พืชผัก
(495 เรื่อง)
ผักกาดดองหอมน้ำมะพร้าว
ผักกาดเขียวปลีเป็นพืชระยะสั้นอายุปีเดียวใช้เวลาปลูกเพียง 60 –70 วัน พันธุ์ที่นิยมปลูกเพื่อนำมาทำผักดองเป็นพันธุ์ปลีกลม คือมีลักษณะเข้าปลี ส่วนใหญ่ผักกาดเขียวปลีนิยมนำมาทำเป็นผักดอง หากปลีงามใหญ่ ก็มักกรีดใบทิ้งเอา ใจผัก มาดองเค็ม และ ดองเปรี้ยวเป็นผักดอง วันนี้จึงขอแนะนำการเพิ่มความหอมให้ผักกาดดอง เป็นการเพิ่มอรรถรสในการรับประทาน และ ดึงดูดลูกค้าได้ เป็นการคิดค้นโดย คุณหอม สุดต๋า เกษตรกรแปรรูปบ้านด้ายหนองหล่ม ม.15 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
2 พฤศจิกายน 2554
12,311
การผลิตแตงร้านให้มีรสชาติดี ไม่ติดขม-ผลบิดงอ ในสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้ง
ในช่วงที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งจะส่งผลกระทบต่อเกษตรผู้ปลูกแตงร้านเป็นอย่างสูง เนื่องจากในช่วงดังกล่าวแตงร้านจะไม่ค่อยกินปุ๋ยและหากแตงขาดน้ำจะชะงักการเจริญเติบโต ผลขอแตงมีลักษณะบิดงอ มีรสขม ซึ่งไม่เป็นที่ต้องการของตลาด แต่เกษตรกรสามารถใช้สารแคลเซียมโบรอนมาช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้
29 กรกฎาคม 2556
5,502
การปลูกผักแบบปราณีต ปลอดสารพิษ ลดต้นทุน ให้ผลผลิตดี
พืชผักเป็นอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายมนุษย์ ปัจจุบันพบว่าเกษตรกรใช้สารเคมีเป็นจำนวนมากในระบบการผลิต ทั้งป้องกันกำจัดโรคแมลงและวัชพืช เกิดผลกระทบหลายด้าน เช่น สุขภาพของผู้บริโภคและเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
21 พฤษภาคม 2555
9,887
ระวังโรคกุ้งแห้งพริก ในช่วงฤดูฝน
เกษตรอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาแนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกพริกหมั่นสังเกตและสำรวจเมล็ดพริก ภายในพื้นที่ของตนเองให้ดี เนื่องจากช่วงนี้พริกที่ปลูกเริ่มจะติดผลเสี่ยงต่อการเป็นโรคกุ้งแห้งได้
20 มิถุนายน 2555
2,951
การจำแนกผักตามฤดูกาลปลูก
การจำแนกพันธุ์ผักตามฤดูปลูกนั้น สามารถแยกได้เป็น 2 ประเภท คือ พันธุ์หนัก และ พันธุ์เบา
14 พฤษภาคม 2555
8,488
การจำแนกพืชผักตามส่วนที่ใช้บริโภค
ส่วนของผักที่ใช้บริโภค ได้แก่ ใบ ลำต้น ราก ดอก ผล และเมล็ด การผลิตผัก เพื่อต้องการ ส่วนของใบ และลำต้น จึงจำเป็นต้องเพิ่ม ปริมาณปุ๋ยที่ธาตุไนโตรเจน ส่วนการผลิตผัก เพื่อบริโภคส่วนของดอก ผล เมล็ด และระบบราก ที่แข็งแรงต้องเพิ่มปริมาณ ปุ๋ยที่ให้ธาตุฟอสฟอรัส ส่วนความแข็งแรง และรสชาติหวานของผล ได้รับจากปุ๋ยที่ให้ธาตุโปแตสเซียมเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ การปลูกผัก ที่ต้องการส่วนต่างๆ ในการบริโภค ยังเกี่ยวกับ การเขตกรรม เช่น ผักที่บริโภคส่วนของระบบราก จะไม่เพาะกล้าเพื่อทำการย้ายปลูก ส่วนที่ใช้บริโภคของผักจำแนกได้ดังนี้
16 พฤษภาคม 2555
10,981
พืชผักที่ปลูกได้ดีในฤดูหนาว
ผักฤดูหนาว (ตุลาคม-มกราคม) สามารถเจริญเติบโต ได้ดีระหว่างอุณหภูมิ 18-28 องศาเซลเซียส ผักกลุ่มนี้ สามารถเจริญเติบโต และให้ผลผลิตสูง
16 พฤษภาคม 2555
9,799
พืชผักมีรสชาติหวานกรอบต้านทานโรค-แมลง ด้วยน้ำส้มควันไม้
การที่จะหาซื้อพืชผักสวนครัวที่ปลอดสารในปัจจุบันนี้ ค่อยข้างที่จะหาง่าย แต่ราคาสูง ทำให้บ้างที่ผู้บริโภคก็ตัดสินใจที่จะซื้อพืชผักสวนครัวที่ไม่ปลอดสารมากรับประทานแทนเพราะราคาจะถูกกว่า หรือบางทีก็หันมาปลูกพืชผักสวนครัวกันเอง แต่บางที่การปลูกผักรับประทานเองก็มักจะเกิดปัญหาในเรื่องของการกัดกินของแมลง การเกิดโรคระบาย พืชผักไม่ทนต่อโรค แต่วิธีเหล่านี้แก้ได้ง่ายๆโดยการใช้น้ำส้มควันไม้เพื่อบำรุงพืชผักให้ต้านทานโรค
5 สิงหาคม 2556
2,780
การต้มฟักไม่ให้เนื้อฟักเละ เนื้อฟักนุ่มน่าทาน
คุณประพร พวงเหล่าเวช ผู้ชำนาญการด้านครัวเรือน อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ได้เผยเคล็ดลับในการต้มฟักไม่ให้เละ และน่ารับประทาน ผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดชุมพร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
7 มกราคม 2556
4,301
เพิ่มความแข็งแรงและหวานกรอบให้พืชผักใบเขียวด้วยน้ำซาวข้าวกับจุลินทรีย์หน่อกล้วย
อ.พัฒน์ สันทัด วิทยากรโรงเรียนชาวนา ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ Farmer info สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย เกี่ยวกับประโยชน์ของข้าวกล้อง ซึ่งนอกจากประโยชน์ที่ได้จากการบริโภคโดยตรงแล้ว ข้าวกล้องยังมีประโยชน์กับต้นพืชทุกชนิดโดยนำข้าวกล้องไปหมักจนได้จุลินทรีย์ในกลุ่มแลคติกแอซิด( Lactic acid) สามารถนำไปใช้บำรุงต้นพืชได้ดีโดยเฉพาะพืชผักสวนครัว มีวิธีการทำดังต่อไปนี้
1 สิงหาคม 2555
5,226
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-31°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
24-30°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×