ข้าว
(1,981 เรื่อง)
ฮอร์โมนเร่งข้าวและพืชโตจนตะลึง
ฮอร์โมนเร่งข้าวและพืชโตจนตะลึง เป็นสูตรที่คุณสมเดช สง่าแสง เกษตรกรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการคิดค้นและการทำน้ำหมักสูตรต่าง ๆ ได้ทำการคิดค้นขึ้นเพื่อใช้ในการเร่งการเจริญเติบโตของข้าวและพืช โดยคุณสมเดช สง่าแสง บอกว่าสูตรนี้ สามารถใช้ได้กับข้าวและพืชเกือบทุกชนิด แต่ถ้าจะให้ใช้ได้ดีที่สุดต้องใช้กับข้าวและพืชผักสวนครัว ซึ่งมีวิธีการและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
25 กุมภาพันธ์ 2554
สมุนไพรกำจัดหนอนกระทู้และหนอนชอนใบ
การป้องกันและกำจัดหนอนชอนใบและหนอนกระทู้ยังเป็นปัญหาสำคัญของผู้ทำการปลูกข้าว เกษตรกรที่ทำนาข้าวอยู่อย่างเป็นประจำ โดยบางคนอาจจะเปลืองค่าใช้จ่ายไปมากลงทุนไปมาก แต่คุณวิเชียร โชติเฉลิมพงษ์ ได้นำวีการทำน้ำหมักสมุนไพรที่ทำแล้วใช้ได้เป็นอย่างดีมาบอกเล่ากัน
26 กุมภาพันธ์ 2554
เทคนิคการใช้สารชีวภาพเพิ่มความใหญ่แบบสมดุลในข้าวและพืช
เป็นเทคนิคอีกหนึ่งเทคนิคที่น่าสนใจ ซึ่งคุณสมเดช สง่าแสง เกษตรกรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทำนำหมักชีวภาพ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ได้ทำการคิดค้นขึ้น เพื่อที่จะเพิ่มความเจริญเติบโตให้เกิดความสมดุลกับข้าวและพืช โดยใช้ส่วนผสมที่สามารถหาได้ง่าย ๆ ในพื้นที่ ซึ่งนอกจาก วัสดุที่ใช้จะมีประโยชน์กับคนแล้ว ยังมีประโยชน์กับพืชได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ซึ่งมีวิธีการและรายละเอียดดังนี้
26 กุมภาพันธ์ 2554
ฮอร์โมนน้ำมะพร้าวบำรุงข้าว
จากการประสบการณ์ทำนา ของคุณลุงบุญทาน พุฒหอม เกษตรกรจากชุมชนบ้านโคกสุข หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ถือว่าเป็นเกษตรกรอีกท่านหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในด้านของการทำนาแบบลดต้นทุนการผลิต โดยได้คิดค้นและทดลองหลากหลายสูตร จนประสบผลสำเร็จ ตนจึงต้องการเผยแพร่สูตรต่างๆ ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจได้นำไปทดลองใช้ โดยมีวิธีการดังนี้
26 กุมภาพันธ์ 2554
การทำฮอร์โมนทางด่วนไข่ไก่
จากการประสบการณ์ทำนา ของคุณลุงบุญทาน พุฒหอม เกษตรกรจากชุมชนบ้านโคกสุข หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ถือว่าเป็นเกษตรกรอีกท่านหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในด้านของการทำนาแบบลดต้นทุนการผลิต โดยได้คิดค้นและทดลองหลากหลายสูตร จนประสบผลสำเร็จ ตนจึงต้องการเผยแพร่สูตรต่างๆ ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจได้นำไปทดลองใช้ โดยมีวิธีการดังนี้
26 กุมภาพันธ์ 2554
เทคนิคการใช้ กย 15 ป้องกันเพลี้ย
เทคนิคการใช้ กย 15 ป้องกันเพลี้ย กย.15 นอกจากจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันยุงได้เป็นอย่างดีแล้วนั้น กย.15 ยังเป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันเพลี้ยได้อีกด้วย ซึ่งจากการลงพื้นที่เข้าร่วมพูดคุยกับคุณลุงไสว ศรียา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี 2551 ของจังหวัดนครนายก นั้น คุณลุงไสวได้แนะวิธีการในการป้องกันเพลี้ยที่นำ กย.15 แบบชนิดน้ำมาใช้ในการกำจัดเพลี้ยที่สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรในนาข้าว แบบง่ายๆ และได้ผลดี ที่สำคัญคุณลุงไสวบอกว่า ยังช่วยในการประหยัดต้นทุน และไม่เป็นอันตรายกับกับเกษตรกรและผู้บริโภคอีกด้วย ซึ่งมีวิธีการรายละเอียดดังนี้
27 กุมภาพันธ์ 2554
ข้าวกล้องเคลือบสมุนไพร ทางเลือกใหม่สำหรับคนรักสุขภาพ
ปัจจุบันกระแสการนิยมบริโภคพืชสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โดยหวังผลในการช่วยบำรุงรักษาสุขภาพกันอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักของประชากรไทยและประชากรในแถบทวีปเอเชียนั้น ได้เริ่มเป็นที่นิยมบริโภคในประเทศในภาคตะวันตกของโลก จากกระแสความนิยมทั้งสองประการข้างต้น จึงได้นำเอาสมุนไพรมาเคลือบลงบนเมล็ดข้าวสาร เพื่อให้ได้คุณประโยชน์ในแง่ของโภชนาการและอาหารเสริมที่มีคุณค่าต่อสุขภาพในหนึ่งผลิตภัณฑ์
30 มิถุนายน 2553
ปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์...คิดในกรอบแต่ตอบได้ในทุกปัญหาการทำนา
การปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ นับเป็นอีกหนึ่งวิธี ที่เกษตรกรหัวก้าวหน้า อย่างคุณธนวัตร โชคกำทอง เกษตรกรคนเก่งลูกหลานย่าโม ได้คิดค้นจนพบวิธีการปลูกข้าวที่ช่วยตอบโจทย์ปัญหาในการทำนา ซึ่งส่วนใหญ่จะประสบกับการขาดแคลนน้ำ โรคและแมลงศัตรูข้าว ตลอดจนแรงงาน ได้เป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้คนในเมืองหรือผู้ที่มีพื้นที่น้อยสามารถปลูกข้าวทานเองได้แล้ว โดยไม่ต้องไถ คราด ให้เหนื่อยแรง
6 กรกฎาคม 2553
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง
ถ้าเอ่ยถึงข้าวหอมมะลิอินทรีย์หลายคนคงนึกถึงข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่มาจากภาคอีสาน โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่มาจากทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากทั้งในและนอกประเทศ แต่ท่านคงยังไม่ทราบว่าภาคกลางของประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดอุทัยธานี มีกลุ่มปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ซึ่งได้รับรองมาตรฐานทั้งออแกนนิค (Organic Ariculture Cetification Thailand ) และ GAP (Good Agricultural Practice ) ซึ่งเป็นเครื่องหมายการันตีคุณภาพจากกรมวิชาการเกษตร กลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ดังกล่าว คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองแว่น ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองแว่น ต. บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
8 กรกฎาคม 2553
ข้าวกล้องหอมมะลิ คุณภาพดี ข้าวเพื่อสุขภาพของคนไทย
นางจงกล จั่นโต ปัจจุบัน อายุ 62 ปี อาศัยอยู่ที่ บ้านเลขที่ 25 หมู่ 1 ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 อายุ 62 ปี จบการศึกษา ป.4 ชีวิตผูกพันอยู่กับท้องนาตั้งแต่เด็กเพราะช่วยพ่อแม่ทำนามาตลอด ซึ่งจะทำปีละครั้ง ทำให้รายได้ไม่พอกับรายจ่าย เพราะที่บ้านมีฐานะยากจน อีกทั้งมีพี่น้องทั้งหมด 11 คน เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น คุณป้าจงกลได้เดินทางไปเรียนเสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้า ที่อำเภอ สะดานหิน จังหวัดพิจิตร หลังจาเรียนจบ ก็ยึดอาชีพนี้ เพราะมีรายได้ดี แต่ด้วยความคิดถึงบ้าน จึงกลับมาอยู่บ้านช่วยพ่อแม่ทำนาและทำอาชีพเสริมสวยและเย็บผ้าเป็นอาชีพเสริม และหลังจากที่แต่งงานกบลุงเปลื้องเมื่อปี 2510 ใช้ชีวิตร่วมกัน จึงยึดอาชีพทำนาเป็นหลัก คุณป้าจงกลถือว่ามีประสบการณ์ในการทำนามานานกว่า 40 ปี และเรียนรู้การทำนาแบบลดต้นทุน ลดการใช้ปุ๋ย และสารเคมี จนประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้
17 กรกฎาคม 2553
ข้าวฮางหอมมะลิ
ข้าวฮางเป็นการแปรรูปข้าวและเป็นการถนอมอาหารประเภทหนึ่งของคนสมัยเก่า สามารถทำได้ทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้าโดยเฉพาะการนำข้าวหอมมะลิ ที่มีคุณสมบัติพิเศษกว่าข้าวชนิดอื่นนั้นมาแปรรูปเป็นข้าวฮาง จะทำให้มีกลิ่นหอม มีวิตามินสูง และช่วยบำรุงร่างกาย มีประโยชน์ต่อร่างของคนเรา
19 กรกฎาคม 2553
การต้มโจ๊กให้เหนียวข้นไม่คืนตัว
สำหรับใครที่ชื่นชอบรับประทานโจ๊กเป็นอาหารมื้อเช้า มักจะชอบโจ๊กที่มีลักษณะเหนียวข้นน่ารับประทาน ซึ่งเราจะหารับประทานได้ตามร้านขายโจ๊กทั่วไป บางท่านเป็นคนชอบทำอาหารรับประทานภายในบ้านแต่มักประสบปัญหาเกี่ยวกับการต้มโจ๊ก คือ เมื่อต้มไปแล้วลักษณะของโจ๊กจะเหลวไม่น่ารับประทาน
20 กรกฎาคม 2553
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.46 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.14 บาท
ดีเซล
26.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.59 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-31°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-30°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
21-32°C
ภูเก็ต
25-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×