ข้าว
(2,015 เรื่อง)
27 เมษายน 2552
4,538
27 เมษายน 2552
3,600
จากการลงพื้นที่ในวันที่ในหมู่บ้านทองทั่ว ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรีของเจ้าหน้าที่ Farmer Info. เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552 เราได้ไปพบกับเกษตรกรคนหนึ่งชื่อคุณลุงองอาจซึ่งเป็นข้าราชการวัยเกษียณ เป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวและทำนาด้วยใจรัก โดยลุงองอาจมีการทำโดยไม่พึ่งสารเคมี และนอกจากนี้ยังมีภูมิปัญญาที่น่าสนใจ นั่นก็คือวิธีการไล่นกในนาข้าว จากริบบิ้น ซึ่งมีที่มาจากในช่วงของการทำนา แล้วประสบปัญหาเรื่องนกมาจิกกินข้าวในที่นาที่ปลูกไว้ และการใช้หุ่นไล่นก(หุ่นไล่กา) แบบเดิมๆ นั้นนกไม่กลัว และใช้ไม่ได้ผล ลุงอางอาจจึงได้คิดค้นหุ่นไล่นกแบบใหม่ โดยการนำริบบิ้นมาพันรอบหุ่นไว้ แล้วนำไปไว้ในที่นา ปรากฏว่านกไม่มารบกวนและไม่เข้ามาในที่นาของลุงองอาจอีกเลย
22 เมษายน 2552
8,085
ราคาน้ำมัน
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.66 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
24-32°C
นครราชสีมา
24-33°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×