ข้าว
(2,017 เรื่อง)
ปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูในนาข้าว นับเป็นปัญหาใหญ่ที่เกษตรกรต้องเร่งกำจัด และป้องกันอย่างถูกวิธีเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าว โดยเฉพาะปัญหาการระบาดของเพลี้ยต่างๆ ในนาข้าว เช่น เพลี้ยกระโดด เพลี้ยไฟไรแดง เพลี้ยจั๊กจั่น ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้สารเคมีในการกำจัดเพลี้ยต่างๆ แต่สำหรับคุณพรรณพิมล ปันคำ วิทยากร โรงเรียนชาวนาเกษตรยั่งยืน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ได้ให้สัมภาษณ์กับทางทีมงานวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย ว่าเกษตรกรไม่จำเป็นต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายไปกับสารเคมีกำจัดเพลี้ยชนิดต่างๆเราสามารถผลิตขึ้นเองได้โดยใช้น้ำคั้นสดจากสับปะรด ซึ่งสามารถนำสับปะรดตกเกรดที่เกษตรไม่ต้องการแล้ว นำมาคั้นเอาแต่น้ำมาใช้ประโยชน์ได้ โดยเติมส่วนผสมบางอย่างลงไป
20 มกราคม 2560
4,229
ราคาน้ำมัน
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.76 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-32°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
27-30°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×