พืชผัก
(494 เรื่อง)
สารพันพันธุ์พริก
พริกเป็นพืชที่ค่อนข้างรุ่มรวยมากนะครับ หลังจากที่เดินทางมาจากทวีปอเมริกาเมื่อหลายร้อยปีก่อน พริกก็พัฒนาสายพันธุ์มาโดยธรรมชาติเรื่อยๆ และเข้าใจว่ามีการนำเอาสายพันธุ์พริกจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยเราอยู่เสมอๆจนทำให้เมืองไทยมีสายพันธุ์พริกเยอะมาก ซึ่งหากเป็นเมื่อก่อนน่าจะมีมากกว่านี้เพราะสมัยก่อนนั้นพันธุ์พริกที่ปลูกกันจะเป็นพริกพื้นบ้านซึ่งถูกคัดเลือกโดยสภาพภูมิศาสตร์และภูมิวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายกันมาก แต่ปัจจุบันนี้เรามักจะปลูกพริกสายพันธุ์ทางการค้าซึ่งเป็นการคัดเลือกมาโดยบริษัทเมล็ดพันธุ์ จึงทำให้ความหลากหลายของสายพันธุ์พริกค่อยๆ ลดลง
10 ตุลาคม 2559
สูตรปุ๋ยกระตุ้นการเติบโตพริกหลังปลูก
การเสริมปุ๋ยให้แก่พริกหลังย้ายปลูกลงแปลงในอัตราที่เหมาะสม จะช่วยให้พริกตั้งตัวได้เร็วขึ้น สูตรนี้เหมาะสำหรับเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มความแข็งแรงให้พริกหลังปลูก สามารถใช้บำรุงพริกได้ตั้งแต่เริ่มปลูกได้1 วันขึ้นไป และต้องบำรุงต่อเนื่องแบบ 1 วัน เว้น 3 วัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
7 เมษายน 2559
การขยายพันธุ์เพกาเพชรโนนผึ้ง
ด้วยความที่คุณสุรพล คูณผล เป็นนักส่งเสริมการเกษตรมากว่า 30 ปี และประสบปัญหามาตลอดจากการปลูกลิ้นฟ้าหรือเพกาว่า ทำไมลิ้นฟ้าเมื่อเกิดดอกสมบูรณ์แล้งถึงไม่ติดฝัก เมื่อ 8 ปี (2544) ที่ผ่านมา คุณสุรพล คูณผล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอสำโรง มีแนวคิดที่อยากปรับปรุงพันธุ์ลิ้นฟ้า ซึ่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่หาได้ยากแล้วในปัจจุบัน จึงทำการรวมรวมลิ้นฟ้าพันธุ์ต่างๆ ของแต่ละจังหวัดมาทำการศึกษาและทดลองปลูก เมื่อปี 2552 นี้เองได้ค้นพบต้นลิ้นฟ้า ต้นที่มีลักษณะดี เจริญเติบโตเร็ว ออกดอกเยอะ ผลดก และติดฝักดี จึงทำการทดลองขยายพันธุ์ โดยลิ้นฟ้า(เพกา) หนึ่งต้นสามารถขยายพันธุ์ต่อได้อีกประมาณ 500 ต้น เพราะขยายพันธุ์ได้ทุกส่วน เมื่อขยายพันธุ์สำเร็จ จึงทำการตั้งชื่อและขึ้นทะเบียนพันธุ์ลิ้นฟ้าไว้เรียบร้อยแล้วว่า “ลิ้นฟ้าพันธุ์เพชรโนนผึ้ง”
21 ตุลาคม 2558
การปลูกผักกาดหอม
ผักกาดหอม เป็นผักที่ใช้บริโภคส่วนใบ เจัดอยู่ในจำพวกผักสลัดที่มีคุณค่าทางอาหารสูง นิยมบริโภคกันแพร่หลายที่สุดในบรรดาผักสลัดด้วยกัน โดยส่วนใหญ่ นิยมรับประทานสดและนำมาประกอบอาหารหลายชนิด คนไทยนิยมใช้ผักกาดหอมกินแกล้มอาหารจำพวกยำต่างๆ สาคูหมู หรือข้าวเกรียบปากหม้อ เป็นต้น ประโยชน์ของผักกาดหอมนอกจากจะใช้กินเป็นผักสดที่มีคุณค่าทางอาหารสูงแล้ว ยังจัดเป็น อาหารทางตา กล่าวคือ สามารถนำมาตกแต่งประดับจานอาหารให้มีสีสันสวยงามน่าทานมากขี้น ความต้องการผักกาดหอมมีอยู่ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ จึงนับได้ว่าผักกาดหอมเป็นผักที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ นับวันจะทวีความต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
21 ตุลาคม 2558
การปลูกผักหวานบ้านสร้างรายได้
ผักหวานบ้าน หรือ บางท้องถิ่นเรียกว่า ก้านตรง ภาคเหนือเรียกว่า จ๊าผักหวาน , แถวสตูล(ใต้)เรียกว่า ผักหวานใต้ใบ , แถวประจวบคีรีขันธ์ (ใต้)เรียกอีกอย่างว่า มะยมป่า , ผักหวานบ้านนั้นเดิมเราจะพบในป่าทุ้ง ป่าแดง ตามทุ่งนาหรือป่าผสมผัดใบ เริ่มแรกเดิมทีคนอีสานและภาคกลางเอามาปลูกในสวน หรือบริเวณบ้าน เพื่อเก็บยอดรับประทาน เมื่อทานแล้วชื่นชอบจึงนำมาปลูกเพื่อการค้า ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญตัวหนึ่ง เนื่องจากเป็นผักที่มีรสชาติอร่อยและปลูกง่ายจึงเป็นที่นิยมของตลาด ลักษณะของใบผักหวานบ้านนั้นมีส่วนที่คล้ายใบมะยม แต่ว่าแตกต่างจากใบมะยมตรงที่มันจะมีนวลสีขาว ๆ บนหน้าใบ มันเป็นผักชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมาก
21 ตุลาคม 2558
การใช้สาบเสือและยาเส้นกำจัดแมลงศัตรูถั่วฝักยาว
คุณสมปอง ฉิมดำ เกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบผสมผสานและเป็นประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลบ้านขาว หมู่1 ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา ได้บอกว่าในภาคใต้บ้านเรานิยมการปลูกถั่วฝักยาวไว้เพื่อบริโภคเองในครัวเรือน และปลูกไว้เพื่อจำหน่ายด้วย เกษตรกรทุกท่านจะมีปัญหาเรื่องเพลี้ยอ่อนเข้าทำลายถั่ว มีปราชญ์หลายท่านได้แนะนำสมุนไพรป้องกันไว้พอสมควร เช่นเดียวกับคุณสมปองที่มีเคล็ดลับการใช้สมุนไพรป้องกันเพลี้ยอ่อน คือ นำใบสาบเสือ ยาเส้น แช่น้ำแล้วฉีดไล่ มีวิธีการดังต่อไปนี้
20 สิงหาคม 2558
การผลิตกล้าพริกให้แข็งแรงปลอดโรค
พริกเป็นพืชผักเศรษฐกิจที่สำคัญ ตลาดมีความต้องกาตลอดทั้งปี ผู้บริโภคให้ความนิยม แต่การเพาะปลูกพริกส่วนใหญ่จะประสบปกับปัญหาเรื่องโรคและแมลงเข้ารบกวนตั้งแต่ระยะต้นกล้าไปจนกระทั่งเก็บเกี่ยว ดังนั้น การป้องกันศัตรูพริกจึงควรเริ่มจากการเสริมสร้างให้พืชปลูกมีความแข็งแรง สามารถต้านทานศัตรูพืชได้ดีในดับหนึ่ง ก่อน เพื่อลดความเสี่ยงและต้นทุนในการตามจัดการปัญหาศัตรูพริกในภายหลังได้ดีอีกวิธีหนึ่ง
21 ตุลาคม 2558
การผลิตผักหวานป่าให้มียอดอวบอ้วน (ฉบับปราชญ์ชาวบ้าน)
การปลูกผักหวานป่าจากเมล็ด ที่มีหลักคิดและวิธีการง่ายๆ แบบชาวบ้าน ประหยัดต้นทุน ทำให้สามารถผลิตผลผลิตที่มีต้นทุนต่ำ ได้ผลกำไรเต็มเม็ดเต็มหน่วย จากรายได้และความต้องการบริโภคผักวหวานป่าที่มีมากอยู่แล้วในปัจจุบัน การผลิตแบบพอเพียงอิงธรรมชาติของปราชญ์ชาวบ้านท่านนี้ จึงมีแต่ยิ่งทำยิ่งรวย
21 ตุลาคม 2558
ปลูกผักกางมุ้งลอยฟ้า
คุณธนวัตร โชคกำทอง หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านกระโดน ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา แนะนำว่าการปลลูก“ผักสวนครัวกางมุ้ง” เป็นวิธีการจัดการที่เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีแมลง-โรคระบาดมากและมีสภาพดินปลูกไม่เหมาะสม การนำวิธีนี้เข้ามาจัดการจึงช่วยแก้ปัญหาได้มาก ทั้งยังทำให้ดูแลรักษาพืชผักได้ง่ายอีกด้วย
21 ตุลาคม 2558
เพิ่มขนาดผลแตงกวาด้วยวิธีการตัดแต่งใบและยอด
ทีมงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ได้รับการติดต่อจากคุณยา แซมะ สมาชิกจังหวัดปัตตานี ผ่านทางศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1599 ว่าอยากถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับการเทคนิคการทำให้ผลแตงกวามีผลขนาดใหญ่และสมบูรณ์ ไว้ให้เกษตรกรได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการผลิตแตงกวาคุณภาพดี ด้วยวิธีการจัดการที่แสนง่าย ดังนี้
21 ตุลาคม 2558
รวมเทคนิคผลิตถั่วฝักยาวคุณภาพดี
คุณอาภรณ์ ช่วยนุกูล เกษตรกรในชุมชนบ้านสี่แยกทุ่งแย้ ม.5 ต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีฯ มีความสนใจด้านการเกษตรเป็นอย่างมาก จึงใช้พื้นที่ของตนเองปลูกผักสวนครัว ซึ่งมีการสลับปรับเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ เช่น แตงกวา มัน พริก ผักชี ฯลฯ ปัจจุบันได้ปลูกถั่วฝักยาว อยู่ในช่วงให้ผลผลิต ซึ่งแปลงถั่วฝักยาวแปลงนี้ได้รับคำชมเชยจากเพื่อน ๆ ว่าเป็นแปลงที่สวยมาก คุณอาภรณ์จึงบอกเคล็ดลับในการปลูกถั่วฝักยาวให้(มีคุณภาพดี)สวย ไว้ดังนี้
21 ตุลาคม 2558
สูตรสมุนไพรป้องกันกำจัดศัตรูถั่วฝักยาว
สมุนไพรป้องกันกำจัดแมลงสูตรเข้มข้น ที่หมักขึ้นจากสมุนไพรเป็นทางเลือกที่เกษตรกรหันมาใช้ทดแทนสารเคมีกันมาก ด้วยมีต้นทุนการผลิตต่ำ วัสดุที่นำมาใช้ก็สามารถหาได้ไม่ยากในท้องถิ่น ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง ดังนั้นคุณแม่บุญช่วย เถื่อนวิถี เกษตรกรผู้ปลูกผัก พรหมพิราม จึงได้คิดค้นสูตรสมุนไพรขึ้นเพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูถั่วฝักยาวขึ้นจากส่วนผสมง่าย ๆ ดังนี้
7 กันยายน 2558
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.86 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.34 บาท
ดีเซล
26.99 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.99 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
24-27°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×