ข้าว
(18 เรื่อง)
วงจรข้าว
การทำนาข้าวอินทรีย์ เป็นวิธีการผลิตที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีหรือสารสังเคราะห์ต่างๆ อาทิ ปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าวในทุกขั้นตอนการผลิตและในระหว่างการเก็บรักษาผลผลิต การผลิตข้าวอินทรีย์ มีขั้นตอนการปฏิบัติเช่นเดียวกับการผลิตข้าวโดยทั่วไป แตกต่างที่ต้องหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ในทุกขั้นตอนการผลิตแต่ปราชญ์เกษตรกรคนเก่งอย่างคุณประยูร ใจแจ้ง เกษตรกรประจำ บ้านโนนม่วง ต.หนองแวง อ.หนองบังแดง จ.ชัยภูมิ ที่ทำการเกษตรแบบผสมผสานและวันนี้ได้แนะนำการรวมสูตรเด็ดฮอร์โมนนมไข่ เร่งเมล็ดข้าวเต็ง รวงใหญ่ ได้น้ำหนักมาแนะนำ ซึ่งขั้นตอนการทำง่ายมาก เพียงนำฮอร์โมนไข่ ผสมกับฮอร์โมนน้ำนมดิบ ในอัตราที่เหมาะสม ก็สามารถนำไปใช้งานได้ ผลที่ได้เกินความคาดหมาย ด้วยกรรมวิธีขั้นตอนการทำ ดังนี้
14 ธันวาคม 2558
218
เกษตรกรที่เลี้ยงเป็ดไร่ทุ่งร่วมกับการทำนาข้าวจะได้ประโยชน์มากมายจากการหากินตามธรรมชาติของมัน เนื่องจากระบบนิเวศจะช่วยจัดการให้ต้นข้าวในนาเจริญเติบโตดีปลอดภัยจากโรคและแมลง นอกจากนี้ผลผลิตที่ได้จากเป็ดไร่ทุ่งนอกจากจะได้เก็บไข่เป็ดทุกวันแล้ว มูลเป็ดยังสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยอย่างดีสำหรับนำไปใช้ในนาข้าวได้อีกด้วย ซึ่งเรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยโดยคุณนิธิโรจน์ วันดี ปราชญ์ชาวบ้านผู้เชี่ยวชาญด้านการทำนาข้าวอินทรีย์ ที่หมู่2 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ได้ให้ข้อมูลผ่านทางทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงราย ถึงวิธีการใช้ประโยชน์จากมูลเป็ดกับต้นข้าวในนา ว่า มูลเป็ดที่กองหนาในเล้า หากนำไปใส่นาข้าวเลย จะได้ธาตุอาหารสำหรับต้นข้าวไม่มาก แนะนำให้เกษตรกรนำมาหมักก่อนนำไปใช้ ด้วยวิธีการ ดังนี้
18 พฤษภาคม 2558
166
ราคาน้ำมัน
วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
35.96 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.58 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.85 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.64 บาท
ดีเซล
29.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.89 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-31°C
เชียงใหม่
21-29°C
นครราชสีมา
23-33°C
ชลบุรี
24-30°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
24-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×