ข้าว
(2,015 เรื่อง)
ปุ๋ยไนโตรเจนสูญเสียได้ง่ายในสภาพน้ำขัง เพื่อให้การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในนาข้าวมีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับราคาปุ๋ยนับวันจะสูงขึ้นทุกวัน จึงแนะนำให้แบ่งใส่ปุ๋ยไนโตรเจนให้มีประสิทธิภาพตรงความต้องการของข้าว และใช้แผ่นเทียบสีใบ (LCC) เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจในการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรีทดสอบประสิทธิภาพการใช้แผ่นเทียบสีใบช่วยในการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนให้กับข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1 ในนาหว่านน้ำตมพบว่า วิธีการใช้แผ่นเทียบสีใบข้าวในการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพให้ผลผลิตข้าวเฉลี่ย 605-616 กก./ไร่สูงกว่าวิธีการใส่ปุ๋ยแบบเกษตรกร (594 กก./ไร่) และลดปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนที่ใช้ได้ระหว่างร้อยละ 28-48
10 ตุลาคม 2551
4,808
โรคใบไหม้ระยะต่างๆ ลักษณะอาการ ระยะกล้า ที่ใบมีแผลจุดสีน้ำตาลลักษณะคล้ายรูปตา มีสีเทาอยู่ตรงกลางแผล กว้าง 2-5 มม. ยาว 10-15 มม. ในกรณีที่รุนแรงกล้าข้าวจะแห้งและฟุบตาย ระยะแตกกอ พบอาการที่บนใบ กาบใบ ข้อต่อของใบและข้อต่อลำต้น ขนาดแและแผลจะใหญ่กว่าระยะกล้า แผล ลุกลามติดต่อกันได้ที่บริเวณข้อต่อ ใบมีลักษณะแผลช้ำสีน้ำตาลดำและมักหลุดออกจากกาบใบเสมอ ระยะคอรวง ถ้าข้าวเพิ่งจะ เริ่มให้รวง เมล็ดจะลีบหมด แต่ถ้าเป็นโรคตอนรวงข้าวแก่ใกล้เก็บเกี่ยว คอรวงจะปรากฏรอยช้ำสีน้ำตาล ทำให้เปราะหักพับง่ายรวงข้าวร่วงหล่นเสียหายมาก การแพร่ระบาด พบระบาดอยู่ในระหว่างเดือน มิ.ย.-ส.ค. พบประจำในแหล่งที่มีการทำนามากกว่าปีละหนึ่งครั้งและในนาหว่านที่ใช้ข้าว หนาแน่น อับลม ใส่ปุ๋ยสูงและมีสภาพแห้งแล้งในตอนกลางวันและชื้นจัดในตอนกลางคืน เชื้อสามารถติดไปกับเมล็ดข้าว ลม น้ำ และเศษฟางข้าว
10 ตุลาคม 2551
10,588
สำเริง แซ่ตัน ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พันธุ์ข้าวหอมในประเทศไทย มีมากมายหลายพันธุ์ แต่ถ้าเอ่ยถึงข้าวหอม คนส่วนใหญ่จะนึกถึง “ ข้าวหอมมะลิ ” หรือ “ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ” ซึ่งเป็นข้าวที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย เป็นที่นิยมทั้งในและต่างประเทศ แต่ความจริงแล้วข้าวหอมในบ้านเรายังมีพันธุ์อื่น ๆ อีกที่ปลูกอยู่กระจายไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้าวพื้นเมืองที่ชาวนาได้ปลูกรักษาพันธุ์ไว้ เป็นมรดกตกทอดจากรุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย ในภาคใต้ แม้การทำนาจะมีพื้นที่ลดลงมาก แต่ก็เป็นแหล่งความหลากหลายของข้าวพันธุ์พื้นเมือง ที่เป็นมรดกสืบทอดสู่รุ่นลูกหลานต่อไป
15 กันยายน 2551
6,940
ข้าวเป็นพืชที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยมาช้านาน เพราะข้าวเป็นทั้งพืชอาหารหลักของประชากร และเป็นสินค้าส่งออก ที่สามารถนำรายได้ให้กับประเทศปีละมาก ๆ แต่ในปัจจุบันการผลิตข้าวต้องประสบกับปัญหาต่าง ๆ มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ ข้าวมีราคาตกต่ำอย่างต่อเนื่อง จากภาวะของอุปทานข้าวในตลาดโลกที่มีอยู่มาก และต้นทุนการทำนาอยู่ในระดับสูงจากอัตราค่าจ้างแรงงาน และราคาปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ปรับตัวสูงขึ้นโดยจะเห็นได้จากต้นทุนการผลิตข้าวนาปรัง ปี 2539-2541 เฉลี่ยแล้วเป็นเงิน 1,997 2,152 และ 2,157 บาท ต่อไร่ ตามลำดับ และได้รับผลผลิตจำนวน 721 663 และ 676 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นรายได้ 3,237 4,562 และ 3,390 บาทต่อไร่ ตามลำดับ ต้นทุนส่วนใหญ่นั้นเป็นต้นทุนผันแปร ได้แก่ ค่าเตรียมดิน ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าสารเคมี ปุ๋ย และค่าจ้างแรงงาน
20 สิงหาคม 2551
11,911
ราคาน้ำมัน
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.76 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-26°C
นครราชสีมา
24-29°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
25-32°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×