ข้าว
(1,979 เรื่อง)
การตัดใบข้าว เพื่อลดข้าวดีด..ข้าวเด้ง
การทำนาของชาวนาในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา มีการใช้เทคโนโลยีชาวบ้านในการผลิตข้าวกันอย่างมากมาย โดยใช้ภูมิปัญญา ความรู้ และทรัพยากรธรรมชาติมาจัดการและใช้ในการทำนาเพื่อความสะดวก เพิ่มผลผลิตข้าว เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพื่อกำจัดศัตรูพืช และอีกหลายๆเหตุผลอีกมากมาย
6 กันยายน 2553
การทำปุ๋ยหมักลดต้นทุนในนาข้าว
-
27 กันยายน 2553
หนอนกอแถบลาย
ไข่มีลักษณะเป็นเกล็ดวางซ้อนกันเป็นกลุ่มๆไข่มีสีขาวขุ่นไม่มีขนปกคลุม ส่วนใหญ่พบอยู่ใต้ใบข้าว หนอนมีแถบสีน้ำตาล 5 แถบพาดตามยาวของลำตัวหัวและแผ่นอกปล้องแรกสีน้ำตาลอ่อน
15 พฤศจิกายน 2554
เพลี้ยไฟข้าว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Stenchaetothrips biformis (Bagnall) วงศ์ : Thripidae อันดับ : Thysanoptera ชื่อสามัญอื่น : -
17 กรกฎาคม 2551
หนอนกระทู้กล้า
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Spodoptera mauritia (Boisduval) วงศ์ : Noctuidae อันดับ : Lepidoptera
18 กรกฎาคม 2551
หนอนแมลงวันเจาะยอดข้าว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hydrellia spp. วงศ์ : Ephydridae อันดับ : Diptera ชื่อสามัญอื่น : -
17 กรกฎาคม 2551
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nilaparvata lugens วงศ์ : Delphacidae อันดับ : Homoptera ชื่อสามัญอื่น : -
18 กรกฎาคม 2551
การทำนาดำ
การทำนาดำ เป็นวิธีการทำนาที่มีการนำเมล็ดข้าวไปเพาะในแปลงที่เตรียมไว้ (แปลงกล้า)ให้งอกเป็นต้นกล้า แล้วถอนต้นกล้าไปปักดำในกระทงนาที่เตรียมไว้ และมีการดูแลรักษาจนให้ผลผลิต การทำนาดำนิยมในพื้นที่ที่มีแรงงานเพียงพอ
16 พฤษภาคม 2555
น้ำหมักชีวภาพบำรุงดินก่อนการดำนา
การทำนาเพื่อที่จะให้ได้ผลผลิตที่ดี หรือปริมาณผลผลิตที่มาก เกษตรกรชาวนาจำเป็นที่จะต้องหาวิธีการบำรุงต้นข้าวให้เจริญเติบโตสมบูรณ์ตั้งแต่เริ่มต้นของการทำนา นั่นก็คือการเตรียมดินหรือบำรุงดินให้เหมาะสมก่อนการทำนานั่นเอง ซึ่งการบำรุงหรือปรับปรุงดินก็จะเป็นส่วนช่วยให้ดินนั้นร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุให้เป็นอาหารพืช ทำให้พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้เลย
20 เมษายน 2560
เทคนิคการทำปุ๋ยมูลค้างคาวบำรุงข้าว จากสมาชิก *1677
นายวีรยุทธ ศรีเลอจันทร์ เจ้าของรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2553 ได้แนะนำเทคนิคการทำปุ๋ยจากมูลค้างคาวหรือขี้ค้างคาว ซึ่งมีจุดเด่นที่ให้ธาตุอาหารฟอสฟอรัสสูงเป็นพิเศษโดยทั่วไป สูงกว่า 5% ขึ้นอยู่กับแหล่งและเวลาของการสะสมว่ามีระยะเวลาเท่าไหร่ ในถ้ำบางแห่งที่มีการสะสมทับถมกันนาน จนกลายเป็นหินฟอสเฟต มีธาตุอาหารชนิดหนึ่งที่ช่วยปรับสภาพดินที่เป็นกรดได้ โดยใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อื่นเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างดี ดังนั้นการนำไปผสมกับสารอินทรีย์ต่างๆ และปรุงสูตรให้มีธาตุอาหารที่เหมาะสมน่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงเหมาะกับการปลูกพืชได้ดีที่สุด แต่ในปัจจุบันขี้ค้างคาวหาได้ยากและมีของปลอมเยอะ ส่วนใหญ่ที่ได้สัมปทานตามถ้ำ ก็จะเป็นพวกผู้มีอิทธิพลต่างๆ เป็นเจ้าของ แต่สูตรนี้แนะนำเกษตรกรพื้นบ้านอย่างเราๆที่พอสามารถหามูลค้างคาวได้ เพื่อใช้ในการทำปุ๋ยบำรุงต้นข้าวตลอดจนพืชไร่พืชสวน เทคนิคก็ไม่ยุ่งยากอะไรโดยมีเทคนิคการทำดังนี้
24 พฤษภาคม 2555
เพลี้ยกระโดดหลังขาว
เพลี้ยกระโดดหลังขาวตัวเต็มวัยเข้ามาในแปลงข้าวช่วง 30 วันแรกหลังจากเป็นต้นกล้า โดยจะอาศัยอยู่บริเวณโคนต้นข้าว ใน 1 ฤดูปลูกสามารถเจริญเติบโตขยายพันธุ์ได้น้อยชั่วอายุกว่าเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และชอบดูดกินน้ำเลี้ยงบนข้าวต้นอ่อน
26 มกราคม 2554
สูตรเพิ่มพลังยาฆ่าหญ้าในนาข้าว
การทำการเกษตรปัญหาส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการทำนา ทำไร่ ทำสวน เกษตรกรจะประสพปัญหาเรื่องวัชพืช รองลงมาจากเรื่องเพลี้ย หนอน และแมลง ได้แก่ หญ้า วัชพืชนับเป็นปัญหาที่เกษตรกรต้องใช้เงินทุน เพื่อซื้อยาฆ่าหญ้าในแปลงพืชผลทางการเกษตร การเพิ่มประสิทธิภาพในการฆ่าหญ้าจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดต้นทุนในการทำการเกษตร และลดปริมาณการใช้ยาฆ่าหญ้าให้น้อยลง จากปัญหาดังกล่าวได้มีเกษตรกรซึ่งป็นสมาชิก*1677 คุณนพดล น้อยใหม่ ซึ่งเป็นหมอดินอาสาประจำตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำเเพงเพชร ได้เเนะนำข้อมูลดีๆผ่านทางศูนย์ข้อมูลสำหรับวิธีการกำจัดหญ้าให้มีประสิทธิภาพ เเละต้นทุนต่ำ
1 มิถุนายน 2555
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-34°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×