ข้อมูลเกษตร
การจำแนกพืชผัก
พืชผัก ตรงกับคำว่า Vegetable ในภาษาอังกฤษ และ Olericulture ในภาษาลาติน มีความหมายกว้างมาก ไม่สามารถใช้เกณฑ์อะไรมาตัดสินได้แน่นอน ว่าพืชชนิดใดบ้างที่จัดเป็นพืชผัก แม้แต่พืชชนิดเดียวกันแต่ละประเทศยังจัดกลุ่ม ของพืชต่างกันออกไป เช่น มะเขือเทศ ในประเทศไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และ สหรัฐอเมริกาจัดเป็นพืชผัก แต่กลุ่มประเทศทางยุโรปจัดเป็นผลไม้โดยปลูกเพื่อใช้รับ ประทานเป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง ส่วนสตรอเบอรี่ในประเทศญี่ปุ่นจัดอยู่ในกลุ่มพืชผัก โดยนำมารับประทานเป็นสลัดเนื่องจากมีรสเปรี้ยว แต่ประเทศไทยเรานิยมปลูกเพื่อ รับประทานเป็นผลไม้
2016-02-26
39,237
การเพาะถั่วงอกในไห
ถั่วงอกกลายเป็นพืชผักเศรษฐกิจที่มีทั้งผู้นิยมบริโภคและนิยมผลิตจำหน่ายเป็นอาชีพ สารี้าง01
2016-02-26
11,889
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-02-26
317
เพิ่มปุ๋ยไนโตรเจนในนาข้าวด้วยการปลูกต้นแค
ต้นแค หรือ แคบ้าน ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ทุกพื้นที่ เป็นพืชตระกูลถั่วมีอายุไม่นาน ใบ ฝักและกิ่งก้าน เมื่อร่วงหล่นลงดินจะเน่าผุเป็นปุ๋ยปรับปรุงบำรุงดินอย่างดี ด้วยเหตุนี้คุณเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง แห่งศูนย์เรียนรู้ครูเกษตร ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย จึงแนะนำให้กับเพื่อนเกษตรกรปลูกต้นแครอบๆคันนาข้าว โดยเฉพาะนาดอนที่น้ำไม่ท่วมถึงและมีคันนาสูง ต้นแคจะเจริญเติบโตได้เร็วมาก สามารถเริ่มต้นปลูกได้ ดังนี้
2016-02-25
4,294
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-02-25
227
การกำจัดไรไก่ด้วยรากหางไหล
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ ส่วนใหญ่ก็มักจะประสบปัญหากับไร่ไก่ ซึ่งเป็นสัตว์ตัวเล็ก ๆ ที่อันตรายสำหรับไก่ ถ้าในเล้าไก่มีไรไก่อยู่ก็จะทำให้อัตราการฟักไข่ของไก่ลดลง แล้วอาจจะทำให้ผลผลิตที่จะได้เสียหาย จากการสัมภาษณ์คุณดวงรัตน์ พงษ์ทอง เจ้าของฟาร์มพงษ์ทอง ในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 13.15 น. เกี่ยวกับการกำจัดไรไก่ด้วยรากหางไหล วัตถุดิบที่หามาทำได้ไม่ยากในพื้นที่ซึ่งมักจะขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้น
2016-02-25
8,594
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-02-24
285
เทคนิคใหม่ ใช้ดินเลนขี้กุ้ง ปรับปรุงดินในนาข้าว
การทำนาข้าวให้ประสบผลสำเร็จนั้นควรดูแลกันตั้งแต่การดูแลดินในนาข้าวให้มีความพร้อมก่อนที่จะเริ่มปลูกข้าวลงไป เกษตรกรชาวนาจำเป็นที่จะต้องดูแลเอาใจใส่นาข้าวเป็นพิเศษ เพื่อคุณภาพของต้นข้าวช่วยทำให้เมล็ดข้าวและปริมาณผลผลิตที่จะออกมาในอนาคต
2016-02-23
1,164
สูตรดินเพาะกล้าข้าวนาโยน ให้อัตรางอก 100 %
การปลูกข้าวนั้นมีองประกอบที่สำคัญหลายๆ ประการ อาทิ การคัดเมล็ดพันธุ์ การเตรียมดิน การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และมีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลย คือการเตรียมต้นกล้า ข้าวจะแข็งแรงทนทานต่อโรคไหม ขึ้นอยู่กับการคัดเมล็ดพันธุ์ และการเตรียม หากต้นกล้าที่ได้มานั้นไม่แข็งแรงก็จำทำให้ไม่ทนทานต่อโรค ต่อสภาพแวดล้อม ดังนั้นจึงมีเทคนิคการเพาะกล้าที่ทำได้ง่ายๆ แต่ต้นกล้านั้นแข็งแรงและอัตราการงอก 100 % มาฝากกันค่ะ
2016-02-23
5,402
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-02-23
304
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-02-17
378
เทคนิคปลูกข้าวใช้น้ำน้อย ในช่วงแล้ง
จากสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ทำนาข้าว ที่ขาดแคลนน้ำในการทำนา บางพื้นที่มีประกาศสั่งงดทำนาทุกชนิด ทำให้เกษตรกรขาดรายได้ ด้วยปัญหาดังกล่าวนี้
2016-02-16
1,213
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
26.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.69 บาท
ดีเซล
27.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.36 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
24-35°C
เชียงใหม่
17-31°C
นครราชสีมา
19-34°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
25-30°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 17 ม.ค. พ.ศ.2563
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
39.81
0.08
บจ.ท่าฉางรับเบอร์
จ.สุราษฎร์ธานี
40.00
0.00
บจ.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
จ.สงขลา
42.00
0.00
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
43.00
0.30
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×