ข้าว
(1,139 เรื่อง)
วงจรข้าว
เฝ้าระวังการเกิดโรคใบไหม้ในนาข้าวช่วงฝนตก
โรคใบไหม้ระยะต่างๆ ลักษณะอาการ ระยะกล้า ที่ใบมีแผลจุดสีน้ำตาลลักษณะคล้ายรูปตา มีสีเทาอยู่ตรงกลางแผล กว้าง 2-5 มม. ยาว 10-15 มม. ในกรณีที่รุนแรงกล้าข้าวจะแห้งและฟุบตาย ระยะแตกกอ พบอาการที่บนใบ กาบใบ ข้อต่อของใบและข้อต่อลำต้น ขนาดแและแผลจะใหญ่กว่าระยะกล้า แผล ลุกลามติดต่อกันได้ที่บริเวณข้อต่อ ใบมีลักษณะแผลช้ำสีน้ำตาลดำและมักหลุดออกจากกาบใบเสมอ ระยะคอรวง ถ้าข้าวเพิ่งจะ เริ่มให้รวง เมล็ดจะลีบหมด แต่ถ้าเป็นโรคตอนรวงข้าวแก่ใกล้เก็บเกี่ยว คอรวงจะปรากฏรอยช้ำสีน้ำตาล ทำให้เปราะหักพับง่ายรวงข้าวร่วงหล่นเสียหายมาก การแพร่ระบาด พบระบาดอยู่ในระหว่างเดือน มิ.ย.-ส.ค. พบประจำในแหล่งที่มีการทำนามากกว่าปีละหนึ่งครั้งและในนาหว่านที่ใช้ข้าว หนาแน่น อับลม ใส่ปุ๋ยสูงและมีสภาพแห้งแล้งในตอนกลางวันและชื้นจัดในตอนกลางคืน เชื้อสามารถติดไปกับเมล็ดข้าว ลม น้ำ และเศษฟางข้าว
10 ตุลาคม 2551
9,607
การป้องกัน สาหร่ายวัชพืชในนาข้าว
สาหร่ายนับเป็นวัชพืชที่สำคัญในนาข้าวเพราะจะทำให้การดูดซึมอาหารและแร่ธาตุของต้นข้าวด้อยประสิทธิภาพลงทำให้ผลผลิตของข้าวตกต่ำ
10 ตุลาคม 2551
5,942
ประหยัดปุ๋ย!!!แผ่นเทียบสีในนาข้าว
ปุ๋ยไนโตรเจนสูญเสียได้ง่ายในสภาพน้ำขัง เพื่อให้การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในนาข้าวมีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับราคาปุ๋ยนับวันจะสูงขึ้นทุกวัน จึงแนะนำให้แบ่งใส่ปุ๋ยไนโตรเจนให้มีประสิทธิภาพตรงความต้องการของข้าว และใช้แผ่นเทียบสีใบ (LCC) เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจในการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรีทดสอบประสิทธิภาพการใช้แผ่นเทียบสีใบช่วยในการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนให้กับข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1 ในนาหว่านน้ำตมพบว่า วิธีการใช้แผ่นเทียบสีใบข้าวในการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพให้ผลผลิตข้าวเฉลี่ย 605-616 กก./ไร่สูงกว่าวิธีการใส่ปุ๋ยแบบเกษตรกร (594 กก./ไร่) และลดปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนที่ใช้ได้ระหว่างร้อยละ 28-48
10 ตุลาคม 2551
3,760
สมุนไพรป้องกันกำจัดหนอนและแมลงในนาข้าว
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ดังนี้
15 ตุลาคม 2551
1,416
สมุนไพรไล่แมลงในยุ้งข้าว
หลายพื้นที่โดยเฉพาะบนดอยสูงสามารถปลูกข้าวได้เพียงปีละครั้ง แต่ละปีเกษตรกรหลายคนอาจเก็บเกี่ยวข้าวได้ไม่มากนัก ดังนั้นทำอย่างไรจึงจะเก็บรักษาผลผลิตข้าวไว้ให้ได้ปริมาณมากและนานวัน เพื่อให้มีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคไปจนกว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวข้าวใหม่ในปีต่อไป
15 ตุลาคม 2551
2,524
ปุ๋ยพืชสดบำรุงข้าว
การใช้โสนอินเดียเป็นปุ๋ยพืชสด ระยะเวลาปลูก ต้นฤดูฝน
20 ตุลาคม 2551
2,423
ข้าวเมล็ดสวยด้วยน้ำส้มควันไม้
คำถาม : คุณบุศยมาศ วงศ์สาโสม อยากรู้วิธีการทำให้ข้าวได้ผลผลิตดี เมล็ดสวย ไม่มีเมล็ดลีบ คุณภาพดี จะมีวิธีการอย่างไรบ้าง ที่จะทำให้ข้าวที่ได้ออกมานั้นมีคุณภาพดีตามลักษณะดังกล่าว ทั้งข้าวหอมมะลิ 105 และข้าวเหนียว กข 6
28 ตุลาคม 2551
1,634
เชื้อราไตรโคเดอร์มาทางเลือกเพื่อลดโรคข้าว
“ไตรโคเดอร์มา” เป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่จัดอยู่ในจำพวกของเชื้อราชั้นสูงเส้นใยมีผนังกั้นแบ่ง มีประโยชน์สำหรับใช้ควบคุมโรคพืชที่มีสาเหตุมาจากเชื้อราได้อย่างกว้างขวาง ทั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืชที่เป็นเชื้อราชั้นสูงและชั้นต่ำ ในประเทศไทยได้มีการศึกษาค้นคว้าประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นเวลานานโดยเฉพาะเพื่อควบคุมโรคเมล็ดเน่า โรคเน่าระดับดิน โรคกล้าไหม้ โรครากเน่า โรคโคนเน่า บนพืชหลายชนิด เช่น มะเขือเทศ ถั่วเหลืองฝักสด พริก ฝ้าย ข้าวบาร์เลย์ ส้ม ทุเรียน พบว่ามีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมโรคต่างๆ ดังกล่าวได้ดี
28 ตุลาคม 2551
3,960
การทำกาวดักแมลง
การทำกาวดักแมลงจากภูมิปัญญาชาวบ้าน
30 ตุลาคม 2551
2,695
สะเดาป้องกันศัตรูข้าวในโรงเก็บ
ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการใช้ใบสะเดามาป้องกันศัตรูข้าวในโรงเก็บ
30 ตุลาคม 2551
4,851
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-34°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×