ข้าว
(2,017 เรื่อง)
ผีเสื้อหนอนห่อใบข้าวจะเคลื่อนย้ายเข้าแปลงนา ตั้งแต่ข้าวยังเล็กและวางไข่ที่ใบอ่อนโดยเฉพาะใบที่ 1-2 จากยอด เมื่อตัวหนอนฟักออกมาจะแทะผิวใบข้าวส่วนที่เป็นสีเขียว ทำให้เห็นเป็นแถบยาวสีขาว มีผลให้สังเคราะห์แสงลดลง หนอนจะใช้ใยเหนียวที่สกัดจากปากดึงขอบใบข้าวทั้งสองด้านเข้าหากันเพื่อห่อหุ้มตัวหนอนไว้ หนอนจะทำลายใบข้าวทุกระยะการเจริญเติบโตของข้าวถ้าหนอนมีปริมาณมากจะใช้ใบข้าวหลายๆใบมาห่อหุ้มและกัดกินอยู่ภายใน ซึ่งปกติจะพบตัวหนอนเพียงตัวเดียวในใบห่อนั้น ในระยะข้าวออกรวงหนอนจะทำลายใบธงซึ่งมีผลต่อผลผลิตเพราะทำให้ข้าวมีเมล็ดลีบ น้ำหนักลดลง หนอนห่อใบสามารถเพิ่มปริมาณได้ 2-3 อายุขัย ต่อฤดูการปลูกข้าว
13 กุมภาพันธ์ 2552
4,373
ข้าววัชพืช ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน ชาวนาในภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่างประสบปัญหาการระบาดของข้าววัชพืชค่อนข้างรุนแรง ซึ่งข้าววัชพืชมี 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวหาง(หรือข้าวนก) ข้าวดีด(หรือข้าวเด้ง) ข้าวแดง(หรือข้าวลาย) ข้าวหางและข้าวดีด จะเจริญเติบโตได้รวดเร็ว และสูงข่มข้าวปลูกในระยะแตกกอและจะออกดอกและเมล็ดแก่ก่อนข้าวปลูก 2 สัปดาห์ แต่เมล็ดจะร่วงเกือบหมด ไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ ทำให้ปริมาณเมล็ดข้าวฝั่งอยู่ในดิน จะงอกปนกับข้าวปลูก ซึ่งวงจรข้าววัชพืช ที่ร่วงเมล็ดฝั่งดิน ทำให้เกิดการระบาดแพร่กระจายในวงกว้าง ชาวนาไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ในส่วนข้าวแดงหรือข้าวลาย นั้นเป็นข้าววัชพืชที่ไม่ร่วง ผลผลิตไม่เสียหาย แต่คุณภาพข้าวลดลง เพราะเมล็ดข้าวสารสีแดงปนอยู่ ทำให้ถูกตัดราคา เกวียนละ 200 – 800 บาท ตามเปอร์เซ็นของเมล็ดข้าวสารสีแดงที่อยู่ เดิมข้าววัชพืชโดยลำต้นมีสีแดง ปัจจุบันกลายพันธุ์เป็นสีเขียว และลำต้นสูงเท่าเทียมกับ ข้าวปลูก ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อชาวนา ในการกำจัดในระยะเริ่มแรก
10 กุมภาพันธ์ 2552
5,359
หอยเชอรี่ หอยโข่งอเมริกาใต้ หรือหอยเป๋าฮื้อน้ำจืด มีลักษณะเหมือนหอยโข่งแต่ตัวโตกว่า จากการดูด้วยตาเปล่าสามารถแบ่งหอยเชอรี่ ได้ 2 พวก คือ พวกที่มีเปลือกสีเหลืองปนน้ำตาล เนื้อและหนวดสีเหลืองและพวกมีเปลือกสีเขียวเข็มปนดำและมีสีดำจาง ๆ พาดตามความยาว เนื้อและหนวดสีน้ำตาลอ่อน หอยเชอรี่ เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ลูกหอยอายุเพียง 2-3 เดือน จะจับคู่ผสมพันธุ์ได้ตลอดเวลา หลังจากผสมพันธุ์ได้ 1-2 วัน ตัวเมียจะวางไข่ในเวลากลางคืน โดยคลานไปวางไข่ตามที่แห้งเหนือน้ำ เช่นตามกิ่งไม้ ต้นหญ้าริมน้ำ โคนต้นไม้ริมน้ำข้าง ๆ คันนา และตามต้นข้าวในนา ไข่มีสีชมพูเกาะติดกันเป็นกลุ่มยาว 2-3 นิ้ว แต่ละกลุ่มประกอบด้วยไข่เป็นฟองเล็ก ๆ เรียงตัวเป็นระเบียบสวยงามประมาณ 388-3,000 ฟอง ไข่จะผักออกเป็นตัวหอยภายใน 7-12 วัน หลังวางไข่
5 กุมภาพันธ์ 2552
3,927
ขาวตาแห้ง17 เป็นข้าวเจ้าพันธุ์พื้นเมืองที่ส่งเสริมให้ปลูกแบบข้าวนาสวนในภาคกลาง ปลูกได้เฉพาะฤดูนาปี ชนะการประกวดเมื่อ พ.ศ. 2499 แล้วนำไปปลูกคัดเลือกแบบพันธุ์บริสุทธิ์ตามสถานีทดลองข้าวต่างๆทั่วประเทศ คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ให้ใช้ขยายพันธุ์เมื่อ พ.ศ.2499 แต่เนื่องจากไม่ต้านทานโรคไหม้จึงได้ยกเลิกไปเมื่อ พ.ศ.2506 แต่เนื่องจากพันธุ์ข้าวมีเมล็ดคุณภาพดี โรงสีรับซื้อขายและให้ราคาดีจึงเป็นที่นิยมปลูกของชาวนามาโดยตลอดจึงนำกลับมาขยายพันธุ์ใหม่ในปีพ.ศ.2508 ใช้ชื่อพันธุ์ขาวตาแห้ง 17 เป็นข้าวเจ้าที่ส่งเสริมให้ปลูกแบบข้าวนาสวนภาคกลาง มีลำต้นสีเขียว กอแผ่กระจายแตกกอดี ฟางแข็งปานกลาง เมล็ดข้าวมีรูปร่างเรียวขาวเปลือกสีเหลืองจาง
22 มกราคม 2552
6,920
ราคาน้ำมัน
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.76 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-31°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
27-30°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×