พืชผัก
(12 เรื่อง)
พริกขี้หนู
เสริมความแข็งแรงให้ต้นพริก ด้วยไคโตซานจากกะปิ
สารไคโตซานเป็นสารที่ได้จากเปลือกกุ้ง เปลือกปู ปัจจุบันได้มีการผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับต้นพริก แต่เกษตรกรสามารถนำเอากะปิที่มีอยู่ในครัวเรือนมาผลิตเป็นสารไคโตซานได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า
29 กันยายน 2559
6,814
การปลูกพริกเพื่อการค้า
พริกเป็นพืชผักที่มีความสำคัญในการประกอบอาหารประจำวัน สำหรับคนไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากคนไทยนิยมรับประทานอาหารที่มีรสชาติค่อนข้างเผ็ด จึงนิยมปลูกพริกเพื่อบริโภคในครัวเรือนและนอกจากนี้ยังมีการปลูกพริกเพื่อการค้าในรูปพริกสด ผลิตภัณฑ์แปรรูปเครื่องปรุงแต่งรส เช่น พริกแห้ง พริกป่น น้ำพริกเผา น้ำพริกแกง และซอสพริก เป็นต้น พริกที่ปลูกกันมากในปัจจุบันนี้สามารถแบ่งตามขนาดของผลพริก ได้ 2 ชนิด ดังนี้
3 กรกฎาคม 2558
38,442
การปลูกและดูแลรักษาพริกขี้หนูหัวเรือพันธุ์ ศก.13
พริกขี้หนูหัวเรือ ศก.13 เป็นพริกที่ให้ผลผลิตพริกสดและผลผลิตพริกแห้งสูงกว่าสายพันธุ์ที่เกษตรกรใช้อยู่ ผลสดมีสีแดงปนส้มเล็กน้อย ผลตรง ขนาดผลใหญ่ ผลยาว 7.8 เซนติเมตร ผลกว้าง 1.03 เซนติเมตร ความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 - 90 เซนติเมตร
29 ตุลาคม 2553
14,249
พริกปลอดสารมาตรฐาน GAP
พริกจัดว่าเป็นพืชผักที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจพืชหนึ่งของประเทศไทย เพราะในชีวิตประจำวันของคนไทย นั้นขาดพริกไม่ได้ เนื่องจากพริกเป็นตัวชูรสชาติทำทำให้อาหารแต่ละมื้อมีความอร่อยล้ำ น่าทาน แต่กว่าจะได้มาซึ่งพริกเมล็ดสวยๆ ไว้ใช้ประกอบอาหารล้วนต้องฝ่าด่านการจัดการศัตรูพืชมากมายหลายชนิด ในการเพาะปลูกเกษตรกรส่วนใหญ่ จึงหันไปพึ่งพาสารเคมี กำจัดศัตรูพืช เพื่อให้ๆได้ผลผลิตตามต้องการ โดยไม่สนใจต่อสารตกค้างที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภค
6 กุมภาพันธ์ 2556
4,615
การปลูกพริกจินดาปลอดสารพิษ ให้มีคุณภาพดี ผลผลิตสูง
นางกฤติยา กริดเชิด เกษตรกรผู้ปลูกพริกบ้านหนองโพธิ์ ต.ชีวึก อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ที่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยเฉพาะการปลูกพริกจินดาปลอดสารพิษ ให้มีคุณภาพดี ผลผลิตสูง ตรงตามความต้องการของตลาดและเพื่อสุขภาพผู้ปลูกและผู้บริโภคได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา ช่วงรายการร่วมด้วยช่วยเกษตรกร ในวันที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 13.45 น. เรื่องการปลูกพริกจินดาปลอดสารพิษ ให้มีคุณภาพดี ผลผลิตสูง ไว้ดังนี้
22 ตุลาคม 2555
11,108
เพิ่มผลผลิตพริกด้วยการปลูกในระบบน้ำพุ่ง
การปลูกพริกในระบบน้ำพุ่ง เป็นวิธีการปลูกพริกสมัยใหม่ที่เหมาะสำหรับแปลงปลูกพริกที่มีลักษณะยกร่องแปลงแบบเป็นแถว ใช้สำหรับให้น้ำและปุ๋ยที่สามารถกระจายได้ทั่วแปลง พริกสามารถรับน้ำและปุ๋ยได้อย่างเต็มที่ เกษตรกรประหยัดทั้งเวลาและแรงงานในการให้น้ำและปุ๋ยได้
31 มกราคม 2556
16,275
เทคนิคการจัดการพริกขี้หนูเพิ่มผลผลิตในแบบฉบับ อ.ทอง ธรรมดา
นายวีรยุทธ ศรีเลอจันทร์ เจ้าของสวนเพชรพิมาย และเจ้าของรางวัลเกษตรกรสำนักรักบ้านเกิด ประจำปี 2553 จังหวัดนครราชสีมา ทำการเกษตรในพื้นที่ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา สำหรับสมาชิกท่านนี้มีความเชี่ยวชาญด้านการปลูกพริกและเกษตรผสมผสาน อย่างมาก พร้อมเผยเทคนิคการปลูกพริกให้ได้ผลผลิตดีมีคุณภาพ ทนทานต่อการขนส่ง เป็นที่ต้องการของตลาดทั่วไป ได้เป็นอย่างดี
24 พฤษภาคม 2555
10,156
การปลูกพริกปุ้มปลอดสารพิษในดินทามเขตลุ่มน้ำชี
พริกปุ้มจากชุมชนบ้านเทพารักษ์ซึ่งมีพื้นที่อยู่ติดกับลำน้ำชีระยะทางกว่า 5 กม.มีเกษตรกรรวมกลุ่มขนาดใหญ่ผลิตพริกปลอดสารพิษเพื่อลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตรวม 500 ตัน/ปี และเป็นแหล่งปลูกพริกแหล่งใหญ่อีกแห่งของจังหวัดร้อยเอ็ด นายสงค์ นนทดี เกษตรกรผู้ปลูกพริกบนพื้นที่ 2 ไร่ ซึ่งเป็นอาชีพที่สร้างรายได้หลักให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี พื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกเป็นพื้นที่อยู่ติดกับแม่น้ำชีซึ่งทางราชการได้ออกเอกสารสิทธิ์เป็น นส.3ก ให้กับเกษตรกรได้เข้าจับจองพื้นที่ทำการเพาะปลูกตามอัธยาศัย คุณสงค์มีที่ดิน 4ไร่ในการทำนาปลูกข้าวพันธุ์ กข.6 ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ไร่ละ 600 กิโลกรัม จากบทบาทหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมกับเกษตรกรภายในหมู่บ้านในการให้คำปรึกษาในเรื่องการแก้ปัญหาในดินเปรี้ยวและดินเค็มซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับลำน้ำชีทั้ง 2 ฝั่งตลอดระยะทาง 5 กิโลเมตรมีเกษตรกรหลายร้อยคนทำการเพาะปลูกพริกซึ่งในแต่ละปีผลผลิตรวมกันได้ไม่ต่ำกว่า 500 ตัน จนกลายเป็นแหล่งปลูกพริกแหล่งใหญ่ของจังหวัดร้อยเอ็ดในขณะนี้
4 มกราคม 2556
2,554
การปลูกพริกมาตรฐาน GAP
คุณสุคนธ์ กุษาเดช อยู่บ้านเลขที่ 45/4 หมู่ 5 บ้านยางน้อย ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษเกษตรกรผู้ปลูกพริกปลอดสารมาตรฐาน GAP ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ? ปัจจุบัน ซึ่งเริ่มปลูกพริกปลอดสารมาต่อเนื่องกว่า 8 ปี เชี่ยวชาญในเรื่องโรคพริกเป็นอย่างดี จนได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับภาค สาขาระบบการจัดการคุณภาพพืช (GAP) เมื่อ พ.ศ.2549 ปัจจุบันคุณสุคนธ์ ปลูกพริกปลอดสารมาตรฐาน GAP ส่งพริกขายต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง พื้นที่การเพาะปลูกพริกทั้งหมด 2.5 ไร่ ผลผลิตพริกมีทั้งตามฤดูกาลและนอกฤดูกาล ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ? เดือนเมษายน ของทุกปี ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 8 ตันต่อปี
14 มกราคม 2556
14,286
ผลิตพริกอินทรีย์ส่งนอก แบบง่ายๆ สไตล์ คุณวิเชียร ชีช้าง
เกษตรส่วนใหญ่ในบ้านก่อฮาง ปลูกพริกเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้หลังจากการทำนา ซึ่งส่วนใหญ่จะปลูกพริกแบบใช้สารเคมีเป็นหลัก เนื่องจากเห็นผลเร็ว สะดวกและง่ายต่อการใช้ ต่างจากคุณวิเชียร ชีช้าง เกษตรกรผู้มีแนวคิดแนวคิดริเริ่มนำเอาสารชีวภาพมาใช้ในการปลูกพริก เนื่องจาก เดิมปลูกพริกเป็นอาชีพเสริมหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเหมือนกับเพื่อนบ้านทั่วไป มีการใช้ปุ๋ยเคมีใช้ยาปราบศัตรูพืชจนกระทั่งสุขภาพเริ่มทรุดโทรมและต้นทุนการผลิตที่สูงเนื่องจากสารฆ่าแมลงและปุ๋ยปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งสวนทางกับราคาพริกที่จะถูกมากในช่วงนั้น ทำให้คุณวิเชียรปรับเปลี่ยนโดยการนำเอาชีวภาพเข้ามาใช้ หลังจากนั้นก็ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ ที่สำคัญขายพริกได้ในราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 70 บาท (ส่งต่างประเทศ) ในขณะที่เพื่อนบ้านข้างเคียงขายได้ในราคากิโลกรัมละ 5-10 บาทเท่านั้น
26 ธันวาคม 2556
13,054
  • 1
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
35.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.34 บาท
ดีเซล
27.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
30.29 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
23-35°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×