ข้าว
(2,003 เรื่อง)
21 พฤษภาคม 2556
7,541
สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลทำให้ร่างกายของคนเราปรับตัวตามไม่ทัน อาจทำให้ป่วยหรือไม่สบายด้วยโรคต่างๆได้ โดยเฉพาะโรคหวัด ที่มักพบได้ทั่วไป บางรายมีอาการเจ็บคอ ไข้ ไอและมีเสมหะ ซึ่งในสมัยปู่ ย่า ตายายการรักษาโรคหวัดที่มีอาการเจ็บคอ ไอ และมีเสมหะ นอกจากต้องดูแลสุขภาพ สร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย กินอาหารที่ช่วยต้านโรคหวัดแล้ว คุณมานพ ปันปา เกษตรกร ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย ว่า ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษพื้นบ้านล้านนาที่ยังคงสืบทอดกันมา ว่าด้วยเรื่องของการ แก้อาการไอ ขับเสมหะ ด้วยวิธีการง่ายๆคือ การใช้น้ำแช่ข้าวเหนียว ให้เป็นยาแก้ไอขับเสมหะได้เป็นอย่างดี มีวิธีการง่ายๆ ดังนี้
17 พฤษภาคม 2556
2,419
ปัจจุบันเกษตรกรหันไปสนใจวิธีการทำนาแบบอินทรีย์กันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ด้วยกระแสแรงผลักดันในด้านอาหารปลอดภัยที่จะสามารถนำออกมาจำหน่ายในท้องตลาดกันได้มากขึ้น และด้วยกระแสตอบรับในเรื่อง AEC ที่จะเข้ามาในปี พ.ศ. 2558 จึงทำให้เกษตรกรชาวนาหลายคนต้องปรับเปลี่ยนแนวความคิดและวิธีการปฏิบัติกันมากขึ้น ซึ่งการทำเกษตรอินทรีย์ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่คนให้ความสนใจกัน ดังนั้นคุณสมเจตน์ แก้วแกมกาญจน์ เจ้าของข้าวหอมแม่พญาทองดำ เกษตรกรหมู่ 2 ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี จึงได้แนะนำเทคนิคการแก้ปัญหาปูนาในนาข้าวด้วยถั่วเขียวคั่วเกลือ เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปใช้ต่อไป
13 พฤษภาคม 2556
2,134
ในช่วงฤดูแล้งของทุกปี เกษตรกรผู้ทำนา โดยเฉพาะนาปรังมักประสบปัญหาภัยแล้ง ทำให้ข้าวที่ปลูกยืนต้นตายเป็นจำนวนมาก ในขณะที่ฝนทิ้งช่วง หรือคลองชลประทานงดการปล่อยน้ำให้เกษตรกร เนื่องจากภาวะภัยแล้งนั่นเอง วันนี้เรามีวิธีแก้ปัญหาภัยแล้ง ข้าวยืนต้นตายด้วยการใช้ฮอร์โมน ช่วยให้ประหยัดน้ำ คืนความชุ่มชื่นให้กับข้าวนาปรัง หรือข้าวนาปีที่กำลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ด้วยการฉีดพ่นด้วยฮอร์โมนที่สามารถช่วยดึงเอาความชุ่มชื่นกลับมาอีกครั้งให้กับต้นข้าวที่กำลังประสบภัยแล้ง โดยคุณสุกัญญา เจริญพร ผู้ก่อตั้งโรงเรียนชาวนาอาณาจักรโยนกล้านา (ร.ร.ชาวนาป่าสักน้อย) ต.ป่าสักน้อย อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ได้ยินดีให้สูตรนี้เผยแพร่ผ่านรายการ FARMER INFO จ.เชียงราย ซึ่งมีวิธีการทำง่ายๆ ดังนี้
9 พฤษภาคม 2556
2,960
ปัจจุบันนี้มีเกษตรกรผู้ทำนาข้าวหันมาใช้วิธีการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนาข้าวโดยใช้แหนแดงกันมากขึ้น นับว่าเป็นการทำนาข้าวแบบลดต้นทุนโดยไม่พึ่งปุ๋ยเคมีด้วยการใช้ "แหนแดง"เป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าวทดแทนปุ๋ยเคมีไนโตรเจน ซึ่งแหนแดง เกษตรกรสามารถหาได้จากแหล่งน้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง ตามธรรมชาติทั่วไป สามารถเพาะขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ตามข้อมูลลงพื้นที่ของทีมงาน FARMER จ.เชียงราย โดยพบกับ อ.แปลก เดชะบุญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเกษตรแบบผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนบ้านนาหลังคาแดง หมู่ 6 บ้านสันนายาว ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ซึ่งได้ยินดีเผยแพร่วิธีการใช้แหนแดงในนาข้าว ด้วยวิธีการง่ายๆดังนี้
7 พฤษภาคม 2556
2,098
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2562
กรุงเทพมหานคร
17-26°C
เชียงใหม่
12-23°C
นครราชสีมา
13-24°C
ชลบุรี
17-26°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×