ข้อมูลเกษตร
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.76 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
30.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.64 บาท
ดีเซล
29.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.59 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
23-28°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
24-28°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 21 ก.ย. พ.ศ.2561
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บจ.ท่าฉางรับเบอร์
จ.สุราษฎร์ธานี
37.50
0.00
บจ.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
จ.สงขลา
42.34
1.34
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
42.36
1.43
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
42.36
1.36
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×