ข้าว
(2,017 เรื่อง)
ต้นแสงจันทร์ เป็นไม้ระดับทั่วไปตามบ้านเรือน ส่วนใหญ่นิยมนำมาใช้ในงานจัดสวน ด้วยรูปทรงและสีสันทร์ที่สวยงาม เหมาะอย่างย่งต่อการจัดสวนหิน เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 5-10 เมตร ผิวเปลือกลำต้นสีขาวเทา ผิวลำต้นเรียบลำต้นและกิ่งเจริญออกไปรอบต้นใบสีเหลืองอมเขียวอ่อน ปลายใบแหลมขอบใบเรียบ ใบเป็นใบเดี่ยว แตกออกตามข้อ ของกิ่ง เนื้อใบมองเห็นเส้นใบได้ชัด ใบบางนิ่ม ขนาดความกว้างของใบประมาณ 10-15 เซนติเมตร ยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตรดอกออกเป็นช่อช่อดอกประกอบด้วยดอกเล็กๆติดอยู่ที่ก้านดอกประมาณ 10 - 15 ดอกมี 5 กลีบสีขาวช่อดอกจะออกตามปลายยอด และใบและดอกของต้นแสงจันทร์สามารถนำมาเป็นส่วนประกอบในน้ำหมักกำจัดหอยเชอรี่ได้
26 มีนาคม 2553
4,817
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่อการเกษตรไทย ในระยะยาว อาจมีฝนตกเพิ่มขึ้นในประเทศไทย แต่ในระยะสั้น ปริมาณฝนจะมีความผันผวนมากขึ้น จากการศึกษาจากหน่วยงานการเกษตรพบว่า ในอีก 20 ปีข้างหน้านี้มีแนวโน้มปริมาณฝนจะลดลงในหลายพื้นที่ในประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางและบางส่วนของภาคอีสาน และภาคเหนือ จากสภาพอากาศและอุณหภูมิที่สูงขึ้นมักมีผลกระทบต่อการเกษตรไปทุกๆด้านเช่นกัน สำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้ทำนาปรังในช่วงนี้มักจะเพิ่มต้นทุนการผลิตทั้งการสูบน้ำ การใส่ปุ๋ย โดยเฉพาะเรื่องปุ๋ยเป็นสิ่งที่ต้องสูญเปล่าไปกว่า 70 % เพราะสภาพอากาศที่ร้อนทำให้เม็ดปุ๋ยระเหยไปอย่างรวดเร็ว
22 มีนาคม 2553
5,128
เกษตรกรที่ยึดอาชีพการทำนาเป็นหลักจะใช้พื้นที่ปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ เมื่อทำนาครบในรอบการปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิต ชาวนาส่วนใหญ่จะหยุดใช้พื้นที่เพียง 10 วัน ซึ่งจะส่งผลให้ธาตุอาหารที่สำคัญในดินหมดไปโดยเฉพาะธาตุไนโตรเจน ชาวนาจึงจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อทำการบำรุงสภาพดิน ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเนื่องจากราคาปุ๋ยเคมีในปัจจุบันมีราคาแพง คุณเชาว์ เกษตรที่ทำนามานานกว่า 20 ปี ได้มีสูตรการทำน้ำหมักยูเรียจากมะพร้าวที่สามารถช่วยบำรุงต้นข้าวและฟื้นฟูสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีส่วนผสมและวิธีการทำดังนี้
15 มีนาคม 2553
4,720
ราคาน้ำมัน
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.76 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-32°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
27-30°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×