ข้าว
(2,008 เรื่อง)
การปลูกข้าวในพื้นที่บ้านเรา ปัญหาโรคและแมลงรบกวนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในแต่ละปี ปัญหาศัตรูข้าวที่เกิดขึ้นทำให้ผลผลิตข้าวลดลงถึงร้อยละ 20 ศัตรูข้าวที่สำคัญ ได้แก่ โรคข้าวต่างๆ แมลงศัตรูข้าว สัตว์ศัตรูข้าว เช่น ผีเสื้อกลางคืน แมลง เพลี้ยต่างๆ ศัตรูข้าวทั้งหมดนี้สามารถเข้าทำลายต้นข้าวได้ในระยะต่างๆกันไป การใช้วิธีป้องกันและกำจัดศัตรูข้าวแต่ละวิธีไม่อาจประกันได้ว่าจะได้ผล แต่ก็มีหลากหลายวิธีที่เกษตรกรหามากำจัดแบบได้ผล หนึ่งในวิธีนั้นก็คือ กลวิธีกับดักกำจัดแมลงศัตรูพืชในนาข้าว เรามาดูวัสดุและขั้นตอนในการทำกับดักนี้กัน
7 กันยายน 2552
4,511
นายสุธรรม คงสุข เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพแบบผสมผสาน บนพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ อยู่ที่บ้านห้วยขัน หมู่ 2 ต. วังอ่าง อ. ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช เดิมทีแล้วคุณลุงสุธรรม ประกอบอาชีพทำสวนยางพาราเพียงอย่างเดียว แต่ไม่พอกับค้าใช้จ่ายในแต่ละวัน ภายหลังเมื่อมีการทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาในชุมชนทำให้คุณลุงสุธรรม ได้เปลี่ยนแนวคิดมาทำการเกษตรแบบพอเพียงเมื่อปี 2537 เป็นต้นเพื่อที่จะลดต้นทุนในการผลิต ลดการใช้สารเคมี ปัจจุบันนี้ได้ปลูกผักสวนครัวกินเอง เลี้ยงวัว เลี้ยงปลา ปลูกข้าว อีกทั้งยังทำให้คุณลุงมีรายได้จากการทำเกษตรแบบพอเพียง ประมาณ 250,000 ต่อปี แต่การทำเกษตรที่เป็นลักษณะเด่นของคุณลุงสุธรรม คือการปลูกข้าวพันธุ์หอมราชินี โดยใช้น้ำหมักชีวภาพที่หมักจากเศษอาหารเหลือใช้ มีเทคนิคและกระบวนการปฏิบัติดังนี้
7 กันยายน 2552
12,239
ในภาคอิสานและในอีกหลายพื้นที่ยังคง มีการทำนาแบบเก่านั่นคือ ในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกต้องมีการมัดและรวมกันไว้ เพื่อรอรถสีข้าว หรือ นวดข้าว โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นที่ดอน จะประสบปัญหาเรื่องของปลวกที่มากัดกินมัดข้าวที่กองไว้ ของเกษตรกร เพราะด้านล่างมีความชื้นอยู่ กลายเป็นแหล่งที่ขยายและเป็นรังของปลวกอย่างดี ปัญหานี้โทรมาสอบถามผ่านศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตรร่วมด้วยช่วยกัน จ.ขอนแก่น โดยคุณสมาน ศรีโย เกษตรกรจากจังหวัดนครพนม ซึ่งทีมงาน farmer info ได้สอบถามไปยังคุณพ่อพันธ์ เกตุศรี ปราชญ์เกษตรกร อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น มีวิธีการป้องกันแบบง่ายๆดังนี้
13 สิงหาคม 2552
3,580
ราคาน้ำมัน
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.96 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.28 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.55 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.09 บาท
ดีเซล
25.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.44 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
กรุงเทพมหานคร
23-32°C
เชียงใหม่
20-28°C
นครราชสีมา
20-30°C
ชลบุรี
23-31°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×