ข้าว
(2,007 เรื่อง)
27 เมษายน 2552
4,399
27 เมษายน 2552
3,490
จากการลงพื้นที่ในวันที่ในหมู่บ้านทองทั่ว ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรีของเจ้าหน้าที่ Farmer Info. เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552 เราได้ไปพบกับเกษตรกรคนหนึ่งชื่อคุณลุงองอาจซึ่งเป็นข้าราชการวัยเกษียณ เป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวและทำนาด้วยใจรัก โดยลุงองอาจมีการทำโดยไม่พึ่งสารเคมี และนอกจากนี้ยังมีภูมิปัญญาที่น่าสนใจ นั่นก็คือวิธีการไล่นกในนาข้าว จากริบบิ้น ซึ่งมีที่มาจากในช่วงของการทำนา แล้วประสบปัญหาเรื่องนกมาจิกกินข้าวในที่นาที่ปลูกไว้ และการใช้หุ่นไล่นก(หุ่นไล่กา) แบบเดิมๆ นั้นนกไม่กลัว และใช้ไม่ได้ผล ลุงอางอาจจึงได้คิดค้นหุ่นไล่นกแบบใหม่ โดยการนำริบบิ้นมาพันรอบหุ่นไว้ แล้วนำไปไว้ในที่นา ปรากฏว่านกไม่มารบกวนและไม่เข้ามาในที่นาของลุงองอาจอีกเลย
22 เมษายน 2552
7,863
20 เมษายน 2552
4,800
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2562
กรุงเทพมหานคร
20-32°C
เชียงใหม่
13-26°C
นครราชสีมา
15-29°C
ชลบุรี
20-30°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×