ข้าว
(25 เรื่อง)
วงจรข้าว
ในช่วงเก็บเกี่ยวข้าวในนา เกษตรกรหลายคนอาจประสบปัญหาเมล็ดข้าวร่วงหล่นในแปลงนานั้น หมายถึง ปริมาณผลผลิตที่เกษตรกรควรจะได้ แต่ต้องทิ้งเสียเปล่าในแปลงนา ดังนั้นเกษตรกรควรมีวิธีการสังเกตการสุกเหลืองของรวงข้าว เพราะหากปล่อยให้เมล็ดข้าวสุกเหลืองจนเกินไปจะยิ่งทำให้เมล็ดข้าวร่วงออกจากรวง ดังนั้นคุณมานพ ปันปา เกษตรกรผู้ทำนาข้าว ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย ได้แบ่งปันความรู้ให้กับทีมงานศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงรายเพื่อนำไปเผยแพร่บอกต่อ ถึงวิธีการสังเกตช่วงระยะที่สามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้ ข้าวไม่ร่วงหล่นจนเกินไป ด้วยวิธีการนับเมล็ดในรวงข้าว ดังนี้
24 พฤศจิกายน 2557
2,369
23 มิถุนายน 2557
7,938
ราคาน้ำมัน
วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
35.96 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.58 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.85 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.64 บาท
ดีเซล
29.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.89 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-31°C
เชียงใหม่
21-29°C
นครราชสีมา
23-33°C
ชลบุรี
24-30°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
24-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×