ข้าว
(2,007 เรื่อง)
บนพื้นที่ 550 ไร่ที่บ้านสมานมิตร ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย พื้นที่เนินสูงสลับกับพื้นราบถูกจัดสรรให้เป็นพื้นที่ทางการเกษตรและสร้างแหล่งน้ำ มีลักษณะระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์และกลมกลืนกับผืนป่าตามธรรมชาติ ทำให้ "ไร่ทินกร" แห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจ ผู้คนต่างแวะเวียนมา เรียนรู้ เที่ยวชม สร้างความประทับใจอย่างไม่รู้ลืมให้กับผู้มาเที่ยวชมทุกคน ไร่ทินกร ตั้งอยู่เลขที่ 220 หมู่3 บ้านช่องลม ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โดยคุณขจิตพรรณ คำลือ เจ้าของไร่ พื้นที่การเกษตรแห่งนี้ เน้นการทำเกษตรอินทรีย์ กว่า 40 % ของพื้นที่ถูกจัดให้เป็นแปลงนาปลูกข้าวอินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์ เกือบตลอดทั้งปี คือในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม-ตุลาคม ผืนนาข้าวอินทรีย์ที่ไร่ทินกรจะมีความงามของธรรมชาติที่เกษตรกรชาวไร่สรรสร้างขึ้น ผู้เข้ามาเยี่ยมชมในแต่ละเดือนจะได้พบเห็นความเปลี่ยนแปลงตามวิถีชาวบ้านในการทำนาข้าว ตั้งแต่เริ่มต้นไถหว่าน จนกระทั่งต้นข้าวเจริญเติบโต ท่านจะได้เห็นผืนนาสีเขียวเข้ม-อ่อนสลับกันไป บางแปลงมีลักษณะสีแดงม่วง ตามสายพันธุ์ข้าวที่นำมาปลูกในไร่แห่งนี้
20 กุมภาพันธ์ 2557
6,618
ปัจจุบันการปลูกข้าวเป็นเรื่องที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เริ่มหันหลัง ไม่ใส่ใจมากนัก เนื่องจากราคาข้าว ปัญหาวัชพืช ธรรมชาติไม่เอื้ออำนวย หันมาทำข้าวนาหว่านกันมากขึ้นเนื่องจากไม่ต้องมาดูแลและใส่ใจกันมากปล่อยตามยถากรรม ได้แค่ไหนเอาแค่นั้น แต่ยังมีเกษตรกรผู้ไม่ยอมแพ้ พยายามทำทุกวิธีทางที่จะปลุกข้าวให้ได้ผลผลิตดี ด้วยการศึกษา ปรึกษา จากบุคลต่างๆ และจากหลายๆ พื้นที่จนมาปรับใช้กับที่นาของตนเองได้ผลผลิตเกินคาด เป็นที่ยอมรับ จากที่นาธรรมดา กลายเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดตราด คือการปลูกข้าวนาโยน บวกกับเทคนิคผสมผสาน จนได้ผลผลิตข้าวเกินที่คาดไว้
20 กุมภาพันธ์ 2557
3,090
ข้าวเปี่ยง คือขนมพื้นบ้านล้านนา ที่ทำมาจากข้าวเหนียวดำ สมัยก่อนเด็กๆ ยังไม่มีขนมทานเล่นเหมือนปัจจุบัน ข้าวเปี่ยง จึงเป็นขนมที่เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษชาวไทยภาคเหนือ นิยมทำไว้เพื่อรับประทานเป็นขนมขบเคี้ยวยามว่าง การทำขนมข้าวเปี่ยง เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่นับวัน คนรุ่นหลังเริ่มจะไม่รู้จักกันมากนักแล้ว ดังนั้นคุณเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง แห่งศูนย์เรียนรู้ครูเกษตร ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย จึงได้สืบทอดภูมิปัญญาของคนรุ่นหลังและให้สัมภาษณ์ผ่านทางทีมงานสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงราย ถึงวิธีการทำขนมข้าวเปี่ยง มีวิธีการการทำ ง่ายๆ ดังนี้
17 กุมภาพันธ์ 2557
4,523
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2562
กรุงเทพมหานคร
19-31°C
เชียงใหม่
13-26°C
นครราชสีมา
14-28°C
ชลบุรี
19-30°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
24-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×