ข้าว
(2,009 เรื่อง)
บนพื้นที่ 550 ไร่ที่บ้านสมานมิตร ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย พื้นที่เนินสูงสลับกับพื้นราบถูกจัดสรรให้เป็นพื้นที่ทางการเกษตรและสร้างแหล่งน้ำ มีลักษณะระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์และกลมกลืนกับผืนป่าตามธรรมชาติ ทำให้ "ไร่ทินกร" แห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจ ผู้คนต่างแวะเวียนมา เรียนรู้ เที่ยวชม สร้างความประทับใจอย่างไม่รู้ลืมให้กับผู้มาเที่ยวชมทุกคน ไร่ทินกร ตั้งอยู่เลขที่ 220 หมู่3 บ้านช่องลม ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โดยคุณขจิตพรรณ คำลือ เจ้าของไร่ พื้นที่การเกษตรแห่งนี้ เน้นการทำเกษตรอินทรีย์ กว่า 40 % ของพื้นที่ถูกจัดให้เป็นแปลงนาปลูกข้าวอินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์ เกือบตลอดทั้งปี คือในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม-ตุลาคม ผืนนาข้าวอินทรีย์ที่ไร่ทินกรจะมีความงามของธรรมชาติที่เกษตรกรชาวไร่สรรสร้างขึ้น ผู้เข้ามาเยี่ยมชมในแต่ละเดือนจะได้พบเห็นความเปลี่ยนแปลงตามวิถีชาวบ้านในการทำนาข้าว ตั้งแต่เริ่มต้นไถหว่าน จนกระทั่งต้นข้าวเจริญเติบโต ท่านจะได้เห็นผืนนาสีเขียวเข้ม-อ่อนสลับกันไป บางแปลงมีลักษณะสีแดงม่วง ตามสายพันธุ์ข้าวที่นำมาปลูกในไร่แห่งนี้
20 กุมภาพันธ์ 2557
6,708
ปัจจุบันการปลูกข้าวเป็นเรื่องที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เริ่มหันหลัง ไม่ใส่ใจมากนัก เนื่องจากราคาข้าว ปัญหาวัชพืช ธรรมชาติไม่เอื้ออำนวย หันมาทำข้าวนาหว่านกันมากขึ้นเนื่องจากไม่ต้องมาดูแลและใส่ใจกันมากปล่อยตามยถากรรม ได้แค่ไหนเอาแค่นั้น แต่ยังมีเกษตรกรผู้ไม่ยอมแพ้ พยายามทำทุกวิธีทางที่จะปลุกข้าวให้ได้ผลผลิตดี ด้วยการศึกษา ปรึกษา จากบุคลต่างๆ และจากหลายๆ พื้นที่จนมาปรับใช้กับที่นาของตนเองได้ผลผลิตเกินคาด เป็นที่ยอมรับ จากที่นาธรรมดา กลายเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดตราด คือการปลูกข้าวนาโยน บวกกับเทคนิคผสมผสาน จนได้ผลผลิตข้าวเกินที่คาดไว้
20 กุมภาพันธ์ 2557
3,125
ข้าวเปี่ยง คือขนมพื้นบ้านล้านนา ที่ทำมาจากข้าวเหนียวดำ สมัยก่อนเด็กๆ ยังไม่มีขนมทานเล่นเหมือนปัจจุบัน ข้าวเปี่ยง จึงเป็นขนมที่เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษชาวไทยภาคเหนือ นิยมทำไว้เพื่อรับประทานเป็นขนมขบเคี้ยวยามว่าง การทำขนมข้าวเปี่ยง เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่นับวัน คนรุ่นหลังเริ่มจะไม่รู้จักกันมากนักแล้ว ดังนั้นคุณเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง แห่งศูนย์เรียนรู้ครูเกษตร ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย จึงได้สืบทอดภูมิปัญญาของคนรุ่นหลังและให้สัมภาษณ์ผ่านทางทีมงานสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงราย ถึงวิธีการทำขนมข้าวเปี่ยง มีวิธีการการทำ ง่ายๆ ดังนี้
17 กุมภาพันธ์ 2557
4,587
ราคาน้ำมัน
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
26.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.69 บาท
ดีเซล
27.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.36 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
24-35°C
เชียงใหม่
17-31°C
นครราชสีมา
19-34°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×