ข้าว
(26 เรื่อง)
วงจรข้าว
เทคนิคการป้องกันปลวกและมอดในข้าวเปลือก
นายธนพัชร์ เจริญสุข ปราชญ์เกษตรกรผู้ผลิตข้าวฮางเพื่อสุขภาพ บ้านแดงใหญ่ ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ให้สัมภาษณ์กับทีมงานรักบ้านเกิด ถึงวิธีป้องกันปลวกและมอดกินข้าวเปลือก ในช่วงหน้าฝนจะมีความชื้นสูง ซึ่งมักเจอการระบาดปลวกและมอด กินข้าวเปลือกทำให้มีส่วนเสียหายด้านปริมาณข้าวเปลือกที่ลดลง ซึ่งมีวิธีในการจำกัดดังต่อไปนี้
25 กันยายน 2555
2,697
การจัดเก็บข้าวเปลือกให้ได้คุณภาพด้วยยุ้งฉางไม้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การจัดเก็บข้าวเปลือก หรือการเก็บรักษาข้าวเปลือกเป็นเรื่องที่เกษตรกรชาวนาไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะเกษตรกรที่ทำนาปี เนื่องจากว่าในเวลา 1 ปี เกษตรกรทำนาแค่ 1 ครั้ง และจะต้องทำการเก็บข้าวไว้เพื่อบริโภคตลอดทั้งปี หรือเก็บไว้เพื่อขาย และเก็บเมล็ดพันธุ์สำหรับการเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป เพื่อให้ข้าวเปลือกมีคุณภาพที่ดี เกษตรกรชาวนาจึงต้องจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการเก็บรักษาข้าวเปลือกที่ดีด้วย
21 ธันวาคม 2555
8,282
เทคนิคการป้องกันมอดในข้าวเปลือก
มอดข้าวเปลือก เป็นแมลงศัตรูตัวร้ายของข้าวเปลือก ที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหลายรายคงได้รับผลกระทบจนทำให้ข้าวเปลือกเสียหาย มอดข้าวเปลือกสามารถทำลายเมล็ดข้าวได้ทั้งตัวอ่อน และตัวเต็มวัย ถ้าเป็นตัวอ่อนจะอาศัยและกัดกินอยู่ภายในเมล็ดข้าวเปลือก จนโตเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะค่อยๆ เจาะออกมาจากเมล็ดข้าวเปลือก ทำให้เหลือแต่เปลือกเท่านั้น ส่วนตัวเต็มวัยจะแทะเมล็ดจนเป็นรู ทำให้เกษตรกรได้รับความเสียหาย
15 มกราคม 2556
2,151
วิธีตากข้าวเปลือกให้ได้คุณภาพสูง
การนำฟางแห้งมาปูรองพื้นก่อนการนำข้าวเปลือกมาตาก จะทำให้ข้าวที่เปียกหรือมีความชื้นอยู่หมดไป เนื่องจากฟางแห้งจะช่วยไล่ความชื้นได้และเมล็ดข้าวจะแห้งเร็วขึ้น
17 เมษายน 2556
7,780
ตากข้าวอย่างไรให้ได้ทั้งคุณภาพและความหอม ?
อ.สุมาริน ทองแสน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์อีเอ็ม ในการทำนาอินทรีย์ ได้ให้คำแนะนำถึงเทคนิคดีๆ ในการตากข้าวเปลือก เพื่อให้ได้มาซึ่งเมล็ดข้าวเปลือกที่มีคุณภาพ ดังนี้
3 ธันวาคม 2556
2,482
เทคนิคการตากข้าวเปลือกด้วยทางมะพร้าว
การตากข้าวเปลือกเป็นการลดความชื้นในเมล็ดข้าวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมซึ่งเมื่อนำข้าวไปสีแล้วจะทำให้ได้ข้าวคุณภาพสูง และสามารถรักษาคุณภาพของข้าวไว้ได้นาน ส่วนการตากข้าวเปลือกจะมีการใช้อุปกรณ์รองพื้นก่อนตากหลายวิธีการ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของเกษตรกร
18 กุมภาพันธ์ 2557
1,811
กำจัดสิ่งเจือปนข้าวที่นวดเองอย่างง่ายด้วยการใช้พัดลม
ปัญหาที่เกษตรมักพอเจอในช่วงที่นำข้าวไปขายหรือจำนำก็คือการโดนหักความชื้นและสิ่งเจือปนข้าว เกษตรกรสามารถลดความชื้นข้าวได้ด้วยวิธีการตากให้ได้ความชื้นตามความเหมาะสม และลดปัญหาสิ่งเจือปนข้าวได้ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านจากการเปิดพัดลมในช่วงนวดข้าวด้วยแรงงานคน
28 มีนาคม 2559
2,038
เทคนิคการสีข้าว
การสีข้าวให้ได้ปริมาณข้าวขาวมากนั้น ข้าวเปลือกต้องมีความชื้นที่พอดี ไม่มาก ไม่น้อยจนเกินไป เมล็ดข้าวต้องไม่แตกร้าว และการสีข้าวให้ได้ปริมารมากนั้นยังต้องคำนึงถึงปัจจัยภายนอกด้วย
22 เมษายน 2557
3,569
วิธีเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี
เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรเก็บไว้เองสำหรับทำพันธุ์จะเป็นเมล็ดข้าวเปลือกที่มีความชื้นสูง ความชื้นประมาณ 14 % (ผ่านการตากแดดประมาณ 2-3 แดด) ถ้าเก็บรักษาไม่ดีจะเกิดเชื้อราได้ง่าย และส่งผลต่อเปอร์เซ็นความงอกของเมล็ดพันธุ์ ดังนั้นวันนี้เราจึงมีเทคนิคดีๆ มาฝากกัน เป็นวิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ให้ได้คุณภาพดี มีความแข็งแรง ซึ่งจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้า ช่วยให้ต้นกล้าเติบโตอย่างสม่ำเสมอ สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ปลูกได้ดี ต้านทานโรคและแมลง ให้ผลผลิตสูงทั้งปริมาณและคุณภาพอีกด้วย
23 มิถุนายน 2557
6,893
นับเมล็ดข้าวในรวงก่อนเก็บเกี่ยว ป้องกันข้าวร่วง เพิ่มปริมาณผลผลิต
ในช่วงเก็บเกี่ยวข้าวในนา เกษตรกรหลายคนอาจประสบปัญหาเมล็ดข้าวร่วงหล่นในแปลงนานั้น หมายถึง ปริมาณผลผลิตที่เกษตรกรควรจะได้ แต่ต้องทิ้งเสียเปล่าในแปลงนา ดังนั้นเกษตรกรควรมีวิธีการสังเกตการสุกเหลืองของรวงข้าว เพราะหากปล่อยให้เมล็ดข้าวสุกเหลืองจนเกินไปจะยิ่งทำให้เมล็ดข้าวร่วงออกจากรวง ดังนั้นคุณมานพ ปันปา เกษตรกรผู้ทำนาข้าว ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย ได้แบ่งปันความรู้ให้กับทีมงานศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงรายเพื่อนำไปเผยแพร่บอกต่อ ถึงวิธีการสังเกตช่วงระยะที่สามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้ ข้าวไม่ร่วงหล่นจนเกินไป ด้วยวิธีการนับเมล็ดในรวงข้าว ดังนี้
24 พฤศจิกายน 2557
2,105
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-34°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×