พืชผัก
(536 เรื่อง)
ผักเหลียงจัดเป็นผักพื้นบ้านประเภทไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีมากแถบจังหวัด ระนอง ชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดระนอง ผักเหลียงถือได้ว่าเป็นผักประจำถิ่นเลยทีเดียว ผักเหลียงที่มีรสหวานอร่อยต้องเป็นผักเหลียงที่ขึ้นในร่มหรือผลผลิตที่ออกหลังฤดูฝนไปแล้ว เพราะเป็นช่วงที่ผักเหลียงเริ่มแตกใบใหม่ เป็นใบอ่อนเหมาะสำหรับนำมาประกอบอาหาร สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกผักเหลียงมักจะประสบปัญหาก็คือ เชื้อราในผักเหลียง ทำให้ผลผลิตผักเหลียงลดลงและไม่สามารถจำหน่ายผักเหลียงตามความต้องการของตลาดได้ จากการลงพื้นที่สอบถามวิธีการป้องกันเชื้อราในผักเหลียงของ เกษตรกรผู้ปลูกผักเหลียงมากว่า 15 ปี และมีสวนผักเหลียงประมาณ 4,000 กว่าต้น ได้แนะนำวิธีการป้องกันเชื้อราและดูแลผักเหลียงให้ได้ผลผลิตที่ดี โดยมีขั้นตอนและวิธีการดูแลง่าย ๆ ดังนี้
24 พฤษภาคม 2555
5,468
จากการสัมภาษณ์ คุณเสวก คุ้มเขต เกษตรกรบ้านเลขที่ 22 หมู่ 6 ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จังหวัดชัยนาท เกี่ยวกับความเป็นมาของการเริ่มต้นปลูกผักหวาน กล่าวว่า หลังจากทำการเกษตรไร่นาสวนผสมในพื้นที่ 12 ไร่ได้แก่ ฝรั่ง ละมุด ชมพู่ ส้มโอ และลำไย มานานหลายปี ถึงได้มีโอกาสไปพบกับต้นผักหวานป่าและเกิดความสนใจในพืชชนิดนี้ขึ้นมา จึงจัดหาพันธุ์มาปลูกในพื้นที่ ซึ่งมีทั้งผักหวานป่าและผักหวานบ้าน แซมกันไป โดยเฉพาะการปลูกผักหวานป่าถ้าปลูกด้วยการเพาะเมล็ดจะใช้เวลานานอย่างน้อย 3 ปีจึงจะสามารถเก็บผลผลิตได้ ดังนั้น จึงคิดหาวิธีตอนจากต้นแม่ 2 ต้นจากป่า ในระยะแรกพบปัญหารากไม่ออก กิ่งตายจำนวนมาก จึงคิดค้นหาวิธีจนพบเทคนิคที่ทำให้รากกิ่งตอนออกได้ดี เมื่อนำกิ่งไปปลูกก็พบว่าผักหวานป่าที่ตอนกิ่งด้วยวิธีนี่ มีการเจริยเติบโตดีและตั้งตัวเร็ว ส่วนเทคนิคการตอนกิ่งผักหวานป่าให้ออกรากดีนั้นมีวิธีการ ดังนี้
24 พฤษภาคม 2555
3,745
ปัญหาที่เกษตรกรผู้ปลูกคะน้ามักประสบในการปลูกเป็นประจำ คือ คะน้ามีลำต้นเล็ก ได้น้ำหนักน้อย ขายไม่ได้ราคา ซึ่งปัญหาดังกล่าวคุณพิชัย นิยมเวช เกษตรกรอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ผู้มีประสบการด้านการปลูกผักส่งขายในตลาดมายาวนานกว่า 13 ปี พบเจอเป็นประจำ ทำให้ต้องคิดค้นวิธีผลิตปุ๋ยอินทรียืขึ้นมาบำรุงคะน้าที่ปลูกไว้ จนตกผลึกกลายเป็นสูตรปุ๋ยน้ำอินทรีย์ที่ใช้บำรุงคะน้าให้เติบโตดี มีลำต้นอวบอิ่มน่าทาน ทั้งยังขายได้น้ำหนัก ราคาดี เพราะคะน้าที่ปลูกด้วยปุ๋ยสูตรนี้ พบว่านอกจากจะมีลำต้นอวบแล้ว ใบยังใหญ่ มีเขียวนวลสวยน่าทานอีกด้วย จนตลาดมีความต้องการคะน้าจากสวนตนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสูตรปุ๋ยดังกล่าว สามารถผลิตได้จากวัตถุดิบและส่วนผสม ดังนี้
21 พฤษภาคม 2555
24,192
16 พฤษภาคม 2555
15,812
ราคาน้ำมัน
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.66 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-32°C
เชียงใหม่
24-32°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×