ข้าว
(1,955 เรื่อง)
ปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์...คิดในกรอบแต่ตอบได้ในทุกปัญหาการทำนา
การปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ นับเป็นอีกหนึ่งวิธี ที่เกษตรกรหัวก้าวหน้า อย่างคุณธนวัตร โชคกำทอง เกษตรกรคนเก่งลูกหลานย่าโม ได้คิดค้นจนพบวิธีการปลูกข้าวที่ช่วยตอบโจทย์ปัญหาในการทำนา ซึ่งส่วนใหญ่จะประสบกับการขาดแคลนน้ำ โรคและแมลงศัตรูข้าว ตลอดจนแรงงาน ได้เป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้คนในเมืองหรือผู้ที่มีพื้นที่น้อยสามารถปลูกข้าวทานเองได้แล้ว โดยไม่ต้องไถ คราด ให้เหนื่อยแรง
6 กรกฎาคม 2553
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง
ถ้าเอ่ยถึงข้าวหอมมะลิอินทรีย์หลายคนคงนึกถึงข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่มาจากภาคอีสาน โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่มาจากทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากทั้งในและนอกประเทศ แต่ท่านคงยังไม่ทราบว่าภาคกลางของประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดอุทัยธานี มีกลุ่มปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ซึ่งได้รับรองมาตรฐานทั้งออแกนนิค (Organic Ariculture Cetification Thailand ) และ GAP (Good Agricultural Practice ) ซึ่งเป็นเครื่องหมายการันตีคุณภาพจากกรมวิชาการเกษตร กลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ดังกล่าว คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองแว่น ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองแว่น ต. บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
8 กรกฎาคม 2553
ข้าวกล้องหอมมะลิ คุณภาพดี ข้าวเพื่อสุขภาพของคนไทย
นางจงกล จั่นโต ปัจจุบัน อายุ 62 ปี อาศัยอยู่ที่ บ้านเลขที่ 25 หมู่ 1 ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 อายุ 62 ปี จบการศึกษา ป.4 ชีวิตผูกพันอยู่กับท้องนาตั้งแต่เด็กเพราะช่วยพ่อแม่ทำนามาตลอด ซึ่งจะทำปีละครั้ง ทำให้รายได้ไม่พอกับรายจ่าย เพราะที่บ้านมีฐานะยากจน อีกทั้งมีพี่น้องทั้งหมด 11 คน เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น คุณป้าจงกลได้เดินทางไปเรียนเสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้า ที่อำเภอ สะดานหิน จังหวัดพิจิตร หลังจาเรียนจบ ก็ยึดอาชีพนี้ เพราะมีรายได้ดี แต่ด้วยความคิดถึงบ้าน จึงกลับมาอยู่บ้านช่วยพ่อแม่ทำนาและทำอาชีพเสริมสวยและเย็บผ้าเป็นอาชีพเสริม และหลังจากที่แต่งงานกบลุงเปลื้องเมื่อปี 2510 ใช้ชีวิตร่วมกัน จึงยึดอาชีพทำนาเป็นหลัก คุณป้าจงกลถือว่ามีประสบการณ์ในการทำนามานานกว่า 40 ปี และเรียนรู้การทำนาแบบลดต้นทุน ลดการใช้ปุ๋ย และสารเคมี จนประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้
17 กรกฎาคม 2553
ข้าวฮางหอมมะลิ
ข้าวฮางเป็นการแปรรูปข้าวและเป็นการถนอมอาหารประเภทหนึ่งของคนสมัยเก่า สามารถทำได้ทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้าโดยเฉพาะการนำข้าวหอมมะลิ ที่มีคุณสมบัติพิเศษกว่าข้าวชนิดอื่นนั้นมาแปรรูปเป็นข้าวฮาง จะทำให้มีกลิ่นหอม มีวิตามินสูง และช่วยบำรุงร่างกาย มีประโยชน์ต่อร่างของคนเรา
19 กรกฎาคม 2553
ทำข้าวกล้องงอกไว้กินเองด้วยวิธีง่ายๆ
ข้าวกล้องงอกมีประโยชน์มากมาย เป็นช่วยให้สมองผ่อนคลาย ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ บำรุงระบบประสาท หรือลดความดันโลหิตแล้ว การรับประทานข้าวกล้องงอกยังช่วยลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน ช่วยระบบย่อยอาหาร ช่วยให้สมองผ่อนคลาย นอนหลับสบาย และช่วยควบคุมน้ำหนักตัวได้ด้วย แถมยังช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์ ไม่ให้แก่ก่อนวัยได้อีก
4 สิงหาคม 2553
เทคนิคป้องกัน “มอด” และเชื้อรา ในข้าวสารด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน
จากประสบการจริงของเกษตรกรผู้ทำข้าวอินทรีย์ ได้นำภูมิปัญญาสมัยโบราญมาปรับใช้ ได้ผลเกินคาด ต้นทุนต่ำ เก็บข้าวไว้ได้นาน ซึ่งข้าวอินทรีย์ที่ได้นั้นไม่ได้ใช้สารเคมีเลย ตั้งแต่การฉีดในท้องนา มาสู่ขั้นตอนการอบก็ไม่ได้ใช้สารเคมีเช่นเดียวกัน จึงทำให้มีในส่วนของแมลงศัตรูข้าวมารบกวนในขั้นตอนของการเก็บข้าวสารนั่นก็คือ มอด นั่นเอง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับคุณป้าสมคิด รุ่งแจ่ม เกษตรกรผู้ทำนาข้าวอินทรีย์จังหวัดปทุมธานี สามารถแก้ปัญหานี้ได้ด้วยวิธีง่ายๆ
7 สิงหาคม 2553
เทคนิคการยืดอายุข้าวสาร ด้วยวิธีการคั่วสะดุ้งไฟ
เกษตรกรผู้แปรรูปข้าวสารจำหน่าย หรือ เก็บไว้ทานนานๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียว ข้าวจ้าว มักประสบ ปัญหาข้าวชื้น ข้าวเป็นมอด มีกลิ่นหืน ซึ่งต้องถือว่าเป็นข้าวเสียไม่มีคุณภาพ จำเป็นต้องเก็บคืน หรือ ทำลายทิ้ง
10 สิงหาคม 2553
แหล่งผลิตข้าวปลอดสารมาตรฐานรับรอง GAP ที่เดชอุดม อุบลราชธานี
ข้าวปลอดสาร หรือ ข้าวปลอดภัย ปัจจุบันถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีของผู้บริโภคที่นิยมกระแสบริโภคปลอดภัยมากขึ้น แต่แหล่งปลูกข้าวที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานรับรองนั้นค่อนข้างมีน้อยและจำกัดเพียงบางจังหวัดหรือบางภูมิภาคเท่านั้น
14 สิงหาคม 2553
27 วิธีเด็ดๆ ที่ชาวนาไทยใช้กำจัดหอยเชอร์รีในนาข้าว
หอยเชอรี่ เป็นศัตรูข้าวที่สำคัญและพบได้ทุกภูมิภาคของไทย มักอาศัยอยู่ในน้ำนิ่ง มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้หลากหลาย เช่น เมื่อน้ำแห้งหรือน้ำลด หอยจะหมกตัวอาศัยอยู่ใต้โคลนตม และ จำศีลได้นาน 3-4 เดือน เมื่อมีน้ำหลากหอยจะลอยตัวไปกับน้ำไหลได้ อีกทั้งยังสามารถวางไข่ได้ทีละ 500 -3,000 ฟอง นอกจากนี้ตัวอ่อนส่วนใหญ่ยังอาศัยหมกตัวอยู่ใต้โคลน จึงยากที่จะกำจัดให้สิ้นซากไปได้โดยง่าย ซึ่งประเด็นสำคัญที่ชาวนาไทยต้องตื่นตัวกับหอยเชอรี่นั่นก็คือ ความสามารถในการทำลายล้างต้นข้าว ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วภายในเวลา 1-2 นาที โดยจะเริ่มต้นเข้ากัดกินต้นกล้าข้าวใต้น้ำเหนือจากพื้นดิน 1- 2 นิ้ว แล้วจึงกัดกินส่วนใบที่อยู่เหนือน้ำจนหมด ซึ่งระยะกล้าข้าวช่วง 10 วันแรกนั้นจะเป็นช่วงที่หอยเชอรี่โปรดปรานมากที่สุด
21 กุมภาพันธ์ 2560
13 ภูมิปัญญาไทยโบราณ ที่ใช้จัดการปูนาอย่างได้ผล
ปูนา เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่อาศัยหากินอยู่ตามท้องไร่ท้องนาและแหล่งน้ำทั่วไปมาตั้งแต่บรรพกาล โดยมีอาหารเป็นพืชและสัตว์น้ำทั่วไป ขยายเผ่าพันธุ์ได้ดีปีละครั้งในช่วงฤดูฝน (ก.พ.-ก.ค.) ชอบออกหากินเวลากลางคืน ไม่ชอบสภาพอากาศร้อน เป็นสัตว์ที่มีการวิจัยแล้วพบว่ามีสารไคตินสูงกว่าสัตว์เปลือก/กระดองอื่นๆ จึงเหมาะต่อการนำไปทำเป็นไคโตซานบำรุงพืช รวมถึงยังถูกจัดเป็นเครื่องปรุงยอดนิยมในเมนูที่คนไทยโปรดปรานอย่างส้มตำปูอีกด้วย แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นที่เราจะกล่าวถึงในครั้งนี้ เพราะเราจะมาหาวิธีจัดการกับปูนาที่อาศัยหากินอยู่ในนาข้าวอันอุดมสมบูรณ์ จนสร้างความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตของชาวนาต่างหาก
17 มีนาคม 2560
Gluten Free โอกาสของข้าวแข็งในวันที่ข้าวแพงกลายเป็นเพียงอดีต
Gluten เป็นโปรตีนชนิดหนึ่ง ซึ่งมีอยู่ในธัญพืชบางชนิดโดยเฉพาะข้าวสาลี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้แป้งข้าวสาลีเมื่อนำมาทำขนมปังแล้วมีคุณสมบัติขึ้นฟู เหนียวนุ่ม แต่ในระยะหลังพบว่ามีผู้คนจำนวนมากที่แพ้กลูเต็น คือเมื่อทานเข้าไปแล้วจะเกิดอาการท้องอืด ท้องเสีย คลื่นใส้ อาเจียน ลำใส้อักเสบ มีผื่นขึ้น หรืออาการอื่นๆ จึงเป็นที่มาของอาหาร Gluten free คือปราศจากกลูเตน โดยในไทยเรานั้นอาจไม่ค่อยแพร่หลายเพราะคนไทยส่วนใหญ่ทานข้าวเป็นหลัก ขนมปังเป็นขนมหรืออาหารว่างเท่านั้น แต่หากเป็นในต่างประเทศนั้นกลับได้รับความสนใจและความนิยมมากขึ้นๆ จึงทำให้มีการหาวัตถุดิบที่ไม่มีกลูเตนมาทดแทนข้าวสาลี ในการทำอาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆทั้งขนมปัง เส้นต่าง อาหารสำหรับเด็ก ซึ่งหนึ่งในสิ่งทดแทนที่สำคัญก็คือแป้งข้าวเจ้า
12 กันยายน 2559
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.04 บาท
ดีเซล
25.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
28.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
23-30°C
เชียงใหม่
23-27°C
นครราชสีมา
23-28°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×