ข้าว
(2,008 เรื่อง)
ข้าววัชพืช ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน ชาวนาในภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่างประสบปัญหาการระบาดของข้าววัชพืชค่อนข้างรุนแรง ซึ่งข้าววัชพืชมี 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวหาง(หรือข้าวนก) ข้าวดีด(หรือข้าวเด้ง) ข้าวแดง(หรือข้าวลาย) ข้าวหางและข้าวดีด จะเจริญเติบโตได้รวดเร็ว และสูงข่มข้าวปลูกในระยะแตกกอและจะออกดอกและเมล็ดแก่ก่อนข้าวปลูก 2 สัปดาห์ แต่เมล็ดจะร่วงเกือบหมด ไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ ทำให้ปริมาณเมล็ดข้าวฝั่งอยู่ในดิน จะงอกปนกับข้าวปลูก ซึ่งวงจรข้าววัชพืช ที่ร่วงเมล็ดฝั่งดิน ทำให้เกิดการระบาดแพร่กระจายในวงกว้าง ชาวนาไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ในส่วนข้าวแดงหรือข้าวลาย นั้นเป็นข้าววัชพืชที่ไม่ร่วง ผลผลิตไม่เสียหาย แต่คุณภาพข้าวลดลง เพราะเมล็ดข้าวสารสีแดงปนอยู่ ทำให้ถูกตัดราคา เกวียนละ 200 – 800 บาท ตามเปอร์เซ็นของเมล็ดข้าวสารสีแดงที่อยู่ เดิมข้าววัชพืชโดยลำต้นมีสีแดง ปัจจุบันกลายพันธุ์เป็นสีเขียว และลำต้นสูงเท่าเทียมกับ ข้าวปลูก ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อชาวนา ในการกำจัดในระยะเริ่มแรก
10 กุมภาพันธ์ 2552
5,013
หอยเชอรี่ หอยโข่งอเมริกาใต้ หรือหอยเป๋าฮื้อน้ำจืด มีลักษณะเหมือนหอยโข่งแต่ตัวโตกว่า จากการดูด้วยตาเปล่าสามารถแบ่งหอยเชอรี่ ได้ 2 พวก คือ พวกที่มีเปลือกสีเหลืองปนน้ำตาล เนื้อและหนวดสีเหลืองและพวกมีเปลือกสีเขียวเข็มปนดำและมีสีดำจาง ๆ พาดตามความยาว เนื้อและหนวดสีน้ำตาลอ่อน หอยเชอรี่ เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ลูกหอยอายุเพียง 2-3 เดือน จะจับคู่ผสมพันธุ์ได้ตลอดเวลา หลังจากผสมพันธุ์ได้ 1-2 วัน ตัวเมียจะวางไข่ในเวลากลางคืน โดยคลานไปวางไข่ตามที่แห้งเหนือน้ำ เช่นตามกิ่งไม้ ต้นหญ้าริมน้ำ โคนต้นไม้ริมน้ำข้าง ๆ คันนา และตามต้นข้าวในนา ไข่มีสีชมพูเกาะติดกันเป็นกลุ่มยาว 2-3 นิ้ว แต่ละกลุ่มประกอบด้วยไข่เป็นฟองเล็ก ๆ เรียงตัวเป็นระเบียบสวยงามประมาณ 388-3,000 ฟอง ไข่จะผักออกเป็นตัวหอยภายใน 7-12 วัน หลังวางไข่
5 กุมภาพันธ์ 2552
3,687
ขาวตาแห้ง17 เป็นข้าวเจ้าพันธุ์พื้นเมืองที่ส่งเสริมให้ปลูกแบบข้าวนาสวนในภาคกลาง ปลูกได้เฉพาะฤดูนาปี ชนะการประกวดเมื่อ พ.ศ. 2499 แล้วนำไปปลูกคัดเลือกแบบพันธุ์บริสุทธิ์ตามสถานีทดลองข้าวต่างๆทั่วประเทศ คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ให้ใช้ขยายพันธุ์เมื่อ พ.ศ.2499 แต่เนื่องจากไม่ต้านทานโรคไหม้จึงได้ยกเลิกไปเมื่อ พ.ศ.2506 แต่เนื่องจากพันธุ์ข้าวมีเมล็ดคุณภาพดี โรงสีรับซื้อขายและให้ราคาดีจึงเป็นที่นิยมปลูกของชาวนามาโดยตลอดจึงนำกลับมาขยายพันธุ์ใหม่ในปีพ.ศ.2508 ใช้ชื่อพันธุ์ขาวตาแห้ง 17 เป็นข้าวเจ้าที่ส่งเสริมให้ปลูกแบบข้าวนาสวนภาคกลาง มีลำต้นสีเขียว กอแผ่กระจายแตกกอดี ฟางแข็งปานกลาง เมล็ดข้าวมีรูปร่างเรียวขาวเปลือกสีเหลืองจาง
22 มกราคม 2552
6,533
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.96 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.28 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.55 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.09 บาท
ดีเซล
25.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.44 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
20-30°C
นครราชสีมา
22-31°C
ชลบุรี
24-32°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×