พืชผัก
(12 เรื่อง)
พริกขี้หนู
ระวังโรคกุ้งแห้งพริก ในช่วงฤดูฝน
เกษตรอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาแนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกพริกหมั่นสังเกตและสำรวจเมล็ดพริก ภายในพื้นที่ของตนเองให้ดี เนื่องจากช่วงนี้พริกที่ปลูกเริ่มจะติดผลเสี่ยงต่อการเป็นโรคกุ้งแห้งได้
20 มิถุนายน 2555
2,794
น้ำหมักสมุนไพรกำจัดโรคกุ้งแห้งพริก
โรคกุ้งแห้งพริก โรคนี้จัดว่าเป็นโรคที่สำคัญหรือโรคประจำตัวของพริกก็ว่าได้ค่ะ เพราะโรคนี้เกิดจากเชื้อราที่มักจะเข้ามาทำลายพริกหรือเป็นโรครากเน่าโคนเน่า เชื้อโรคเหล่านี้จะมาตามท่อน้ำเลี้ยงและมาสะสมอยู่ในเม็ดพริก พอเซลล์ของพริกเริ่มอ่อนแอก็จะทำให้เกิดโรคเน่าขึ้นและมักจะพบเห็นในพริกจำพวก พริกผลใหญ่ หรือ พริกผลเล็ก (พริกในกลุ่มพริกขี้หนู) และพริกยักษ์ (พริกหวาน) เป็นหลัก สร้างความลำบากใจให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพริกแล้วจำนวนมาก
25 ธันวาคม 2555
3,149
ป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในสวนพริกได้ผลชะงัดด้วยน้ำส้มควันไม้
พริกขี้หนู ถือเป็นผักสวนครัวชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกกัน เพราะพริกเป็นผักที่นำมาใช้ประโยชน์ในการปรุงอาหารได้หลากหลายเมนู ประกอบกับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นได้ง่าย จึงมีการปลูกกันทั่วไปทั้งในแง่ของการค้าหรือปลูกไว้เป็นพืชผักสวนครัว แต่อย่างไรก็ตามการปลูกพริกนั้นก็มักจะพบกับปัญหาเรื่องโรคและแมลงศัตรูคอยรบกวน ทำให้ต้นพริกหรือผลผลิตได้รับเกิดความเสียหาย ต้นแคระแกรนไม่เจริญเติบโต
5 กุมภาพันธ์ 2556
4,851
สูตรสมุนไพรป้องกันแมลงวันทองเจาะผลพริก
แมลงที่เข้าทำลายให้พริกได้รับความเสียหายได้แก่ แมลงวันทอง ซึ่งเป็นคนละชนิดกับที่เข้าทำลายในผลไม้ (malaysian fruit fly) เมื่อเข้าทำลายย่อมสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับผลผลิตพริกเป็นอย่างมาก เนื่องจากพริกที่โดนแมลงวันทองเข้าทำลาย จะมีลักษณะบวม มีหนอนอยู่ข้างใน และร่วงหล่นในที่สุด เกิดความเสียหายแก่เกษตรกร ด้วยเหตุนี้ คุณทองอารย์ สามศรี เกษตรกรบ้านเวียงเกษม ต. หนองสะโน อ. บุณฑริก จ. อุบลราชธานี ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านการปลูกพริก ได้แนะนำสูตรสมุนไพรที่ใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงวันทองในพริก ซึ่งใช้ได้ผลดีจริงในแปลงปลูกไว้ดังนี้
3 พฤศจิกายน 2559
6,202
การใช้น้ำยาล้างจานและผงซักฟอกปราบเพลี้ยไฟ/ไรขาวพริก(สาเหตุของพริกใบหงิก)
ใบหงิกพริกส่วนใหญ่เกิดจากการเข้าทำลายตรงส่วนเนื้อเยื่อเจริญ หรือ ยอดอ่อนของไรขาว ทำให้พริกชะงักการเจริญเติบโตให้ผลผลิตลดลง พบแพร่ระบาดทุกพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกพริก ทั้งยังเป็นปัญหารบกวนใจเกษตรกรผู้ปลูกพริกเป็นอย่างยิ่ง
23 ธันวาคม 2552
10,083
กำจัดโรคกุ้งแห้งพริกด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา
คุณณัฐกานต์ มีปัญหาเรื่องการทำสวนพริกขี้หนู ซึ่งได้บอกกับทีมงานทางด่วนข้อมูลการเกษตรกร จังหวัดนครศรีธรรมราชว่า เกษตรกรในพื้นที่ ม. 5 ต. เกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำสวนพริกขี้หนูเป็นการพาณิชย์ แต่ในช่วงนี้ได้ประสบปัญหาพริกเป็นโรคกุ้งแห้ง ตนและเกษตรกรรายอื่นจึงโทรมาสอบถามว่าโรคกุ้งแห้งสามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้าง
5 กรกฎาคม 2552
9,513
การป้องกันกำจัดโรครากปมพริก
ในปี 2550 พบการแพร่ระบาดของโรครากปมพริก ในพื้นที่การปลูกพริกของจังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 1,629 ไร่ เป็นสาเหตุทำให้พริกมีผลผลิตและคุณภาพลดลงตั้งแต่ 50-100% คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 50-80 ล้านบาท ทำให้มีเกษตรกรทำเรื่องร้องเรียนมายังสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่4 (สวพ.4) เพื่อช่วยแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน
20 สิงหาคม 2552
5,141
ป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ/ไรขาว สาเหตุเกิดอาการใบหงิกพริก ด้วยน้ำต้มหน่อไม้สด
อาการใบหงิกที่พบในพื้นที่ปลูกพริกส่วนใหญ่เกิดจากการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืชชนิดปากดูด โดยแมลงจะเข้าดูดน้ำเลี้ยงจากส่วนเจริญของพืช เช่น ยอด ตา หรือ ใบอ่อน หรือ เกิดจากโรคไวรัส จึงทำให้พริกเกิดอาการใบหงิก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต
7 ตุลาคม 2552
3,934
โรคใบหงิกเหลืองพริก (Pepper yellow leaf curl,PeYLCV)
ใบยอดหงิกเหลือง ม้วนงอ ใบมีขนาดเล็กลง ยอดเป็นพุ่มและต้นแคระแกรน โรคนี้สามารถถ่ายทอดได้โดยวิธีทาบกิ่ง และมีแมลงหวี่ขาวเป็นพาหะ วิธีทาบกิ่งสามารถถ่ายทอดโรคได้ 22% แมลงหวี่ขาวสามารถถ่ายทอดโรคได้ 88% จะต้องป้องกันพริกไม่ให้เป็นโรคก่อนอายุ 60 วัน เพราะการเป็นโรคนี้ในระยะต้นโตและเริ่มติดผลแล้วไม่กระทบกระเทือนต่อผลผลิตมากนัก
4 กุมภาพันธ์ 2553
22,524
อาการใบหงิกพริก ที่เกิดจากเพลี้ยไฟและไรขาว
อาการที่เกิดจากเพลี้ยไฟเข้าทำลาย : ยอด ตาดอกและใบหงิก ก้านใบหรือเนื้อใบด้านล่างมีรอยด้านสีน้ำตาล ขอบใบม้วนงอขึ้นด้านบนอาการรุนแรงปลายใบแห้งใบม้วนขึ้น พริกกำลังออกดอกจะทำให้ดอกร่วง กำลังติดผลจะทำให้ฝักบิดงอ อาการที่เกิดจากไรขาวเข้าทำลาย : เนื้อใบบริเวณโคนใบรีดเรียวยาว ใบโค้ง ขอบใบม้วนลงด้านล่าง บริเวณยอดหงิกเป็นฝอยและสีน้ำตาลแดง ทำให้ต้นพริกแคระแกร็น ไม่เจริญเติบโตชะงักการออกดอก
6 กุมภาพันธ์ 2553
31,231
  • 1
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
35.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.34 บาท
ดีเซล
27.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
30.29 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
23-35°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×