น้ำหนักดี เพื่อรักษามาตรฐานที่จะส่งโรงงาน ให้โรงงานไว้ใจและมีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆ สามารถสร้างรายได้ให้กับทั้งคู่ได้อย่างมั่นคง
2020-02-14
690
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
19.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
19.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
18.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
16.84 บาท
ดีเซล
20.09 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
24.26 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
28-32°C
เชียงใหม่
24-33°C
นครราชสีมา
25-31°C
ชลบุรี
27-30°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-30°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 29 พ.ค. พ.ศ.2563
ข้าวเปลือกเหนียว กข6
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ตัน
เพิ่ม/ลด
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
10,000.00
0.00
โรงสีมีมานะ
จ.ลำปาง
15,000.00
0.00
โรงสีเจตจำนงค์
จ.เชียงราย
17,000.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×