ข้าว
(17 เรื่อง)
วงจรข้าว
การทำน้ำหมักชีวภาพใช้บำรุงดินในนาก่อนหว่านเมล็ดข้าว
จากการลงพื้นที่และสัมภาษณ์ คุณวุฒิชัย เมฆตรง เกษตรกรทำนา ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้พูดถึงประโยชน์ของน้ำหมักชีวภาพว่าสามารถนำมาใช้บำรุงดินก่อนหว่านเมล็ดข้าว ทำให้ร่วงข้าวแข็งแรงและ ติดรวงดี เมล็ดข้าวเต็มเม็ดเต็มหน่วย ให้ผลผลิตดี
23 กุมภาพันธ์ 2558
142
ปุ๋ยบำรุงดินในนาข้าวก่อนเพาะปลูก
การปลูกข้าวในแต่ละครั้ง จะต้องมีการดูแลตั้งแต่เริ่มต้น โดยเฉพาะ พื้นดินในนาข้าว จะต้องมีการบำรุง ให้ดินมีความพร้อมในการเพาะปลูกแต่ละครั้งด้วย เพื่อให้ข้าวที่เพาะปลูกมีคุณภาพ และได้ราคาดี ดังนั้นเราควรต้องบำรุงดินในนาข้าวให้ดีเสียก่อน
23 มีนาคม 2558
89
สุดยอดปุ๋ยหมักผักตบชวาเร่งย่อยสลายจุลินทรีย์ บำรุงดินข้าวเขียวโตเร็ว
ก่อนการหว่านหรือปลูกข้าวลงสู่แปลงนา จำเป็นต้องมีการพักเพื่อบำรุงฟื้นฟูหน้าดินทุกครั้ง คุณครรชิต บุญเนตร เกษตรกรผู้ทำนานานกว่า 30 ปี จาก อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ได้แนะนำสูตรสุดยอดปุ๋ยหมักด้วยผักตบฉวา ที่ใช้ในนาข้าวเป็นประจำ ซึ่งจะช่วยย่อยสลายจุลินทรีย์ทำให้ดินร่วนซุยไม่ด้านมีแร่ธาตุทางอาหาร ข้าวเขียวโตเร็วไม่ดีดเด้ง
23 มีนาคม 2558
94
สูตรปุ๋ยใส่ข้าวนาปรังแบบง่ายๆช่วยให้กล้าข้าวสมบูรณ์แข็งแรง
เกษตรกรชาวนาที่ปลูกข้าวแบบนาหว่าน หลายท่านคงจะต้องการเพิ่มความแข็งแรงให้กับต้นกล้าข้าวอย่างแน่นอน เพราะผลผลิตที่ดีของนาข้าวต้องเริ่มต้นจากมีต้นกล้าข้าวที่ดีและแข็งแรง เพื่อลดการสูญเสียของกล้าข้าวที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรงออกไป การใช้สูตรปุ๋ยหรือวิธีการต่างๆก็คงต้องเป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้ามาช่วยได้เป็นอย่างมาก
23 มีนาคม 2558
87
เทคนิคการปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่นาข้าวดินเค็ม ก่อนฤดูทำนา
เกษตรกรผู้ทำนาควรมีการปรับปรุงบำรุงดิน โดยเฉพาะในพื้นที่ดินเค็ม ที่ต้องมีเทคนิคการปรับสภาพดินที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจากการลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานลำปลายมาศ 130 ม.13 บ้านวางน้อย ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ได้พบผู้จัดการฟาร์มวัชรินทร์ จันทพันธ์ ที่ได้แนะนำวิธีการการปรับปรุงบำรุงดินในนาข้าวที่เป็นพื้นที่ดินเค็ม ดังนี้
30 มีนาคม 2558
76
สูตรฮอร์โมนบำรุงต้นข้าวนาปรังช่วงกำลังออกรวง
ในช่วงเดือนเมษายนเกษตรกรชาวนาในหลายพื้นที่กำลังดูแลข้าวนาปรังที่กำลังเริ่มออกรวงหลังจากที่หว่านไปแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จึงเป็นช่วงระยะเวลาที่เกษตรต้องดูแลใส่ใจและใส่ปุ๋ยให้ผลผลิตของข้าวนั้นมีคุณภาพ เมล็ดข้าวโต สมบูรณ์เต็มที่
20 เมษายน 2558
72
การทำปุ๋ยหมักอะตอมมิคนาโนเพื่อใช้ในนาข้าว
อีกหนึ่งข้อมูลความรู้การเกษตรในเรื่องของการทำปุ๋ยหมักอะตอมมิคนาโนเพื่อใช้ในนาข้าว ที่สามารถลดต้นทุนให้ต่ำลงกว่าครึ่งหนึ่ง เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นกว่าเดิม และช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในพื้นที่แปลงนาให้เกิดสมดุลตามธรรมชาติได้เป็นอย่างดี
27 เมษายน 2558
64
สูตรปุ๋ยหมักชีวภาพบำรุงนาข้าวช่วงข้าวตั้งท้อง
การทำนาข้าวให้ประสบผลสำเร็จนั้นควรดูแลกันทุกขั้นตอนเพื่อจะได้ผลผลิตของข้าวที่ได้ผลผลิตดี ได้ข้าวที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของเกษตรกร เกษตรกรชาวนาจำเป็นที่จะต้องดูแลเอาใจใส่นาข้าวเป็นพิเศษ เพื่อคุณภาพของเมล็ดข้าวและปริมาณผลผลิตที่จะออกมาในอนาคต
27 เมษายน 2558
101
ฮอร์โมนง้วนดินก้อน ป้องกันขับไล่แมลงในนาข้าว
เรื่องของโรคและแมลงรบกวนในนาข้าวมักเป็นปัญหาที่กวนใจเกษตรกรผู้ทำนาข้าวทุกยุคสมัย ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมป้องกันก่อนที่แมลงจะระบาดหนักลงสู่นาข้าว ตั้งแต่ในช่วงระยะการปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวด้วยฮอร์โมนง้วนดินก้อน เพื่อป้องกันและขับไล่แมลงศัตรูข้าวออกจากแปลงนา จากสูตรของคุณเสถียร ทองสวัสดิ์ จ.อุบลราชธานี ซึ่งได้ผลอย่างหน้าอัศจรรย์
27 เมษายน 2558
48
สูตรปุ๋ยหมักมูลเป็ดบำรุงต้นข้าวระยะปลูกใหม่
เกษตรกรที่เลี้ยงเป็ดไร่ทุ่งร่วมกับการทำนาข้าวจะได้ประโยชน์มากมายจากการหากินตามธรรมชาติของมัน เนื่องจากระบบนิเวศจะช่วยจัดการให้ต้นข้าวในนาเจริญเติบโตดีปลอดภัยจากโรคและแมลง นอกจากนี้ผลผลิตที่ได้จากเป็ดไร่ทุ่งนอกจากจะได้เก็บไข่เป็ดทุกวันแล้ว มูลเป็ดยังสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยอย่างดีสำหรับนำไปใช้ในนาข้าวได้อีกด้วย ซึ่งเรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยโดยคุณนิธิโรจน์ วันดี ปราชญ์ชาวบ้านผู้เชี่ยวชาญด้านการทำนาข้าวอินทรีย์ ที่หมู่2 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ได้ให้ข้อมูลผ่านทางทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงราย ถึงวิธีการใช้ประโยชน์จากมูลเป็ดกับต้นข้าวในนา ว่า มูลเป็ดที่กองหนาในเล้า หากนำไปใส่นาข้าวเลย จะได้ธาตุอาหารสำหรับต้นข้าวไม่มาก แนะนำให้เกษตรกรนำมาหมักก่อนนำไปใช้ ด้วยวิธีการ ดังนี้
18 พฤษภาคม 2558
54
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-34°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×