ข้าว
(2,015 เรื่อง)
การปลูกข้าวในพื้นที่บ้านเรา ปัญหาโรคและแมลงรบกวนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในแต่ละปี ปัญหาศัตรูข้าวที่เกิดขึ้นทำให้ผลผลิตข้าวลดลงถึงร้อยละ 20 ศัตรูข้าวที่สำคัญ ได้แก่ โรคข้าวต่างๆ แมลงศัตรูข้าว สัตว์ศัตรูข้าว เช่น ผีเสื้อกลางคืน แมลง เพลี้ยต่างๆ ศัตรูข้าวทั้งหมดนี้สามารถเข้าทำลายต้นข้าวได้ในระยะต่างๆกันไป การใช้วิธีป้องกันและกำจัดศัตรูข้าวแต่ละวิธีไม่อาจประกันได้ว่าจะได้ผล แต่ก็มีหลากหลายวิธีที่เกษตรกรหามากำจัดแบบได้ผล หนึ่งในวิธีนั้นก็คือ กลวิธีกับดักกำจัดแมลงศัตรูพืชในนาข้าว เรามาดูวัสดุและขั้นตอนในการทำกับดักนี้กัน
7 กันยายน 2552
4,728
นายสุธรรม คงสุข เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพแบบผสมผสาน บนพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ อยู่ที่บ้านห้วยขัน หมู่ 2 ต. วังอ่าง อ. ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช เดิมทีแล้วคุณลุงสุธรรม ประกอบอาชีพทำสวนยางพาราเพียงอย่างเดียว แต่ไม่พอกับค้าใช้จ่ายในแต่ละวัน ภายหลังเมื่อมีการทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาในชุมชนทำให้คุณลุงสุธรรม ได้เปลี่ยนแนวคิดมาทำการเกษตรแบบพอเพียงเมื่อปี 2537 เป็นต้นเพื่อที่จะลดต้นทุนในการผลิต ลดการใช้สารเคมี ปัจจุบันนี้ได้ปลูกผักสวนครัวกินเอง เลี้ยงวัว เลี้ยงปลา ปลูกข้าว อีกทั้งยังทำให้คุณลุงมีรายได้จากการทำเกษตรแบบพอเพียง ประมาณ 250,000 ต่อปี แต่การทำเกษตรที่เป็นลักษณะเด่นของคุณลุงสุธรรม คือการปลูกข้าวพันธุ์หอมราชินี โดยใช้น้ำหมักชีวภาพที่หมักจากเศษอาหารเหลือใช้ มีเทคนิคและกระบวนการปฏิบัติดังนี้
7 กันยายน 2552
12,481
ในภาคอิสานและในอีกหลายพื้นที่ยังคง มีการทำนาแบบเก่านั่นคือ ในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกต้องมีการมัดและรวมกันไว้ เพื่อรอรถสีข้าว หรือ นวดข้าว โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นที่ดอน จะประสบปัญหาเรื่องของปลวกที่มากัดกินมัดข้าวที่กองไว้ ของเกษตรกร เพราะด้านล่างมีความชื้นอยู่ กลายเป็นแหล่งที่ขยายและเป็นรังของปลวกอย่างดี ปัญหานี้โทรมาสอบถามผ่านศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตรร่วมด้วยช่วยกัน จ.ขอนแก่น โดยคุณสมาน ศรีโย เกษตรกรจากจังหวัดนครพนม ซึ่งทีมงาน farmer info ได้สอบถามไปยังคุณพ่อพันธ์ เกตุศรี ปราชญ์เกษตรกร อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น มีวิธีการป้องกันแบบง่ายๆดังนี้
13 สิงหาคม 2552
3,797
ราคาน้ำมัน
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.66 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-32°C
เชียงใหม่
24-32°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×