พืชผัก
(523 เรื่อง)
คุณดอกรัก อาจบุ้ง เกษตรกรตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กและอสม.ดีเด่นประจำปี 2543 ซึ่งผันตนเองมาทำงานด้านการเกษตรด้วยใจรัก นอกจากจะทำนา ทำไร่ ทำสวนมะม่วงแล้ว ก็ยังเลือกที่จะพัฒนาการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ โดยมีแนวคิดในการผลิตผักไร้ดินแบบประหยัดต้นทุน เนื่องจากคุณดอกรักได้ประยุกต์ใช้วัสดุที่หาง่ายและมีราคาถูกมาดัดแปลงเป็นโรงเรือน เพื่อลดรายจ่าย และที่สำคัญยังแนะนำการทำสารไล่แมลงในสวนผักแบบภูมิปัญญาชาวบ้านไว้ให้นำไปเผยแพร่และบอกต่อชาวรักบ้านเกิด ดังนี้
5 ตุลาคม 2555
2,742
3 ตุลาคม 2555
9,588
เนื่องจากในปัจจุบันอาชีพทำการประมงเพียงอย่างเดียวอาจมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายในครัวเรือน จึงทำให้เกษตรกรต้องหาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ อาชีพหนึ่งที่น่าสนใจและสร้างรายได้ก็คือ การเลี้ยงสาหร่าย และถึงแม้สาหร่ายจะมีมากมายหลายชนิด แต่ก็มีเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ จนมีการขยายการเพาะเลี้ยงโดยทำเป็นระบบฟาร์ม โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลซึ่งเป็นสาหร่ายในกลุ่มสาหร่ายสีเขียว มีลักษณะเป็นแผ่นบาง มีขนาดตั้งแต่เล็กมากต้องส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ไปจนถึงขนาด 65 เซนติเมตร พื้นผิวละเอียดและมีขอบหยัก มีความหนา 2 ชั้นของเซลล์ เจริญเติบโตโดยการแบ่งเซลล์ทั้งในแนวกว้างและแนวยาว แผ่ออกเป็นแผ่นและมีรอยจีบอยู่ตรงขอบ ซึ่งถือเป็นสาหร่ายอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจทำการขยายพันธุ์เพาะเลี้ยงเชิงการค้าไม่ต่างไปจากสาหร่ายเกลียวทองฯ ทั้งยังเพาะเลี้ยงได้ง่ายกว่า และสามารถทำเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักได้ไม่ยากนัก
3 ตุลาคม 2555
4,109
ฟักทอง จัดเป็นพืชผักที่อยู่ในกลุ่มพืชตระกูลแตง ซึ่งได้แก่ ฟักทอง แตงกวา แตงร้าน ฟักแฟง มะระ บวบ แตงโม แคนตาลูป ฯลฯ เป็นพืชผักที่มีราคาถูก มีวิตามินเอสูง ช่วยบำรุงผิวพรรณและถนอมสายตา นำมาทำอาหารได้หลายชนิด เช่น ยอดอ่อนนำมาลวกจิ้มน้ำพริก หรือใส่แกงเลียง แกงส้มเปรอะ แกงส้ม เป็นต้น เนื้อใช้ทำอาหารได้ทั้งคาว-หวาน ทั้งผัด-แกง-ขนม และใช้เป็นอาหารเสริมในเด็กเล็ก รวมทั้งดัดแปลงมาใช้โรยหน้าหรือปนในขนมต่างๆ ทำให้มีสีสันสวยงาม และมีคุณค่าทางอาหารมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันมีเกษตรกรหลายท่านไม่ได้ให้ความสนใจในการต่อดอกของฟักทองจึงทำให้ได้ผลผลิตน้อยดังนั้นการต่อดอกฟักทองจึงมีความสำคัญมากเพาะจะทำให้เกษตรกรนั้นได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งทีมงาน FARMER INFO จ.เชียงราย ได้ลงพื้นที่พบกับคุณวัชรินทร์ ทารัมย์ เกษตรกรผู้ปลูกฟักทอง ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย เพื่อไปรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ที่ได้จากการปลูกฟักทองมานาน โดยเฉพาะเทคนิคการผสมเกสรเพิ่มผลผลิตฟักทอง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1 ตุลาคม 2555
9,805
ในอดีตกาล การปลูกพืชผักทั่วไปของเกษตรกร ไม่ค่อยจะมีเมล็ดพันธุ์ไว้จำหน่ายมากมายเหมือนปัจจุบัน จะมีก็ต่อเมื่อเกษตรกร นำเมล็ดพันธุ์หรือผลผลิตที่สมบูรณ์มาคัดสายพันธุ์เอง โดยวิธีการเหล่านี้ก็นับว่าได้ผลเป็นอย่างดี ไม่ต้องไปหาซื้อเมล็ดพันธุ์จากที่อื่นให้เสียตังค์ ซึ่งก็ต่างจากการที่ไปซื้อเมล็ดพันธุ์ตามร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ทั่วไป เกษตรกรมักจะประสบปัญหาการเก็บพันธุ์ไว้ปลูกต่อไม่ได้ ถ้าเก็บมาปลูกก็จะกลายพันธุ์ จึงต้องมีการอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์พื้นบ้านหรือเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ไว้ปลูกฤดูกาลต่อไป ดั่งข้อมูลการลงพื้นที่ของ จนท.FARMAER INFO จ.เชียงราย ที่ได้พบกับนางสมพิศ จันเลน หรือป้าพิศ เกษตรกรผู้ปลูกผักสวนครัว อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งได้ยินดีเผยสูตรการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อขยายพันธุ์ปลูกต่อได้ไม่กลายพันธุ์ ให้กับทีมงาน โดยเฉพาะพืชผักพื้นบ้านที่ป้าพิศได้ขยายพันธุ์มานานกว่า20 กว่าปี เช่น มะเขือ ถั่วฝักยาว พืชผักทั่วไปที่ใช้เมล็ดพันธุ์ในการปลูก โดยวันนี้จะแนะนำการคัดเมล็ดพันธุ์มะเขือ เพื่อขยายพันธุ์ ซึ่งมีวิธีการง่ายๆดังต่อไปนี้
26 กันยายน 2555
6,733
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.66 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.94 บาท
ดีเซล
25.69 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.54 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
กรุงเทพมหานคร
23-32°C
เชียงใหม่
19-29°C
นครราชสีมา
20-30°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
23-29°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×