พืชผัก
(522 เรื่อง)
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีเกษตรกรบางกลุ่มได้ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายในพื้นที่การเกษตรเป็นจำมากโดยไม่คำนึงถึงโทษรวมทั้งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ทั้งที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือความมักง่ายของเกษตรกรบางรายก็ว่าได้ อีกทั้งหลายคนที่เกิดปัญหาแล้วไม่มีทางออกก็จะพึ่งสารเคมีเป็นส่วนใหญ่ เช่นการเอาฟูราดานรองพื้นก่อนปลูกผักชนิดต่างๆเพื่อกันพวกแมลงศัตรูพืชที่อยู่ในดิน เพื่อต้านทานโรคและแมลงต่างๆ ทั้งที่สารเหล่านี้เป็นอันตรายมากๆสำหรับเคมีเกษตรที่ใช้กับพืชผัก เพราะสารเหล่านี้สามารถดูดซึมเข้าไปในดิน เมื่อฝนตกสารเหล่านนี้จะซึมเข้าสู่ห้วย คลอง หนอง บึง มีผลอันตรายต่อสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมได้ จากคำบอกเล่าของคุณสมโภช ปานถม เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด จ.ลำปาง จึงได้แนะนำสูตรแช่เมล็ดผักก่อนหว่านต้านทานโรค แมลง สูตรนี้ที่ใช้แทนสารเคมีที่เป็นอันตราย ด้วยสมุนไพรที่มีฤทธิ์หรือสรรพคุณเทียบเคียงฟูราดานที่ผลิตง่ายๆด้วยสมุนไพร
5 ตุลาคม 2555
3,781
การปลูกผักปลอดสารพิษโดยไม่ใช้สารเคมี แม้จะเป็นสิ่งที่กำลังเป็นที่สนใจทั้งผู้บริโภคและเกษตรกรที่มีแนวความคิดก้าวหน้า แต่หากการใช้สมุนไพรบางครั้งก็ผลิตไม่ทันต่อการละบาด ดังนั้นแนวทางการป้องกันที่ดีที่สุด คือการทำให้แปลงผักอยู่ร่วมกับแปลงสมุนไพร เพื่อลดปัญหาแมลงศัตรูพืช คุณสมเกียรติ วิวัฒนชีวิน เกษตรกรบ้านหินสอ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ได้ถ่ายทอดแนวคิดในการป้องกันแมลงศัตรูพืชแบบถาวร ผ่านเจ้าหน้าที่ farmer info ขอนแก่น ที่ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 คือคุณสมเกียรติ ได้ศึกษาดูงานและค้นคว้าจากแหล่งความรู้ที่ตนเรียนมาว่าพืชจำพวกตะไคร้หอม เป็นยาสมุนไพรไล่แมลงได้ด้วยวิธีการนำมาหมักแล้วนำไปฉีดพ่นไร่แมลงแล้ว คิดว่าการปลูกต้นสดก็น่าจะมีส่วนในช่วยป้องกันได้บ้าง จึงได้มีการนำต้นตะไคร้หอมสด มาปลูกเพื่อไล่แมลงในสวนผักแห่งนี้ ด้วยวิธีการทำดังนี้ค่ะ
5 ตุลาคม 2555
3,551
คุณธนวัฒน์ กล่อมเกลี้ยง กล่าวว่า การกำจัดศัตรูพืชในสวนผัก สวนผลไม้ โดยทั่ว ๆ ไป จะใช้กับดักกาวเหนียว เพื่อนำไปใช้ดักจับแมลงศัตรูพืชในสวนผัก สวนไม้ผล ซึ่งได้ผลดีและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเกือบ 100% โดยเฉพาะแมลงศัตรูพืช พวกเพลี้ยไฟ ที่ทำความเสียหายให้กับพืช พืชจำพวกพริกขี้หนู พืชตระกูลแตง ทำให้เกิดโรคใบหงิก โรคใบด่างที่เกิดจากเชื้อไวรัส หรือไม้ผลต่างๆ เช่น เงาะ ทุเรียน ทำให้ดอกแห้งและร่วง โดยเฉพาะมังคุด จะทำให้ผิวมังคุดลาย จำหน่ายไม่ได้ราคา ต่างประเทศไม่ให้นำเข้าผลผลิต แต่เนื่องจากกาวเหนียวไม่ค่อยมีจำหน่ายในท้องตลาด เกษตรกรจึงไม่ค่อยนิยมใช้ และหันมาใช้สารเคมีแทน เพื่อกำจัดศัตรูพืช จึงได้ทำการทดลองใช้สารอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกาวเหนียว คือ การนำปิโตเลียมเจลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันกับกาวเหนียว ซึ่งมีความเหนียว ลื่นและหาซื้อได้ง่ายมีจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปราคาถูก มีความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ มาใช้กับการปลูกพริกขี้หนูซึ่งเพลี้ยไฟมักระบาดมาก ทำให้ยอดหงิก มีโรค ชะงักการเจริญเติบโต ต้องตัดทำลายทิ้งเท่านั้น เมื่อใช้วาสลีน แล้วปรากฎว่า พริกขี้หนูไม่เป็นโรคยอดหงิก เจริญเติบโตดี ไม่ต้องใช้สารเคมีกำจัดแมลงตลอดอายุการปลูก ผลผลิตปลอดภัยจากสารพิษ
5 ตุลาคม 2555
6,721
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
0.00 บาท
เบนซิล 95
35.06 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.04 บาท
ดีเซล
26.09 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.94 บาท
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×