พืชผัก
(514 เรื่อง)
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีเกษตรกรบางกลุ่มได้ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายในพื้นที่การเกษตรเป็นจำมากโดยไม่คำนึงถึงโทษรวมทั้งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ทั้งที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือความมักง่ายของเกษตรกรบางรายก็ว่าได้ อีกทั้งหลายคนที่เกิดปัญหาแล้วไม่มีทางออกก็จะพึ่งสารเคมีเป็นส่วนใหญ่ เช่นการเอาฟูราดานรองพื้นก่อนปลูกผักชนิดต่างๆเพื่อกันพวกแมลงศัตรูพืชที่อยู่ในดิน เพื่อต้านทานโรคและแมลงต่างๆ ทั้งที่สารเหล่านี้เป็นอันตรายมากๆสำหรับเคมีเกษตรที่ใช้กับพืชผัก เพราะสารเหล่านี้สามารถดูดซึมเข้าไปในดิน เมื่อฝนตกสารเหล่านนี้จะซึมเข้าสู่ห้วย คลอง หนอง บึง มีผลอันตรายต่อสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมได้ จากคำบอกเล่าของคุณสมโภช ปานถม เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด จ.ลำปาง จึงได้แนะนำสูตรแช่เมล็ดผักก่อนหว่านต้านทานโรค แมลง สูตรนี้ที่ใช้แทนสารเคมีที่เป็นอันตราย ด้วยสมุนไพรที่มีฤทธิ์หรือสรรพคุณเทียบเคียงฟูราดานที่ผลิตง่ายๆด้วยสมุนไพร
5 ตุลาคม 2555
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.26 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.14 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.29 บาท
ดีเซล
29.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.89 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-30°C
เชียงใหม่
21-26°C
นครราชสีมา
22-30°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
23-29°C
ภูเก็ต
24-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×