ข้าว
(1,986 เรื่อง)
ข้าว เป็นพืชเศรษฐกิจ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรได้เป็นอย่างดี แต่ปัจจุบันราคาข้าวของไทยนั้นมีราคาตกต่ำ ไม่แน่นอน ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลน้อย จึงทำให้เกษตรผู้ปลูกข้าว ตำบล บัวสลี เข้าร่วมโครงการกับบริษัทเอกชนในท้องถิ่น เข้าร่วมปลูกข้าวญี่ปุ่น ที่มีให้ผลผลิตมากกว่า ราคาดี และ มีการรับประกันราคาอย่างชัดเจน มีระบบการวางแผนการปลูกที่เป็นระบบ และ ข้าวญี่ปุ่น ยังเป็นข้าวที่ถูกส่งออกจากประเทศไทยไปขายยังต่างประเทศ ซึ่งนำรายได้กลับมายังประเทศไทย ปีละหลายร้อยล้านบาท จึงทำให้เป็นที่สนใจกับเกษตรผู้ปลูกข้าว เป็นอย่างมาก แต่ การปลูกข้าวญี่ปุ่น นั้นสามารถปลูกได้เฉพาะช่วงนาปรัง เพราะหากปลูกช่วงนาปี น้ำในนาข้าวจะมาก ทำให้ต้นข้าวเสียหาย ผลผลิตลดลง และ การปลูกข้าวญี่ปุ่นต้องใส่ใจในขั้นตอนการปลูกอย่างมาก ดังนั้นการปลูกข้าวญี่ปุ่น สามารถทำได้ช่วงนาปรัง จะเหมาะสมที่สุดในการปลูกข้าวญี่ปุ่น คุณ เพิ่มพูน อินตะมา และ คุณ ประสิทธิ์ศักดิ์ วงศ์กา กล่าวว่า ได้นำพันธุ์ข้าวญี่ปุ่น พันธุ์ SAHANAKI มาจาก บริษัทเอกชนที่เข้าร่วมโครงการมาปลูกในช่วงฤดูการทำนาปรัง สร้างรายได้ให้กับตนเอง และ ผู้ปลูกข้าวญี่ปุ่นเป็นอย่างดี เพราะว่าข้าวญี่ปุ่นนั้นสามารถให้ผลผลิตได้มาก 1 ไร่ สามารถให้ผลผลิตได้มากกว่า 1,000 กิโลกรัม และ มีน้ำหนักดี และ ที่สำคัญ คือ มีบริษัทเอกชนในโครงการรองรับการซื้อขายข้าวญี่ปุ่นในราคา กิโลกรัมละ 10 บาท ซึ่งเป็นการรับประกันราคาข้าว ทำให้เกษตรสามารถปลดหนี้สินที่มีอยู่ และ มีรายได้จากการปลูกข้าวญี่ปุ่นปีละหลายแสนบาท ต่อคน
19 พฤษภาคม 2552
ในการทำนาหว่านน้ำตม ให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูงนั้น เรื่องเมล็ดพันธุ์ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเรื่องหนึ่ง การใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีไม่มีโรคแมลง มีความบริสุทธิ์สูง ก็จะทำให้ได้ผลผลิตที่ดีตามมา ก่อนที่ชาวนาจะหว่านข้าว ควรมีการทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์และมีการทดสอบการงอกของเมล็ดพันธ์ที่จะใช้ก่อนหว่านเสมอ หากชาวนานำเมล็ดพันธุ์ที่มีเปอร์เซ็นต์ความงอกต่ำว่า 80% ไปหว่านลงในนาจะทำให้ได้จวนวนต้นข้าวที่งอกมีจำนวนน้อย ซึ่งต้องมีการปลูกซ่อมภายหลัง หรืออาจจะต้องไถทิ้งและหว่านเมล็ดพันธุ์ใหม่ ทำให้เสียค่าใช้จ่ายทั้งเรื่องเมล็ดพันธุ์และการเตรียมดิน ดังนั้นวิธีการที่จะทำให้ไม่ต้องเสีย เวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นก็โดยการทดสอบความงอกของเมล็ดพันธ์ก่อนที่จะทำการเพาะปลูก เพื่อจะได้คำนวณการใช้เมล็ดพันธุ์สำหรับการทำนาต่อไป
22 พฤษภาคม 2552
พื้นที่ตำบลบางลึก เป็นพื้นที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกข้าวมากเป็นอันดับต้นๆ ของจังหวัดชุมพรซึ่งมีพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรเลือกปลูกอยู่หลากหลายสายพันธุ์ “ข้าวพันธุ์สุราษฎร์” ก็เป็นหนึ่งในหลายสายพันธุ์ที่เกษตรกรในพื้นที่ทำการปลูกโดยเฉพาะพื้นที่บ้านนาปรือ ซึ่งข้าวสายพันธุ์นี้มีการปลูกมานานเกือบ 100 ปีแล้ว และที่เรียกว่าข้าวพันธุ์สุราษฎร์ คุณป้าสมควรเล่าว่าตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณแม่ของป้าได้นำข้าวสายพันธุ์ดังกล่าวมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงมีการเรียกข้าวสายพันธุ์ดังกล่าวว่า “ข้าวพันธุ์สุราษฎร์” เรื่อยมา โดยข้าวสายพันธุ์สุราษฎร์นี้มีลักษณะเด่นคือ
5 มิถุนายน 2552
ราคาน้ำมัน
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.26 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.84 บาท
ดีเซล
28.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.59 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-27°C
นครราชสีมา
25-31°C
ชลบุรี
26-29°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×