ข้าว
(2,016 เรื่อง)
5 สิงหาคม 2552
12,424
การรวมกลุ่มทำข้าวฮางของบ้านโนนรังทำไห้ชาวบ้านมีงานทำและเพิ่มมูลค่าของข้าวให้สูงขึ้น ตอนทางกลุ่มนี้มีการพัฒนาทำเป็นข้าวฮางงอกโดยนำข้าวเจ้าหอมมะลิปลอดสาร ที่มีกลิ่นหอม และวิตามินสูง ช่วยในการบำรุงร่างกายได้สารพัด คุณวิรัช โพธิ์ศรีเรือง ประธานกลุ่มทำข้าวฮางงอกบ้านโนนรัง ถือเป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมเก่าๆ ที่มีมาแต่รุ่นปู่รุ่นย่า โดยจะนำข้าวเปลือกมาแช่ไว้ในน้ำประมาณ 1-2 วัน นำขึ้นมาพักไว้ 2 วัน จากนั้นก็นำมานึ่ง และตากเอาไว้ให้แห้ง แล้วนำไปตำด้วยครกกระเดื่อง(ครกมอง) ซึ่งจะได้เมล็ดข้าวสารสีเหลืองทอง และจมูกข้าวอยู่ครบ เหตุที่ยังเป็นสีเหลืองทองนั้นก็เพราะยังมีวิตามินเหลืออยู่ครบโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือจมูกข้าว
3 สิงหาคม 2552
15,531
การทำขนมพิมพ์ข้าวตอก เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากข้าวเหนียว สามารถสร้างรายได้ให้ครัวเรือน และเป็นที่นิยมกันมานานแล้ว ในนามขนมหนุมานคลุกฝุ่นหรือขนมลูกระเบิดนั่นเอง ซึ่งในการทำขนมพิมพ์ข้าวตอกมักจะมีความยุ่งยากตรงที่เทคนิคการปั้น ซึ่งถ้ามีการทำในปริมาณมากๆก็จะช้าเนื่องจาก ขนาดของลูกที่เล็กและต้องพยายามปั้นให้มีขนาดใกล้เคียงกัน ดังนั้น คุณปัญญา บุญวงศ์ เกษตรกรชาวจันท์ผู้พลิกผันชีวิตมาจากการทำพลอยมาทำขนมพิมพ์ข้าวตอก จึงคิดค้นเครื่องปั้นและเครื่องอัดขนมพิมพ์ข้าวตอก ที่เอาภูมิปัญญาพื้นบ้านมาดัดแปลงจนได้ผลดี และนำมาใช้จนถึงปัจจุบัน ทำให้ขนมพิมพ์ข้าวตอกของคุณปัญญามีขนาดที่เท่ากันทุกลูกและสะอาดทุกเม็ด
21 กรกฎาคม 2552
9,670
คุณชัยวัฒน์ เดชกุล เกษตรกรผู้ทำนาแบบลดต้นทุน บ้านตั้งอยู่เลขที่ 18 หมู่ที่ 13 ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท คุณชัยวัฒน์ ปัจจุบันอายุ 55 ปี มีบุตร 2 คน มีพื้นที่ในการทำเกษตรทั้งบริเวณบ้านและนาข้าวรวม 40 ไร่ คุณชัยวัฒน์นั้นปัจจุบันเป็นประธาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพ มีสมาชิกอยู่ 11 ท่านด้วยกัน นอกจากการทำปุ๋ยชีวภาพชนิดปั้นเม็ดแล้ว ยังทำน้ำหมักชีวภาพสูตรต่างๆเพื่อใช้ในการทำการเกษตร โดยเฉพาะในนาข้าว ทำให้ลดต้นทุนไปได้มาก รางวัลที่เคยได้รับคือ รางวัลเกียรติบัตรแห่งภูมิปัญญาเกษตร "เป็นผู้อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืชดีเด่น" รางวัลเกียรติบัตรแห่งภูมิปัญญาเกษตรกรไทย"เป็นผู้อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องมือเครื่องใช้ดีเด่น" น้ำหมักชีวภาพที่คุณชัยวัฒน์ ได้ทำใช้อยู่เป็นประจำก็คือ น้ำหมักสูตรลูกตาล สามารถนำไปใช้ป้องกันเชื้อราในนาข้าวเป็นอย่างดี
21 กรกฎาคม 2552
10,661
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
21.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.06 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
21-27°C
นครราชสีมา
22-28°C
ชลบุรี
24-28°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×