พืชผัก
(522 เรื่อง)
ทีมงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี มีโอกาศได้ร่วมพูดคุยกับคุณวิเชียร โชติเฉลิมพงษ์ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2550 ในวันที่12 มิถุนายน 2555 ในช่วงเวลา13.00-15.00 น. รายการ Happy Farmer *1677 ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี FM 107.75 ดังนี้ คุณวิเชียร โชติเฉลิมพงษ์ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2550 เล่าว่า หลังจากที่ได้ชอบคิดชอบทดลองการทำน้ำหมักสมุนไพรที่ใช้ในนาข้าวแล้ว ก็ได้ลองหาวีธีการกำจัดเชื้อราและป้องกันโรคพืชต่างๆโดยใช้สมุนไพรอีกเช่นกัน และได้นำว่านหางจระเข้ที่มีสรรพคุณมากมายมาลองประยุกต์ใช้ โดยสูตรนี้คือ ว่านหางจระเข้ กำจัดโรคพืชและบำรุงพืช สูตรนี้ค้นพบโดยบังเอิญ โดยได้ลองใช้สมุนไพรและพืชผักที่มีอยู่ที่สวนใกล้ตัว บวกกับความรู้ที่ได้รับมาจากการไปดูงานในพื้นที่ต่างๆ และได้ผลเป็นที่น่าพอใจจึงนำมาเผยแพร่ต่อไป
19 ตุลาคม 2555
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
0.00 บาท
เบนซิล 95
36.96 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.28 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.55 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.99 บาท
ดีเซล
28.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.79 บาท
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×