ข้าว
(2,015 เรื่อง)
"พระธาตุจอมแว่ศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตลำไย ถ้ำผาโขงงามสดใส เลื่องลือไกลถิ่นข้าวสาร งามตระการพระธาตุสามดวง เที่ยวดอยหลวงน้ำตกปูแกง" คำขวัญประจำอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย บ่งบอกให้ผู้มาเยือนได้รับทราบถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นนี้ ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว และของดีประจำถิ่น โดยเฉพาะ ข้าวสาร ผลผลิตทางการเกษตรมีชื่อเสียงเลื่องลือไกล เพราะพื้นที่ของอำเภอพานมีดินและน้ำที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว ทำให้อำเภอพานเป็นแหล่งผลิตข้าวสารที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงราย จากผลผลิตข้าวที่มีจำนวนมาก และวิถีชีวิตที่มีความผูกพันกับ ข้าว สืบทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษมายาวนาน ชาวบ้านอำเภอพานจึงรู้จักการนำข้าวสารมาแปรรูปให้นอกเหนือจากการบริโภคเป็นอาหารหลัก โดยนำผลผลิตข้าว มาทำเป็นขนมหวานจากกระบอกไม้ไผ่ อาหารว่างเลิศรส นุ่ม หอม มัน อร่อย คลายความหิวได้ทุกเวลา มีชื่อที่รู้จักกันดี ที่เรียกกันว่า "ข้าวหลาม" ไม่มีหลักฐานอ้างอิงชัดเจนว่า ชาวบ้านอำเภอพาน รู้จักการทำ ข้าวหลาม มาตั้งแต่เมื่อไหร่ ซึ่งคุณอัมพร แสนพิบาล เจ้าของร้านข้าวหลามเผาน้องเบียร์ เลขที่ 11 หมู่10 บ้านสันต้นม่วง ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย เล่าว่า "เพราะนอกจากผลผลิตข้าวที่มีจำนวนมากแล้ว อำเภอพานยังมีแหล่งผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีไม้ไผ่สำหรับทำข้าวหลามขึ้นตามธรรมชาติจำนวนมาก ชาวบ้านจึงรู้จักและนิยมในการทำข้าวหลาม ที่สำคัญ อำเภอพาน คืออำเภอแรกที่เป็นประตูสู่จังหวัดเชียงราย นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดเชียงราย จึงมีโอกาสแวะลิ้มลองรสชาติของ ข้าวหลามที่นี่ จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของอำเภอพาน เป็นที่ติดอกติดใจในความนุ่ม หอม มัน อร่อย จนเรียกกันติดปากว่า "ข้าวหลามเมืองพาน" ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดเชียงราย หากเดินทางตามถนนพหลโยธิน จะเห็นได้ว่าตลอด 2 ข้างทางจะมีข้าวหลามวางขายให้ผู้สนใจได้แวะซื้อกันหลายร้าน" เสน่ห์ของข้าวหลามเมืองพาน นอกจากรสชาติความนุ่ม หอม มัน อร่อย แล้ว ข้าวหลามที่นี่รับประทานง่ายด้วยวิธีลอกเปลือกไม้ไผ่ด้านนอกออก จะเหลือเยื่อไม้ไผ่สีขาวเหนียวนุ่ม เป็นแท่ง สามารถรับประทานได้เป็นแท่งๆทั้งหมดง่ายๆ ไม่แฉะ ไม่ติดมือ ไม่ต้องใช้ช้อน มีความหลากหลายของไส้ผสม ทั้ง ข้าวหลามกะทิ,ข้าวหลามถั่วดำ,ข้าวหลามข้าวเหนียวดำ , ข้าวหลามไส้สังขยา,ข้าวหลามไส้บะจ่าง และข้าวหลามงา ผู้สนใจข้าวหลามเมืองพาน นอกจากท่านจะได้มาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของอำเภอพานและของจังหวัดเชียงรายแล้ว หากได้มาแวะซื้อข้าวหลาม ท่านยังสามารถมาเที่ยวชมวิธีการทำข้าวหลามได้ มีขั้นตอนและวิธีการทำที่ใครๆก็สามารถทำกันได้ ดังนี้
24 กุมภาพันธ์ 2557
4,616
บนพื้นที่ 550 ไร่ที่บ้านสมานมิตร ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย พื้นที่เนินสูงสลับกับพื้นราบถูกจัดสรรให้เป็นพื้นที่ทางการเกษตรและสร้างแหล่งน้ำ มีลักษณะระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์และกลมกลืนกับผืนป่าตามธรรมชาติ ทำให้ "ไร่ทินกร" แห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจ ผู้คนต่างแวะเวียนมา เรียนรู้ เที่ยวชม สร้างความประทับใจอย่างไม่รู้ลืมให้กับผู้มาเที่ยวชมทุกคน ไร่ทินกร ตั้งอยู่เลขที่ 220 หมู่3 บ้านช่องลม ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โดยคุณขจิตพรรณ คำลือ เจ้าของไร่ พื้นที่การเกษตรแห่งนี้ เน้นการทำเกษตรอินทรีย์ กว่า 40 % ของพื้นที่ถูกจัดให้เป็นแปลงนาปลูกข้าวอินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์ เกือบตลอดทั้งปี คือในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม-ตุลาคม ผืนนาข้าวอินทรีย์ที่ไร่ทินกรจะมีความงามของธรรมชาติที่เกษตรกรชาวไร่สรรสร้างขึ้น ผู้เข้ามาเยี่ยมชมในแต่ละเดือนจะได้พบเห็นความเปลี่ยนแปลงตามวิถีชาวบ้านในการทำนาข้าว ตั้งแต่เริ่มต้นไถหว่าน จนกระทั่งต้นข้าวเจริญเติบโต ท่านจะได้เห็นผืนนาสีเขียวเข้ม-อ่อนสลับกันไป บางแปลงมีลักษณะสีแดงม่วง ตามสายพันธุ์ข้าวที่นำมาปลูกในไร่แห่งนี้
20 กุมภาพันธ์ 2557
7,096
ปัจจุบันการปลูกข้าวเป็นเรื่องที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เริ่มหันหลัง ไม่ใส่ใจมากนัก เนื่องจากราคาข้าว ปัญหาวัชพืช ธรรมชาติไม่เอื้ออำนวย หันมาทำข้าวนาหว่านกันมากขึ้นเนื่องจากไม่ต้องมาดูแลและใส่ใจกันมากปล่อยตามยถากรรม ได้แค่ไหนเอาแค่นั้น แต่ยังมีเกษตรกรผู้ไม่ยอมแพ้ พยายามทำทุกวิธีทางที่จะปลุกข้าวให้ได้ผลผลิตดี ด้วยการศึกษา ปรึกษา จากบุคลต่างๆ และจากหลายๆ พื้นที่จนมาปรับใช้กับที่นาของตนเองได้ผลผลิตเกินคาด เป็นที่ยอมรับ จากที่นาธรรมดา กลายเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดตราด คือการปลูกข้าวนาโยน บวกกับเทคนิคผสมผสาน จนได้ผลผลิตข้าวเกินที่คาดไว้
20 กุมภาพันธ์ 2557
3,257
ข้าวเปี่ยง คือขนมพื้นบ้านล้านนา ที่ทำมาจากข้าวเหนียวดำ สมัยก่อนเด็กๆ ยังไม่มีขนมทานเล่นเหมือนปัจจุบัน ข้าวเปี่ยง จึงเป็นขนมที่เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษชาวไทยภาคเหนือ นิยมทำไว้เพื่อรับประทานเป็นขนมขบเคี้ยวยามว่าง การทำขนมข้าวเปี่ยง เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่นับวัน คนรุ่นหลังเริ่มจะไม่รู้จักกันมากนักแล้ว ดังนั้นคุณเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง แห่งศูนย์เรียนรู้ครูเกษตร ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย จึงได้สืบทอดภูมิปัญญาของคนรุ่นหลังและให้สัมภาษณ์ผ่านทางทีมงานสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงราย ถึงวิธีการทำขนมข้าวเปี่ยง มีวิธีการการทำ ง่ายๆ ดังนี้
17 กุมภาพันธ์ 2557
4,920
ราคาน้ำมัน
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.76 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
24-29°C
นครราชสีมา
24-30°C
ชลบุรี
26-28°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×