ข้าว
(2,012 เรื่อง)
10 กันยายน 2556
4,347
หลายคนที่ใช้ชีวิตการทำงานอยู่หอพักหรือต่างจังหวัด ซึ่งนานๆจะกลับบ้านครั้งหนึ่ง และจะมาทำงานอีกที่ก็แน่นอนว่า จะต้องมีเสบียงข้าวสารอาหารแห้งมาติดมือด้วย กรณีที่เป็นข้าวสารที่หลายๆคนนำมาจากบ้านที่ละหลายๆกิโลกรัม บ้างก็เก็บไว้ไม่นานก็ทานหมด แต่กรณีที่เก็บไว้นานแรมปีหุงกินประจำแต่ไม่หมด แน่นอนคุณจะประสบกับปัญหาข้าวสารมีกลิ่นเหม็นสาบ แถมยังเป็นมอดอีกด้วย วันนี้เรามีวิธีการที่จะ ป้องกันกลิ่นเหม็นสาบ หรือการเกิดมอดข้าวสารด้วยวิธีการที่ คุณเรียง จันทราพูน เภสัชกรสมุนไพรกลุ่มแปรรูปสมุนไพรทิพย์ไทย จังหวัดเชียงราย ได้ยินดีเผยวิธีการดังกล่าวผ่านทางราย FARMER INFO จ.เชียงรายด้วยวิธีการง่ายๆ ดังนี้
10 กันยายน 2556
3,900
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
19.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
19.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
18.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
16.84 บาท
ดีเซล
20.09 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
24.26 บาท
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×