ข้อมูลเกษตร
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-12
449
แก้อาการใบและต้นไผ่สามฤดูเหลืองด้วยแร่หินภูเขาไฟ
เป็นที่รู้กันดีในผู้เลี้ยงไผ่สายพันธุ์เบาอย่าง “ไผ่เลี้ยง” หรือ “ไผ่ 3 ฤดู” ว่าไผ่ชนิดนี้จะมีหน่อตลอดทั้งปี โดยจะเริ่มให้หน่อชุดแรกหลังปลูก 6 เดือน และจะทยอยให้เก็บเกี่ยวหน่อไผ่ได้ทุกวัน ซึ่งปริมาณผลผลิตจะขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา เช่น การให้น้ำ ให้ปุ๋ยและการตัดแต่งกิ่ง
2016-05-12
6,372
การใช้ทะลายปาล์มน้ำมันเปล่าไล่ยุงและแมลงต่างๆ
เกษตรกรและประชนทั่วไปที่มีปัญหาเกี่ยวกับยุงและแมลงต่างๆที่รบกวนในครัวเรือนและในโรงเรือนสัตว์โดยเฉพาะโรงเรือนโคเนื้อ หรือโคขุน วันนี้เรามีวิธีง่ายๆ ในการไล่ยุงและแมลงเหล่านี้ด้วยการใช้ทะลายปาล์มเปล่ามาแนะนำกัน
2016-05-12
4,201
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-12
901
คนไทยตายผ่อนส่ง เบื้องหลังผักสวยสดพบ พริกนำโด่ง สารเคมีตกค้างมากสุด
ประเทศไทยมีความพยายามจะประกาศเป็น "ครัวโลก" แต่สภาพตอนนี้ดูเหมือนกลับกลายเป็น "ครัวโรค" เพราะอะไร? มาตรการแก้ไขจะทำได้หรือไม่? โดยเฉพาะเมื่อต้องอยู่ในวงจร "เกษตรพันธุ์สัญญา"ที่ชาวไร่ชาวนากลายเป็นทาสสัญญาไม่เป็นธรรม
2016-05-12
2,777
แก้ปัญหามะนาวเป็นโรคยางไหล ด้วยยาเสตร็ปโตมัยซิน
คุณประสิทธิ์ สาระวงศ์ เกษตรกร เจ้าของสวนมะนาวดก จากจังหวัดชัยภูมิ เจ้าของรางวัลเกษตรกรดีเด่น ธ.ก.ส. ปี 2557 สาขาอาชีพ การผลิตมะนาวนอกฤดู เน้นการผลิตแบบปลอดสารพิษ ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกมะนาว พันธุ์พิจิตร 1 ปลอดสารพิษ ในวงบ่อซีเมนต์ จำนวน 2 ไร่ เล่าว่า ในการทำสวนมะนาวนั้นจะพบว่ามีปัญญาเรื่องโรคและแมลงศัตรูพืชเยอะ
2016-05-12
5,290
กระตุ้นกิ่งตอนไผ่ให้ออกรากเร็วขึ้น โดยไม่ใช้น้ำยาเร่งราก
คุณวีระ สิทธิสาร เกษตรกรผู้มีความชำนาญการปลูกไผ่ แห่งบ้านสระคูณ ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ทายาทเอกของพ่อผาย สร้อยสระกลาง ปราชญ์ชาวบ้านนักจัดการของภาคอีสาน ยึดอาชีพเกษตรกรแบบผสมผสาน โดยปลูกไผ่เป็นหลัก เน้นการปฏิบัติการณ์ด้านการเกษตรแบบเกษตรพอเพียงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต จนประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ด้านการเพาะเลี้ยงไผ่หวาน
2016-05-12
3,820
การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยจากใบตองกล้วย
อีกหนึ่งภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อผาย สร้อยสระกลาง ปราชญ์เกษตรแผ่นดิน แห่งเมืองบุรีรัมย์ เป็นที่รู้จักในแวดวงการเกษตร โดยเป็นผู้ทำเกษตรแบบผสมผสาน แบบพึ่งพาตนเองที่นำมาถ่ายทอดให้ลูกหลาน และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธี ซึ่งเป็นวิธีแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่พ่อพาย ได้สอน คือการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยจากใบตองกล้วย สำหรับขั้นตอนวิธีการทำมีดังนี้
2016-05-11
4,867
ปล่อยไก่แจ้ไว้ในสวนเกษตรอินทรีย์ ช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชและเพิ่มผลผลิตการเกษตร
ปัจจุบันการทำไร่นาสวนผสม ในแบบเกษตรอินทรีย์ได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะช่วยลดต้นทุนการผลิต ปลอดสารพิษ และส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งเกษตรกรเองและผู้บริโภค ผลผลิตที่ได้ก็กำลังได้รับความสนใจจากการตลาด แต่เกษตรกรก็มักจะประสบปัญหาเรื่องแมลงศัตรูพืชที่เข้ามารบกวน ทำให้เกษตรกรหลายรายท้อแท้และหันมาใช้สารเคมีและยากำจัดศัตรูพืชตามเดิม พี่ภัณฑรักษ์จึงแนะนำวิธีดีการใช้ธรรมชาติพึ่งพาธรรมชาติ โดยการใช้ไก่แจ้มาปล่อยในสวนเพื่อช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชมาฝากเกษตรกรผู้ทำเกษตรอินทรีย์และผู้ที่สนใจทุกๆท่าน
2016-05-11
2,044
ใช้น้ำจากบ่อปลา ทดแทนปุ๋ยเคมี ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต
ปัจจุบันเกษตรกรหลายๆพื้นที่ต้องแบกรับภาระต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมีมาใส่ในเรือกสวนไร่นาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เพราะแบกรับต้นทุนไม่ไหวเมื่อเทียบกับผลกำไรที่ได้ พี่รักษ์จึงแนะนำวิธีธรรมชาติพึ่งพาธรรมชาติอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้เป็นอย่างดี และยังได้รับผลพลอยได้เป้นอย่างดี นั่นก้คือ การจัดการในการใช้น้ำในบ่อเลี้ยงปลาทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมมีในการเกษตรเพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกร
2016-05-11
3,644
ราคาสัตว์น้ำ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-11
388
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-10
394
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
19.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
19.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
18.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
16.84 บาท
ดีเซล
20.09 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
24.26 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-33°C
เชียงใหม่
25-34°C
นครราชสีมา
26-33°C
ชลบุรี
26-31°C
นครศรีธรรมราช
24-32°C
ภูเก็ต
26-30°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 2 มิ.ย. พ.ศ.2563
ข้าวเปลือกเหนียว กข6
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ตัน
เพิ่ม/ลด
โรงสีมีมานะ
จ.ลำปาง
15,000.00
0.00
โรงสีเจตจำนงค์
จ.เชียงราย
17,000.00
0.00
โรงสีสวัสดิ์การค้า
จ.พะเยา
18,000.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×