พืชผัก
(12 เรื่อง)
พริกขี้หนู
พริกปุ้มจากชุมชนบ้านเทพารักษ์ซึ่งมีพื้นที่อยู่ติดกับลำน้ำชีระยะทางกว่า 5 กม.มีเกษตรกรรวมกลุ่มขนาดใหญ่ผลิตพริกปลอดสารพิษเพื่อลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตรวม 500 ตัน/ปี และเป็นแหล่งปลูกพริกแหล่งใหญ่อีกแห่งของจังหวัดร้อยเอ็ด นายสงค์ นนทดี เกษตรกรผู้ปลูกพริกบนพื้นที่ 2 ไร่ ซึ่งเป็นอาชีพที่สร้างรายได้หลักให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี พื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกเป็นพื้นที่อยู่ติดกับแม่น้ำชีซึ่งทางราชการได้ออกเอกสารสิทธิ์เป็น นส.3ก ให้กับเกษตรกรได้เข้าจับจองพื้นที่ทำการเพาะปลูกตามอัธยาศัย คุณสงค์มีที่ดิน 4ไร่ในการทำนาปลูกข้าวพันธุ์ กข.6 ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ไร่ละ 600 กิโลกรัม จากบทบาทหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมกับเกษตรกรภายในหมู่บ้านในการให้คำปรึกษาในเรื่องการแก้ปัญหาในดินเปรี้ยวและดินเค็มซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับลำน้ำชีทั้ง 2 ฝั่งตลอดระยะทาง 5 กิโลเมตรมีเกษตรกรหลายร้อยคนทำการเพาะปลูกพริกซึ่งในแต่ละปีผลผลิตรวมกันได้ไม่ต่ำกว่า 500 ตัน จนกลายเป็นแหล่งปลูกพริกแหล่งใหญ่ของจังหวัดร้อยเอ็ดในขณะนี้
4 มกราคม 2556
2,718
คุณสุคนธ์ กุษาเดช อยู่บ้านเลขที่ 45/4 หมู่ 5 บ้านยางน้อย ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษเกษตรกรผู้ปลูกพริกปลอดสารมาตรฐาน GAP ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ? ปัจจุบัน ซึ่งเริ่มปลูกพริกปลอดสารมาต่อเนื่องกว่า 8 ปี เชี่ยวชาญในเรื่องโรคพริกเป็นอย่างดี จนได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับภาค สาขาระบบการจัดการคุณภาพพืช (GAP) เมื่อ พ.ศ.2549 ปัจจุบันคุณสุคนธ์ ปลูกพริกปลอดสารมาตรฐาน GAP ส่งพริกขายต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง พื้นที่การเพาะปลูกพริกทั้งหมด 2.5 ไร่ ผลผลิตพริกมีทั้งตามฤดูกาลและนอกฤดูกาล ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ? เดือนเมษายน ของทุกปี ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 8 ตันต่อปี
14 มกราคม 2556
14,636
เกษตรส่วนใหญ่ในบ้านก่อฮาง ปลูกพริกเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้หลังจากการทำนา ซึ่งส่วนใหญ่จะปลูกพริกแบบใช้สารเคมีเป็นหลัก เนื่องจากเห็นผลเร็ว สะดวกและง่ายต่อการใช้ ต่างจากคุณวิเชียร ชีช้าง เกษตรกรผู้มีแนวคิดแนวคิดริเริ่มนำเอาสารชีวภาพมาใช้ในการปลูกพริก เนื่องจาก เดิมปลูกพริกเป็นอาชีพเสริมหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเหมือนกับเพื่อนบ้านทั่วไป มีการใช้ปุ๋ยเคมีใช้ยาปราบศัตรูพืชจนกระทั่งสุขภาพเริ่มทรุดโทรมและต้นทุนการผลิตที่สูงเนื่องจากสารฆ่าแมลงและปุ๋ยปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งสวนทางกับราคาพริกที่จะถูกมากในช่วงนั้น ทำให้คุณวิเชียรปรับเปลี่ยนโดยการนำเอาชีวภาพเข้ามาใช้ หลังจากนั้นก็ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ ที่สำคัญขายพริกได้ในราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 70 บาท (ส่งต่างประเทศ) ในขณะที่เพื่อนบ้านข้างเคียงขายได้ในราคากิโลกรัมละ 5-10 บาทเท่านั้น
26 ธันวาคม 2556
13,479
  • 1
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.26 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.84 บาท
ดีเซล
28.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.59 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-28°C
นครราชสีมา
25-29°C
ชลบุรี
27-30°C
นครศรีธรรมราช
25-32°C
ภูเก็ต
27-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×