ข้อมูลเกษตร
การเตรียมดินก่อนปลูกข้าวอินทรีย์
คุณสายพิน ชูเชื้อ อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 159/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 ผลิตข้าวไรซ์เบอรี่ปลอดสารพิษแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะอยากให้ผู้บริโภคได้ทานอาหารที่สะอาดและปลอดภัยจริงๆ ทั้งนี้คุณสายพินซึ่งเป็นอดีตพยาบาลมีความคิดที่ดีว่า ทานข้าวให้เป็นยา อย่าทานยาแทนข้าว
2018-02-23
21
ห่อนึ่งไก
ไก หรือ สาหร่ายอาหารพื้นบ้านของชาวไทยลื้อ จ.น่าน ตั้งแต่สมัยก่อน จนถึงปัจจุบัน เป็นพืชที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ตามแหล่งน้ำจืดที่มีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปี ไก หรือ สาหร่าย จะเกิดขึ้นตามก้อนหินที่อยู่ในน้ำ แล้วเก็บมาล้างน้ำให้สะอาด สามารถนำมารับประทานได้ หรือแปรรูปเป็นอาหารต่างๆได้ เช่น ไกอบแห้ง หรือ ทำห่อนึ่งไก ซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆดังนี้
2018-02-23
48
ดูแลสวนมะนาวให้ปลอดโรค-แมลง ด้วยเชื้อราบิวเวอร์เรีย
สภาพอากาศที่แปรปรวน ร้อนๆ หนาวๆสลับกับมีฝนบาง เกษตรกรควรระวังเชื้อราโรคพืชหรือแมลงศัตรูพืชต่างๆเข้าทำลายอาจเสียหายได้ วันนี้เรามีอีกวิธีการดูแลเกี่ยวกับพืชตระกูลส้มเช่นมะนาว ด้วยการหมักเชื้อราบิวเวอร์เรียเพื่อนำมาใช้ในสวนมะนาวเป็นการป้องกันโรคและแมลงศัตรูต่างๆที่เข้ามารบกวน จากข้อมูลการลงพื้นที่สัมภาษณ์คุณสิรภพ สิทธิปัญญา เจ้าของสวนมะนาวเมืองพาน บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 12 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย ได้ยินดีเผยแพร่วิธีการดูแลสวนมะนาวโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีด้วยการหมักเชื้อราบิวเวอร์เรีย มาใช้ในสวนมะนาวซึ่งมีวิธีการทำงานๆดังต่อไปนี้
2018-02-21
77
การตัดเปลี่ยนสายพันธุ์ทุเรียน(ทาบยอด)
ทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงทางภาคตะวันออก แต่ความต้องการของตลาดก็มีการจำกัดเนื่องจากเป็นผลไม้ที่ออกตามฤดูกาล และมีราคาที่ไม่แน่นอน ซึ่งทำให้เกษตรกรบางรายจำหน่ายได้ราคาแตกต่างกันออกไป ซึ่งบางครั้งหากต้องการปลูกใหม่อาจไม่ทันต่อความต้องการของตลาด ดังนั้นคุณลุงแฉล้ม เวชสรรเสริญ ชาวสวนทุเรียนจังหวัดจันทบุรี จึงคิดค้นหาวิธีการตัดเปลี่ยนสายพันธุ์ทุเรียนตามความต้องการของตลาด ย่นระยะเวลาในการปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เร็วขึ้น โดยการตัดเปลี่ยนสายพันธุ์ทุเรียนนั่นเอง
2018-02-19
42
การขยายพันธุ์ไผ่กิมซุงด้วยลำต้น
ปัจจุบันมีเกษตรกรปลูกไผ่กิมซุ่งเป็นจำนวนมากบางท่านก็ปลูกมากเพื่อขายหน่อบางท่านก็ปลูกน้อยเพื่อขยายพันธุ์เอง แต่การขยายพันธุ์ในปัจจุบันยังขยายพันธุ์กันได้น้อย ทำให้เกษตรกรบางรายจำเป็นต้องไปซื้อต้นพันธุ์มาอีกเพื่อจะปลูกให้ได้ปริมาณมากๆ บางครั้งได้ต้นพันธุ์ที่ไม่ดีเท่าที่ควร มีรากน้อยบ้าง ยังไม่ออกรากบ้าง หรือตัดกิ่งตอนลงมาจากต้นก็ขายเลย ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้ คุณบุญชิต สมัติถะ เกษตรกรบ้านท่าแจ้ง ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิ ได้แนะนำเรื่องการขยายพันธุ์ไผ่กิมซุ่งด้วยลำต้น ซึ่งมีขั้นตอนการทำ ดังนี้
2018-02-16
78
การแปรรูปลูกจันทน์เส้น
ลูกจันทน์เทศเป็นชื่อที่เรียกกันในภาคกลางหรือที่เรียกกันในภาคใต้ว่า ลูกจันทน์ มีปลูกมากในประเทศอินโดนีเซีย โดยรกลูกจันทน์เทศใช้ในการปรุงแต่งรสแถบหมู่เกาะโมลุกะ และมีปลูกทั่วไปในมาเลเชีย อินเดีย ศรีลังกา ลูกจันทน์เทศสามารถนำมาทำเครื่องเทศได้ 2 อย่างคือ เมล็ดจันทน์เทศและรกหุ้มเมล็ดที่เป็นเส้นแดงๆงอกคลุมรอบเมล็ด ทั้งเมล็ดอาหาร ขจัดกลิ่นคาวจากเนื้อสัตว์ ในท้องตลาดเครื่องเทศทั้ง 2 ชนิดนี้มีราคาแพง
2018-02-14
64
การทาบกิ่งมะม่วง
การทาบกิ่ง เป็นวิธีที่นิยมกันมากในปัจจุบัน เพราะการเพาะเมล็ดจะทำให้มีการกลายพันธุ์ได้ง่าย จึงเป็นวิธีที่เหมาะที่สุดสำหรับมะม่วง การทาบกิ่งต้นที่ได้จะตรงตามสายพันธุ์เดิม และยังมีรากแก้วที่แข็งแรงเช่นเดียวกับการปลูกด้วยเมล็ด ต้นพันธุ์ที่ได้จากการทาบกิ่งก็จะตกผลเร็วกว่าการปลูกด้วยเมล็ด
2018-02-12
37,151
ปุ๋ยหมักสูตรเข้มข้น
นายอรุณ กวาสมบุญ หมอดินอาสาประจำตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ด้วยการอุทิศตัวเป็นเกษตรกรต้นแบบที่ยึดการทำเกษตรแบบผสมผสาน ใช้พื้นที่ของตนเองทำเป็นแปลงเรียนรู้การเกษตร และเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรรายใหม่ที่เอาเป็นแบบอย่าง โดยเน้นให้ความรู้เรื่องการประหยัดอดออม การพึ่งตนเองและใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด กิจกรรมที่จะทำให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตได้อีกอย่างหนึ่งคือ การทำปุ๋ยใช้เอง เพราะใช้วัสดุดิบที่หาง่ายในพื้นที่ ซึ่งหากเกษตรกรทำได้ก็จะช่วยทุ่นค่าใช้จ่ายไปได้มาก
2018-02-12
78
หน้าสวย ไร้สิว ด้วยพืชผักผลไม้ในครัว
การดูแลตัวเองด้วยวิถีของธรรมชาตินอกจากสร้างสมดุล ไม่เสี่ยงต่อการแพ้และระคายเคืองแล้ว ยังทำให้เรารู้ถึงประโยชน์ของวิตามิน แร่ธาตุจากพืชผัก ผลไม้ น้ำผึ้ง ทั้งหมดนี้เรานำมาใช้ประโยชน์ในการบำรุงความงามได้เสมอ เป็นความงามที่ปราศจากสารเคมีหรือการปรุงแต่งเรียกได้ว่างามจากธรรมชาติล้วนๆ
2018-02-09
5,334
การปลูกฝรั่งกิมจูแบบเกษตรอินทรีย์
ฝรั่งกิมจู มีเปลือกบาง รสชาติหวาน กรอบอร่อย เป็นสายพันธุ์ฝรั่งที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมรับประทานกันในปัจจุบัน บางครั้งการปลูกฝรั่งในรูปแบบของการใช้เคมีทั่วไปอาจจะมีสารพิษตกค้างซึ่งไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากนัก อีกทั้งยังใช้ต้นทุนในการผลิตที่สูง แต่ทว่าการปลูกฝรั่งแบบเกษตรอินทรีย์ยังคงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพซึ่งมีความมั่นใจว่าจะปลอดภัยจากสารพิษ 100% อีกทั้งในกระบวนการผลิตจะใช้ต้นทุนไม่สูงมากนักและยังให้ผลผลิตได้ดีตลอดทั้งปีโดยปราศจากการใช้เคมีใดๆ
2018-02-09
177
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.66 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.28 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.55 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.44 บาท
ดีเซล
26.69 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.69 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-29°C
เชียงใหม่
20-30°C
นครราชสีมา
21-30°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-30°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 ก.พ. พ.ศ.2561
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บจ.พีเจรับเบอร์
จ.ชุมพร
41.00
1.00
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
42.75
0.75
บจ.ท่าฉางรับเบอร์
จ.สุราษฎร์ธานี
44.00
4.00
บจ.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
จ.สงขลา
45.00
0.50
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×