ข้าว
(2,008 เรื่อง)
การขาดโพแทสเซียม (Potassium deficiency) โพแทสเซียม (K) มีส่วนสำคัญในการเคลื่อนย้ายสารอาหารหรือผลผลิตจากการสังเคราะห์แสง ในพืช โพแทสเซียมจะช่วยทำให้ผนังเซลล์แข็งแรง เพิ่มพื้นที่ใบและปริมาณคลอโรฟิลล์ ชะลอการร่วงของใบ ช่วยเพิ่มจำนวนเมล็ดและจำนวนเมล็ดดีต่อรวง เพิ่มน้ำหนักเมล็ด แต่ไม่ช่วยในการแตกกอ ข้าวที่ขาดโพแทสเซียมต้นจะแคระแกรน การแตกกอลดลง ใบสั้น เหี่ยวแห้ง ใบโน้มลง (Droopy) และมีสีเขียวเข้ม ใบล่างจะมีปลายใบสีน้ำตาลเหลือง มีสีเหลืองระหว่างเส้นใบโดยเริ่มจากปลายใบและขอบใบแล้วค่อยๆ ลุกลามสู่โคนใบในที่สุด ต่อมาใบจะแห้งและกลายเป็นสีน้ำตาล ถ้าการขาดรุนแรงมากขึ้นบางครั้งจะมีจุดประสีน้ำตาลบนใบที่เป็นสีเขียวเข้มโดยเริ่มที่ปลายใบก่อนจะขยายสู่ส่วนอื่นๆ ของใบ รวงข้าวจะผอมยาว อาจมีจุดด่าง ขนาดและน้ำหนักของเมล็ดลดลง การหักล้มสูง มักจะเกิดในระยะหลังของการเจริญเติบโต อาการขาดโพแทสเซียมนี้อาจสังเกตเห็นได้ยากในข้าวทั่วไป สาเหตุของการขาดโพแทสเซียมเกิดจากการปลูกข้าวในดินทรายหรือดินที่มีปริมาณดินเหนียวต่ำ มีธาตุโพแทสเซียมในดินต่ำหรือไม่อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ หรือดินที่มีการชะล้างสูง นอกจากนี้อาจพบอาการขาดโพแทสเซียมในดินอินทรีย์ เช่นดินพีท (Peat) ดินมัก (Muck)
3 ตุลาคม 2555
2,893
การขาดฟอสฟอรัส (Phosphorus deficiency) ฟอสฟอรัส (P) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของ Adenosine triphosphate (ATP) นิวคลีโอไทล์ (Nucleotile) กรดนิวคลีอิก (Nucleic acids) และฟอสโฟไลปิด (Phospholipid) ฟอสฟอรัสจะช่วยในการแตกกอ การพัฒนาของราก การออกดอกและการสุกแก่ของข้าว ปุ๋ยฟอสเฟตจะจำเป็นมากสำหรับข้าวที่ระบบรากยังไม่พัฒนาเต็มที่ เช่นหลังการปักดำใหม่ๆ ดังนั้นจึงควรใส่ปุ๋ยฟอสเฟตเป็นปุ๋ยรองพื้นก่อนการปักดำหรือในวันปักดำ ข้าวที่ขาดฟอสฟอรัสจะแคระแกรน การแตกกอน้อย ใบแคบ สั้น ตั้งตรงและมีสีเขียวเข้ม ลำต้นผอมเรียว ข้าวจะชะงักการเจริญเติบโต จำนวนใบ จำนวนรวงและจำนวนเมล็ดต่อรวงลดลง ใบอ่อนสมบูรณ์ดีแต่ใบแก่จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและตายในที่สุด ถ้าพันธุ์ข้าวที่ปลูกสามารถผลิต Anthocyanin ได้ใบอาจเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือสีม่วง ในดินที่เป็นกรดการขาดฟอสฟอรัสมักจะเกิดร่วมกับเหล็กเป็นพิษ
2 ตุลาคม 2555
5,123
วันที่ 19 กันยายน 2555 เวลา 14.35 น. ทีมงานรายการ Farmer in fo สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันพิษณุโลก FM 92.50 Mhz สัมภาษณ์คุณนงนุช โพธิ์ทอง บ้านเลขที่ 29 หมู่ 1 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ในฐานะรองประธานกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ในโครงการกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ผ่านทางรายการ Farmer in fo *1677 ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร ว่าภายในกลุ่มได้มีการคิดค้นสูตรน้ำหมักกันเองเพื่อลดต้นทุนไว้บ้าง ซึ่งก็ใช้ได้ผลค่อนข้างดี โดยส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบที่มีในครัวเรือนมาใช้ เพื่อจะได้ลดต้นทุน กำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าวต่างๆ และได้ฝากให้พี่น้องชาวเกษตรกรได้ทดลองนำไปใช้
26 กันยายน 2555
2,013
วันที่ 20 กันยายน 2555 เวลา 16.30 น.เจ้าหน้าที่ farmer info ลงพื้นที่พบคุณทองคำ เข็มทองคำ ประธานปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดสุโขทัย บ้านเลขที่ 2/1 หมู่3 บ้านดอนสัก ตำบลไกลกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เกษตรกรผู้ทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากปลาหรือหอยเชอรี่ สูตรพิเศษ (แบบพอเพียง) และเมื่อใช้ในนาข้าวจะช่วยให้ข้าวเจริญเติบโตได้เร็ว ทำให้ข้าวมีน้ำหนักดีและข้าวจะออกรวงเร็วสามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้เร็วกว่ากำหนด 15 วัน อีกทั้งช่วยย่อยตอซังข้าว ภายใน 7- 10 วัน และยังมีคุณสมบัติพิเศษสามารถย่อยสลายเมล็ดข้าวซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เมล็ดข้าวมีความเต่งเต็มเมล็ดใด้ โดยไม่ต้องพึ่งสารเคมี และหากเป็นผลไม้ ก็จะช่วยในการกระตุ้นผลผลิตของไม้ผลให้ออกลูกตามฤดูกาล และช่วยเร่งไม้ผลที่ไม่ออกดอกให้ติดดอกออกผลตามฤดูกาล ส่วนพืชผัก ก็จะช่วยในการเจริญเติบโตของต้นพืช ช่วยในการติดดอกและผลผลิตได้อย่างดี ทั้งนี้คุณทองคำ เข็มทองคำ ได้แนะนำสูตรปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากปลาหรือหอยเชอรี่ สูตรพิเศษ (แบบพอเพียง) ผ่านทางเจ้าหน้าที่ Farmer info จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเผยแพร่ให้กับเกษตรกรท่านอื่นที่สนใจ ซึ่งทำได้ง่าย ประหยัด เหมาะกับเกษตรกรที่ต้องการลดต้นทุนในการทำการเกษตรต่อไป
26 กันยายน 2555
1,809
การป้องกันและกำจัดแมลงในนาข้าวมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ถ้าพบว่ามีการระบาดจากแปลงนาของตนเองหรือของเกษตรกรรอบข้าง เกษตรกรควรรู้จักวิธีในการป้องกันก่อนความเสียหายจะเกิดขึ้น อาจด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านหรือวิธีการต่างๆที่มีความแตกต่างกันไป สำหรับคุณจรูญ พลายด้วง ประธานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอ่าวเคียน อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการ Farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ว่า หากพบมีการเริ่มระบาดของแมลงในนาข้าว เกษตรกรสามารถใช้สารกำจัดกลิ่นและไล่แมลงในบ้านเรือน มาปรับใช้ไล่แมลงในนาข้าวได้ ซึ่งพบว่าได้ผลดีสามารถป้องกันและไล่แมลง ไม่ให้มาทำลายนาข้าวได้ มีรายละเอียดและวิธีการดังนี้
25 กันยายน 2555
3,452
การระบาดของหนอนกอในนาข้าวนับเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาวนา โดยหนอนกอจะเข้าทำลายข้าวด้วยการเจาะเข้าทำลายกาบใบก่อน ทำให้กาบใบมีสีเหลืองหรือน้ำตาล ซึ่งจะเห็นเป็นอาการช้ำๆ เมื่อหนอนโตขึ้นจะเข้ากัดกินส่วนของลำต้น ทำให้เกิดอาการใบเหี่ยวในระยะแรก ใบและยอดที่ถูกทำลายจะเหลืองในระยะต่อมา ซึ่งการทำลายในระยะข้าวแตกกอนี้ทำให้เกิดอาการ ยอดเหี่ยว และถ้าหนอนเข้าทำลายในระยะข้าวตั้งท้องหรือหลังจากข้าวออกรวงจะทำให้เมล็ดข้าวลีบทั้งรวง รวงข้าวมีสีขาวเรียกอาการนี้ว่า ข้าวหัวหงอก ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรชาวนาอย่างมาก
19 กันยายน 2555
3,268
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเป็นแมลงศัตรูพืชชนิดปากดูด มักจะทำลายข้าวโดยการดูดน้ำเลี้ยง ทำให้ข้าวแห้งตาย และจัดเป็นแมลงที่มีขนาดเล็กประมาณ 2-3 มิลลิเมตร มีสีน้ำตาล มีลักษณะรูปร่าง แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ ชนิดปีกยาวและปีกสั้น โดยลักษณะการทำลายเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงที่ต้นข้าวบริเวณกาบใบเหนือระดับน้ำ ถ้ามีปริมาณมากข้าวจะแห้งตายเป็นหย่อม ๆ ถ้าหากมีการระบาดอย่างรุนแรงจะมีการกระจายเป็นวงกว้าง นอกจากจะทำลายข้าวโดยตรงแล้ว ยังเป็นพาหะนำโรคใบหงิก ทำให้ผลผลิตข้าวลดลงอีกด้วย วันนี้จึงนำเอา 10 ข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว โดยนายชาญยุทธ์ เพชรวสันต์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ FARMER INFOจังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีการปฏิบัติดังนี้
19 กันยายน 2555
4,527
ในการทำนาข้าวของเกษตรกรทุกคนที่ประกอบอาชีพทำนา ล้วนแต่มีความหวังในเมล็ดข้าวที่หว่านลงไปในนาข้าวและหวังอย่างยิ่งว่านาของตนเองมีความอุดดมสมบูรณ์ และปราศจากโรค แมลง และภัยตามธรรมชาติ มีผลผลิต รวงข้าวสวยเม็ดเต็มหน่วย และประหยัดต้นทุนและศูนย์ข้าวชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์บ้านอ่าวเคียน ซึ่งมี คุณจรูญ พลายด้วง เป็นประธานกลุ่มหมู่ที่ 2 ต.ชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เกษตรกรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำน้ำหมักจากพืชสมุนไพรที่สามารถหาได้ตามท้องถิ่นมาใช้ในนาข้าวเพื่อกำจัดเพลี้ยกระโดดและหนอนกอในนาข้าว เมื่อตนนำมาใช้ในนาข้าวทำให้ได้ผลเป็นอย่างดี (ใช้ได้ทุกสายพันธุ์ข้าว)และมีประสิทธิภาพไม่แพ้สารเคมีที่เคยใช้กัน จึงยกตัวอย่างองค์ความรู้นี้มาให้พี่น้องเกษตรกรที่ทำนาเหมือนกันลองทำใช้ดู โดยมีวิธีการทำดังนี้
13 กันยายน 2555
2,402
ราคาน้ำมัน
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.96 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.28 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.55 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.09 บาท
ดีเซล
25.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.44 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
กรุงเทพมหานคร
23-32°C
เชียงใหม่
20-28°C
นครราชสีมา
20-30°C
ชลบุรี
23-31°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×