ข้อมูลเกษตร
ผลิตไม้ผลนอกฤดูด้วยการฝังสารชีวภาพ
คุณสมเดช สง่าแสง เกษตรกรผู้มากด้วยประสบการณ์ด้านการเกษตร จ.ลพบุรี ได้มีคิดค้นสูตรปุ๋ยต่างๆ เพื่อใช้ในพื้นที่การเกษตร โดยได้ทำการศึกษาหาความรู้จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และเกษตรอำเภอ ในเรื่องการป้อนกันกำจัดแมลงโดยใช้กระบวนการ IPM จึงคิดค้นการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ สูตรต่างๆ จนประสบความสำเร็จโดยเฉพาะสูตรฝังโคนไม้ผล บังคับให้ไม้ผลออกนอกฤดูโดยไม่ต้องใช้สารที่เป็นเคมีราด ปัจจุบันยังเป็นวิทยากรเกษตรกรจุดสาธิตและถ่ายทอดการทำน้ำหมักชีวภาพ ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลชอนสารเดช โดยผ่านการอบรมการเป็นวิทยากรการเกษตรกรจากมหาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้มอบใบประกาศให้ และวันนี้คุณสมเดช สง่าแสง จะได้มาแนะนำวิธีการทำสารฝังชีวภาพ ทำจากน้ำหมักชีวภาพ ใช้กับไม้ผล เพื่อทำให้ไม้ผลออกนอกฤดูกาล ผ่านทางรายการ Farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี ดังนี้
2018-05-18
135
เทคนิคตัดแต่งต้นกล้วย เพื่อให้ต้นกล้วยสมบูรณ์
คุณคำนึง ชนะสิทธิ์ ประธานศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านชำปลาไหล หมู่ 12 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำเกษตรอินทรีย์มานาน ได้นำแนะเทคนิคตัดแต่งต้นกล้วย เพื่อให้ต้นกล้วยเจริญเติบโตสมบูรณ์ผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.จันทบุรี ว่า
2018-05-18
193
การเพาะถั่วงอกไร้สารในหม้อดิน
ถั่วงอก ถือเป็นผักที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย รับประทานง่าย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ และในปัจจุบันการเพาะถั่วงอกก็มีหลากหลายวิธีการ ที่ทุกท่านสามารถผลิตถั่วงอกไว้รับประทานเองได้ในครอบครัว
2018-05-16
313
ปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ บำรุงผักกูด
นางธนพร เอี่ยมสมัย (ติ๋ม) อาศัยอยู่ที่ บ้านเลขที่ 14 หมู่ 6 บ้านวังนางนวล ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เกษตรกรปลูกผักกูด ที่ล้มลุกคลุกคลาน ลองผิดลองถูกในการปลูกพืชตามกระแสมาโดยตลอด จนกระทั่งได้พบหนทางที่มั่นคง นั่นคือการปลูกผักกูด พัฒนาต่อยอดทุกวันเพื่อให้ผักกูดของเธออุดมสมบูรณ์มากที่สุด
2018-05-14
38
ปลูกต้นกล้วยร่วมกับผักกูด เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
นางธนพร เอี่ยมสมัย (ติ๋ม) อาศัยอยู่ที่ บ้านเลขที่ 14 หมู่ 6 บ้านวังนางนวล ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เกษตรกรปลูกผักกูด ที่ล้มลุกคลุกคลาน ลองผิดลองถูกในการปลูกพืชตามกระแสมาโดยตลอด จนกระทั่งได้พบหนทางที่มั่นคง นั่นคือการปลูกผักกูด พัฒนาต่อยอดทุกวันเพื่อให้ผักกูดของเธออุดมสมบูรณ์มากที่สุด
2018-05-14
31
ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย ใช้ปุ๋ยขี้ไก่แกลบ บำรุงผักกูด
นางธนพร เอี่ยมสมัย (ติ๋ม) อาศัยอยู่ที่ บ้านเลขที่ 14 หมู่ 6 บ้านวังนางนวล ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เกษตรกรปลูกผักกูด ที่ล้มลุกคลุกคลาน ลองผิดลองถูกในการปลูกพืชตามกระแสมาโดยตลอด จนกระทั่งได้พบหนทางที่มั่นคง นั่นคือการปลูกผักกูด พัฒนาต่อยอดทุกวันเพื่อให้ผักกูดของเธออุดมสมบูรณ์มากที่สุด
2018-05-14
59
เทคนิคตัดวงจรแมลงศัตรูประเภทด้วงในสวนมะพร้าวด้วยราเขียว
ลุงวิชัย จูด้วง เกษตรกรตำบลนางตะเคียนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันชัยนาท เรื่องการป้องกันและการควบคุมการระบาดของด้วงแรดโดยใช้ราเขียว ซึ่งสามารถใช้ควบคุมด้วงแรดในสวนมะพร้าว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2018-05-11
160
ว่านน้ำมือปราบแมลงศัตรูพันธุ์พืช
หากจะกล่าวถึงว่านน้ำไม้ล้มลุกที่มีชื่อมงคลที่มีพลังร้อน พบขึ้นในที่มีบริเวณที่ชื้นแฉะน้ำท่วมขัง หรือจะขึ้นอยู่ตามหนองน้ำ บ่อ บึงที่เป็นดินเลน และริมน้ำ ว่านน้ำเป็นพืชสมุนไพรที่สามารถนำมาใช้ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชได้หลายชนิด
2018-05-09
92
กับดักใบกระเพาแดงกำจัดแมลงวันทอง
จากการสัมภาษณ์ คุณกาญจนา สมตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ว. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านกำจัดแมลงวันทอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นศัตรูตัวสำคัญของพืชผักและผลไม้ ทำให้ผลผลิตได้รับความเกิดความเสียหาย
2018-05-07
156
ทำน้ำหมักชีวิภาพจากสัปปะรด ย่อยสลายและบำรุงดิน
พัฒน์นรี เฉลิมญาติวงค์ (อ้อ) อาศัยอยู่ที่ บ้านพอเพียง 18 หมู่ 2 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 เกษตรกรผู้มีความรู้ทางการเกษตรเป็นศูนย์ หลังเรียนจบปริญญาโทคุณพัฒน์นรีทำงานมีรายได้หลักหลายหมื่นบาทต่อเดือนก็ต้องพบกับจุดเปลี่ยนของชีวิต เมื่อสมาชิกในครอบครัวป่วยหนัก เธอจึงกลับมายังบ้านเกิดเพื่อดูแลคนในครอบครัว เมื่อต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้กลายเป็นอาชีพใหม่ และเลี้ยงครอบครัวให้อยู่รอดได้ด้วย คุณพัฒน์นรีซึ่งสนใจในทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง การอยู่พอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงเริ่มทำการศึกษาอย่างจริงจัง น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเกษตรและการดำเนินชีวิต ยึดหลัก ขยัน รอบคอบ เพียรพยายาม จนสามารถสร้างพื้นที่ของครอบครัวให้กลายเป็น \"บ้านพอเพียง\" พื้นที่เกษตรผสมผสานที่ยั่งยืน
2018-05-07
45
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
27-32°C
เชียงใหม่
23-33°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-31°C
นครศรีธรรมราช
24-31°C
ภูเก็ต
26-30°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 พ.ค. พ.ศ.2561
ปลาดุก
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
25.00
0.00
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
30.00
0.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
30.00
0.00
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
30.00
0.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
32.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×