ข้าว
(2,017 เรื่อง)
วัชพืชถือได้ว่าเป็นอุปสรรคสำคัญในการปลูกข้าว ไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าวโดยวิธีใด ทั้งนี้ เนื่องจากความชื้นในดินทำให้เกิดมีวัชพืชขึ้นมากกว่าการปลูกพืชชนิดอื่นๆ ซึ่งวัชพืชจะสร้างปัญหาให้มากที่สุด การกำจัดวัชพืชควรจะเริ่มตั้งแต่การปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว ส่วนวิธีการกำจัดนั้นก็สามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของวิธีการเหล่านั้นและความพร้อมของเกษตรกรเอง ดังนั้น ในการจะเลือกใช้วิธีใด เกษตรกรควรต้องพิจารณาถึงปัจจัยหลายๆ ด้าน เช่น สภาพพื้นที่ที่ปลูกข้าว ชนิดของวัชพืช ผลดี-ผลเสียของแต่ละวิธี วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ระยะเวลาที่ใช้ รวมทั้งความคุ้มค่าต่อการลงทุนด้วย
13 มิถุนายน 2556
4,700
ปัจจุบันเกษตรกรหันมาทำเกษตรแบบลดต้นทุนมากขึ้น ในขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนส่งเสริมคอยป้อนความรู้ใหม่ๆ ให้เกษตรกรแบบไม่หยุดนิ่ง ซึ่งในแต่ละเทคนิคพิเศษ ล้วนเป็นประโยชน์อีกทั้งนำไปใช้ได้ผล ลดต้นทุนได้จริง จึงเหมาะสำหรับเกษตรกรที่การทำเกษตรแบบอินทรีย์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถูกถ่ายทอดให้เกษตรกรได้ติดตามทางรายการ FARMER INFO.จ.เชียงราย ช่วง:โรงเรียนชาวนาทางอากาศ โดย อ.พัฒน์ สันทัด วิทยากรประจำรายการ โดยล่าสุดได้ให้สูตรยาคลุมหญ้าสำหรับใช้ในข้าวนาหว่าน ที่ใช้แล้วได้ผลเป็นอย่างดี ไม่มีอันตรายต่อเกษตรกรและสิ่งแวดล้อมซึ่งได้นำสูตรของโรงเรียนชาวนาที่เกษตรกรรู้จักกันดี มาทดลองใช้เป็นยาคลุมหญ้าในนาข้าว จนต้องยกนิ้วให้ว่าใช้ได้ผลดีจริง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4 มิถุนายน 2556
25,125
ปัจจุบันข้าวได้รับความนิยมจากเกษตรกรชาวนาจำนวนมากขึ้น เนื่องจากราคาที่สูงขึ้น ซึ่งวิธีการทำนาแบบอินทรีย์ก็ได้รับความนิยมกันมากขึ้น ด้วยกระแสแรงผลักดันในด้านอาหารปลอดภัยที่จะสามารถนำออกมาจำหน่ายในท้องตลาดกันได้มากขึ้น และด้วยกระแสตอบรับในเรื่อง AEC ที่จะเข้ามาในปี พ.ศ. 2558 จึงทำให้เกษตรกรชาวนาหลายคนต้องปรับเปลี่ยนแนวความคิดและวิธีการปฏิบัติกันมากขึ้น ซึ่งการทำเกษตรอินทรีย์ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่คนให้ความสนใจกัน ดังนั้นคุณสมเจตน์ แก้วแกมกาญจน์ เจ้าของข้าวหอมแม่พญาทองดำ เกษตรกรหมู่ 2 ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี จึงได้แนะนำเทคนิคการกำจัดปูนาด้วยการใช้มะละกอ เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปใช้ต่อไป
4 มิถุนายน 2556
1,876
ราคาน้ำมัน
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.76 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-32°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
27-30°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×