ข้าว
(1,979 เรื่อง)
ตำนานพันธุ์ข้าวปิ่นแก้ว
บทความโดย : นายสมหมาย ยาน้อย ในปี พ.ศ. 2470 ข้าวไทยถูกกล่าวหาว่าด้อยคุณภาพทำให้ราคาข้าวตกต่ำ ทางสถานีฯ จึงจัดให้มีการประชุมระหว่างพวกพ่อค้าส่งออกที่เป็นตัวแทนซื้อข้าวส่งออกต่างประเทศ เจ้าของโรงสีใหญ่ๆ หลงจู๊ผู้ตรวจซื้อข้าวของโรงสี และชาวนารายใหญ่ เพื่อรวมกันตรวจคุณภาพข้าวและคัดเลือกข้าวคุณภาพดีเยี่ยมไว้เป็นตัวอย่าง ซึ่งในที่สุดได้ตัดสินคัดเลือกพันธุ์ข้าว “ ปิ่นแก้ว ” ของนาทดลองให้เป็นข้าวดีเยี่ยมและเป็นข้าวตัวอย่างมาตรฐานของไทยเพื่อการส่งออก
6 ตุลาคม 2554
ข้าวไวต่อช่วงแสงและไม่ไวต่อช่วงแสง คืออะไร?
ระยะความยาวของกลางวันมีอิทธิพลต่อการออกดอกของ ต้นข้าว ดังนั้น พันธุ์ข้าวจึงแบ่งออกได้เป็น ๒ ชนิด โดยถือเอาความไวต่อช่วงแสงหรือระยะความยาวของกลางวันเป็นหลัก คือ ข้าวที่ไวต่อช่วงแสง และข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสง
1 ธันวาคม 2553
การจำแนกพันธุ์ข้าวตามคุณสมบัติของเมล็ด
การจำแนกพันธุ์ข้าวตามคุณสมบัติของเมล็ด แบ่งได้ 2 พวกคือ
21 ตุลาคม 2554
การจำแนกพันธุ์ข้าวตามปฏิกิริยาต่อช่วงแสง
การจำแนกพันธุ์ข้าวตามปฏิกิริยาต่อช่วงแสง แบ่งได้ 2 ชนิด
3 พฤศจิกายน 2554
พันธุ์ข้าวที่ส่งเสริมให้ปลูกได้ทุกภาค
ข้าวที่ปลูกอยู่ในประเทศไทยมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกปลูกตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ แต่ก็มีข้าวบางสายพันธุ์ที่สามารถปลูกได้ทุกภาคซึ่งมีดังต่อไปนี้
9 พฤศจิกายน 2554
รายชื่อพันธุ์ข้าวที่ส่งเสริมในภาคเหนือ
ภาคเหนือเป็นภาคที่มีอากาศหนาวเย็นพันธุ์ข้าวที่มีการส่งเสริมให้ปลูกในภาคเหนือมีดังต่อไปนี้
10 พฤศจิกายน 2554
พันธุ์ดีที่แนะนำให้ปลูกในภาคใต้
พันธุ์ข้าวที่แนะนำให้ปลูกในภาคใต้
11 พฤศจิกายน 2554
ข้าวไร่
การปลูกข้าวไร่ หมายถึง การปลูกข้าวบนที่ดอนและไม่มีน้ำขังในพื้นที่ปลูก ชนิดของข้าวที่ปลูกก็เรียกว่า ข้าวไร่ พื้นที่ดอนส่วนมาก เช่น เชิงภูเขามักจะไม่มีระดับ คือ สูง ๆ ต่ำ ๆ จึงไม่สามารถไถเตรียมดินและปรับระดับได้ง่าย ๆ เหมือนกับพื้นที่ราบ เพราะฉะนั้นชาวนามักจะปลูกแบบหยอด เนื่องจากที่ดอนไม่มีน้ำขังและไม่มีการชลประทาน การปลูกข้าวไร่จึงต้องใช้น้ำฝนเพียงอย่างเดียว พื้นดินที่ปลูกข้าวไร่จะแห้งและขาดน้ำทันทีเมื่อสิ้นฤดูฝน ดังนั้นการปลูกข้าวไร่จะต้องใช้พันธุ์ที่มีอายุเบา โดยปลูกในต้นฤดูฝน และแก่เก็บเกี่ยวได้ในปลายฤดูฝน การปลูกข้าวไร่ ชาวนาจะต้องหมั่นกำจัดวัชพืช เพราะที่ดอนมักจะมีวัชพืชมากกว่าที่ลุ่ม เนื้อที่ที่ใช้ปลูกข้าวไร่ในประเทศไทยมีจำนวนน้อย และมีปลูกมากในภาคเหนือและภาคใต้ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางปลูกข้าวไร่น้อยมาก
17 พฤศจิกายน 2554
ความไวต่อช่วงแสงของข้าวคืออะไร
ระยะความยาวของกลางวันมีอิทธิพลต่อการออกดอกของต้นข้าว ดังนั้น พันธุ์ข้าวจึงแบ่งออกได้เป็น ๒ ชนิด โดยถือเอาความไวต่อช่วงแสงหรือระยะความยาวของกลางวันเป็นหลัก คือ ข้าวที่ไวต่อช่วงแสง และข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสง
18 พฤศจิกายน 2554
ข้าวสีมีดีกว่าที่คิด
ประชากรกว่าค่อนโลกนิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักมานานนับศตวรรษ แต่กลับขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ที่แฝงอยู่ในเมล็ดข้าว และถูกกฎการตลาดยัดเหยียดให้ทานข้าวที่ขาดคุณประโยชน์มานานโดยไม่รู้ตัวว่า เราสามารถได้รับคุณประโยชน์จากการทานข้าวได้มากมายในแต่ละมื้อ ด้วยการทานข้าวที่ไม่ขัดขาวหรือข้าวหลากสีที่มีคุณค่าทางโภชนาการแฝงไว้ในสีของเมล็ดข้าว จากสารให้สีที่อยู่ในส่วนของเยื่อหุ้มเมล็ด ซึ่งมีให้เราเลือกทานจากข้าวต่างๆ ดังนี้
24 สิงหาคม 2554
ชนิดของข้าว
การแบ่งชนิดของข้าวทำได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับมาตรการที่ใช้ในการแบ่ง เช่น แบ่งตามประเภทของเนื้อแข็งในเมล็ดข้าวสาร แบ่งได้เป็นข้าวเจ้าและข้าวเหนียว ซึ่งมีต้นและลักษณะอย่างอื่นเหมือนกันทุกอย่าง แตกต่างกันที่ประเภทของเนื้อแข็งในเมล็ด เมล็ดข้าวเจ้าประกอบด้วยแป้งอมิโลส (Amylose) ประมาณร้อยละ 15-30 ส่วนเมล็ดข้าวเหนียวประกอบด้วยแป้งอมิโลเพคติน (Amylopectin) เป็นส่วนใหญ่และมีแป้งอมิโลสเพียงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 5-7 เท่านั้น แบ่งตามสภาพพื้นที่เพาะปลูก
5 ตุลาคม 2554
กข7
ชื่อพันธุ์ - กข7 (RD7) ชนิด - ข้าวเจ้า คู่ผสม - ซี4-63 // เก้ารวง 88 / ซิกาดีส ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสม 3 ทาง ระหว่างพันธุ์เก้ารวง 88 ของประเทศไทย และพันธุ์ชิกาดิส จากประเทศอินโดนีเชีย กับพันธุ์ซี4-63 จากประเทศฟิลิปปินส์ โดยผสมพันธุ์เมื่อปี พ.ศ. 2510 ที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี คัดเลือกและทดสอบผลผลิตในสถานีทดลองข้าวหลายแห่ง จนได้สายพันธุ์ SPR6726-134-2-26 การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ให้ใช้ขยายพันธุ์เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2518
16 มกราคม 2556
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-34°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×