ข้าว
(1,994 เรื่อง)
18 พฤศจิกายน 2559
11 พฤศจิกายน 2559
คุณมาลี แสงภักดี เกษตรกรจากชุมชนบ้านโคกช้าง ต.หนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี เกษตรกรทำนาข้าว ได้เล่าให้กับทีมงาน Farmer info จ.สระบุรี ฟังว่าเมื่อก่อนทำนาข้าวนั้นใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว แต่ปัจจุบันได้นำภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้ไปอบรมและดูงานจากหลายๆพื้นที่ หลายๆจังหวัด นำมาประยุกต์ใช้กับนาข้าวของตนเอง และส่วนตัวนั้นเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ โดยการนำความรู้ที่ได้นำมาปรับใช้กับนาข้าวของตนเอง อย่างเช่นสูตรฮอร์โมน สูตรปุ๋ย สูตรน้ำหมักแต่ละชนิดนำมาใช้ และความอยากรู้อยากเห็นจึงได้ทดลองนำเอาสูตรฮอร์โมนไปผสมกับสูตรน้ำหมัก ทำให้เห็นถึงความเหมาะสมของการนำเอาฮอร์โมนมาใช้กับข้าวในนาข้าวของตนเอง และได้คิดวิธีการใหม่ๆเพิ่มขึ้นมา โดยนำเอาส่วนผสมง่ายๆนั้นก็คือ กระทิงแดง และไข่ไก่มาใช้และได้ผลดี
9 พฤศจิกายน 2559
ราคาน้ำมัน
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
0.00 บาท
เบนซิล 95
36.46 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.69 บาท
ดีเซล
27.69 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.29 บาท
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×