ข้อมูลเกษตร
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม ข้าวเปลือกนาปรัง,ข้าวเปลือกหอมมะลิ105
2016-05-19
407
การทำมังคุดคัด
หากพูดถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่และก็เป็นเมืองพระ นักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวและนมัสการที่วัดพระธาตุ ก็จะได้พบเห็นกับพ่อค้าแม่ค้ามาขายมังคุดคัดกัน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และหากว่าท่านใดที่ยังไม่ได้ลิ้มลองถึงความอร่อยของมังคุดคัดก็เท่ากับว่าท่านผู้นั้นยังมาไม่ถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช และจากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ได้พบกับคุณเชน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้แปรรูปมังคุดเป็นมังคุดคัด และคุณเชนได้บอกถึงขั้นตอนการทำมังคุดคัดโดยมีวิธีการทำดังนี้
2016-05-18
28,906
เพลี้ยแป้งตายสิ้น ด้วยน้ำมันก๊าด
เพลี้ยแป้ง เป็นศัตรูพืชที่เกษตรกรส่วนใหญ่หลีกหนีไม่พ้น ซึ่งแล้วแต่มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับปริมาณการระบาดของแต่ละพื้นที่ โดยเมื่อเจอหรือประสบกับปัญหาดังกล่าวแล้ว ยากที่จะกำจัดหรือทำลายนั่นเอง วันนี้คุณสมเดช สง่าแสง เกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ จึงได้แนะนำวิธีการแบบง่าย ๆ และต้นทุนต่ำ ในการนำสารชีวภาพมาใช้กำจัดเพลี้ยแป้ง แบบครั้งเดียวได้ผลตามต้องการ โดยมีวิธีการและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
2016-05-18
13,685
ราคาสัตว์น้ำ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-18
429
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-17
692
สูตรอาหารวัวเพื่อลดต้นทุน ในช่วงหน้าแล้ง
วัวเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญของเกษตรกร ซึ่งภาคใต้ในช่วงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม สภาพอากาศแห้งแล้ง อาหารวัวพื้นบ้านจึงมีเพียงฟางข้าวและหญ้าแห้งประทังชีวิต ทำให้ขาดสารอาหาร น้ำหนักลดลง และเป็นโรคง่าย ส่งผลกระทบด้านราคาจำหน่าย
2016-05-17
6,484
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-16
724
มะนาวชำใบ / ปลูกมะนาวด้วยใบ
มะนาว เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญมีความนิยมใช้ และนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลาย ตลาดต้องการตลอดปี ทั้งยังมีหลากหลายสายพันธุ์ สามารถขยายพันธุ์ได้ดีด้วยวิธีการตอนและชำกิ่ง ซึ่งเป็นวิธีที่ทำกันมาอย่างแพร่หลายในการเพิ่มจำนวนต้นพันธุ์มะนาว หากแต่ถ้าใช้วิธีการตอนหรือชำกิ่งแล้วจะทำให้ได้จำนวนต้นขยายต่อต้นพันธุ์น้อย หากมีต้นพันธุ์ดีราคาแพงการขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้อาจไม่คุ้มค่า และทำให้ได้จำนวนต้นไม่มาก ซึ่งปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการชำใบ โดยมีหลักการดังนี้
2016-05-16
6,986
ด้วงเจาะลำต้นหม่อน
แมลงศัตรูพืชที่สำคัญและทำลายต้นหม่อน คือ ด้วงเจาะลำต้นหม่อนหรือด้วงหนวดยาว ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนควรเฝ้าระวังโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ซึ่งจะเข้าทำลายต้นหม่อนทั้งระยะหนอนและตัวเต็มวัย มักพบการเข้าทำลายในช่วงเดือนกรกฎาคม-เดือนตุลาคม ตัวผู้เล็กกว่าตัวเมีย ตัวผู้มีสีเทาปนเหลือง ตัวเมียมีสีเทาปนดำ
2016-05-13
3,139
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-13
495
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-12
479
แก้อาการใบและต้นไผ่สามฤดูเหลืองด้วยแร่หินภูเขาไฟ
เป็นที่รู้กันดีในผู้เลี้ยงไผ่สายพันธุ์เบาอย่าง “ไผ่เลี้ยง” หรือ “ไผ่ 3 ฤดู” ว่าไผ่ชนิดนี้จะมีหน่อตลอดทั้งปี โดยจะเริ่มให้หน่อชุดแรกหลังปลูก 6 เดือน และจะทยอยให้เก็บเกี่ยวหน่อไผ่ได้ทุกวัน ซึ่งปริมาณผลผลิตจะขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา เช่น การให้น้ำ ให้ปุ๋ยและการตัดแต่งกิ่ง
2016-05-12
6,602
ราคาน้ำมัน
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.76 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-26°C
นครราชสีมา
24-29°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
25-32°C
ภูเก็ต
26-29°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 14 ส.ค. พ.ศ.2563
ไข่ไก่
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ฟอง
เพิ่ม/ลด
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
3.50
0.00
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
จ.นครราชสีมา
3.60
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×