ข้าว
(1,986 เรื่อง)
เมื่อทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลได้กลายสภาพมาเป็นท้องทุ่งอันกว้างใหญ่ ทำให้มองเห็นดินจรดขอบฟ้ามาแล้ว เป็นเวลานานเท่าไร ไม่มีใครสามารถจะบอกได้ แต่ได้เล่าสืบต่อกันมาเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วได้มีการไปมาค้าขายติดต่อกับพ่อค้าต่างบ้านต่างเมืองทั้งที่ใกล้เคียงและห่างไกลกัน มีพ่อค้าหาบสินค้าเที่ยวขายไปตามหมู่บ้านแถบทุ่งกว้างนี้เป็นประจำโดยเฉพาะในฤดูแล้ง ประวัติความเป็นมาของทุ่งกุลาร้องไห้ บรรดาพ่อค้าที่มาค้าขายในเขตทุ่งกุลาร้องไห้นี้ได้มีพ่อค้าพม่าเผ่าหนึ่งมีชื่อว่า "เผ่ากุลา" ได้นำสินค้ามาเร่ขายและมากันเป็นหมู่ ๆ ละ 20-30 คน สินค้าที่นำมาขายได้แก่ สีย้อมผ้า เข็ม แพรพรรณ ยาสมุนไพร เครื่องถม ซึ่งสานด้วยไม้ไผ่ทารักลงสี ลวดลายสวยงามเป็นกล่องคล้ายกระติบข้าวเหนียวชาวบ้านนิยมซื้อไว้ใส่บุหรี่และหมากพลู เวลาเดินทางไปไหนมาไหน พวกพ่อค้าจะนำสินค้าใส่ถึงใบใหญ่ที่เรียกว่า "ถึงกระเทียว" มาขาย จะหาบเร่ร่อนรอนแรมไปเรื่อย ๆ เป็นแรมเดือนแรมปีขายหมดที่ใดจะซื้อสินค้าหาบขายไปเรื่อย ๆ
11 มกราคม 2556
คลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิของสถาบันเกษตรกร ซึ่งได้แก่สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 19 แห่ง และนอกเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้อีก 1 แห่ง โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการร่วมมือร่วมใจอย่างมีพลัง ดำเนินกิจกรรมทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณดีที่มีคุณค่าทุกเมล็ด รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์การเกษตรภายในคลัสเตอร์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขั้นทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ คลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ดูแลเกษตรกรที่ปลูกข้าวหอมมะลิจำนวนมากกว่า 260,000 ครัวเรือน จึงมีการผลิตข้าวหอมมะลิชั้นดี นำไปแปรรูปโดยโรงสีภายในคลัสเตอร์ จำนวน 8 แห่ง ที่ได้มาตรฐาน GMP CODEX ,ISO 9001:2008 และ HACCP เป็นข้าวหอมมะลิแท้ 100% คัดดีพิเศษส่งมอบโดยตรงจากเกษตรกรถึงผู้บริโภค
15 สิงหาคม 2556
15 สิงหาคม 2556
ราคาน้ำมัน
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.26 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.84 บาท
ดีเซล
28.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.59 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-27°C
นครราชสีมา
25-31°C
ชลบุรี
26-29°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×