ข้าว
(2,015 เรื่อง)
เชื้อราบิวเวอร์เรีย เป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคกับแมลง ซึ่งสามารถทำลายแมลงได้หลายชนิด ซึ่งได้แก่แมลงจำพวกเพลี้ยต่างๆ หนอนผีเสื้อ ด้วง และแมลงวัน หรือยุง นอกจากนี้ยังพบว่าเชื้อราบิวเวอร์เรียสามารถกำจัดปลวก และมดคันไฟได้ ทำให้มดและปลวกตายยกรังได้ เชื้อราบิวเวอร์เรียสามารถนำมาใช้ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชที่สำคัญในพืชเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น แมลงศัตรูพืชเป้าหมายในข้าว ได้แก่ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไฟ บั่ว หนอนห่อใบ ในมะม่วงได้แก่ เพลี้ยจักจั่นที่ทำลายช่อมะม่วง แมลงค่อมทอง ในพืชตระกูลส้มได้แก่ เพลี้ยอ่อนส้ม เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยไฟ ไรแดง ในพืชผักได้แก่ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ไรขาว แมลงหวี่ขาว หนอนผีเสื้อต่างๆ ในอ้อย เป็นต้น
24 กันยายน 2553
6,429
หอยเชอรี่สามารถกินพืชที่มีลักษณะนุ่มได้เกือบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น สาหร่าย ผักบุ้ง ผักกระเฉด แหน ตัวกล้าข้าว ซากพืชน้ำ และซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยในน้ำ โดยเฉพาะต้นข้าวในระยะกล้าและที่ปักดำใหม่ ๆ ไปจนถึงระยะแตกกอ หอยเชอรี่จะชอบกินต้นข้าวในระยะกล้าที่มีอายุประมาณ 10 วัน มากที่สุด โดยเริ่มกัดส่วนโคนต้นที่อยู่ใต้น้ำเหนือจากพื้นดิน 1-11/2 นิ้ว จากนั้นกินส่วนใบที่ลอยน้ำจนหมดใช้เวลากินทั้งต้นทั้งใบนานประมาณ 1-2 นาที ซึ่งก็เป็นปัญหาใหญ่สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว แต่ทว่าปัญหาหอยเชอรี่กัดกินต้นข้าว ก็สามารถหาวิธีการป้องกันและกำจัดแตกต่างกันออกไปตามแต่ความถนัดของตัวเกษตรกรเอง แต่สำหรับคุณบุญลือ เต้าแก้ว เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2552 จากจังหวัดสระบุรี ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการใช้พญาไร้ใบสมุนไพรป้องกันและกำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าว ซึ่งมีขั้นตอนการทำดังนี้
24 กันยายน 2553
9,842
ในอดีต เกษตรกรทำการเกษตรเพื่อยังชีพ โดยอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงไม่ประสบปัญหามากนัก แต่ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลงไป จึงทำให้เกษตรกรประสบปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ กระระบาดของโรคต่างๆ และความแปรปรวนของราคาสินค้า การทำเกษตรแบบผสมผสานจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร เป็นการลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดียว แล้วหันมาทำการปลูกพืชหลายชนิดร่วมกัน และทำการเลี้ยงสัตว์เพิ่มเติมเป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือนนั้นเอง คุณลุงบุญลือ เต้าแก้ว เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2552 จังหวัดสระบุรี ได้ยึดอาชีพเกษตรกรในการทำนามาตลอด และได้ประสบปัญหาเช่นเดียวกับชาวนาส่วนใหญ่ ที่ใส่ปุ๋ยเคมีเร่งผลผลิต ฉีดยาฆ่าแมลง กำจัดศัตรูพืชต่างๆ หากปีไหนข้าวให้ผลผลิตมาก ขายได้ราคา ก็ได้กำไรหรือไม่ก็เท่าทุน แต่หากปีไหนข้าวได้ผลผลิตน้อย ราคาตกก็ขาดทุน สลับกันไปเช่นนี้อยู่หลายปี ทำให้เหนื่อยและท้อเมื่อต้องเจอปัญหาต่างๆ จนกระทั่งได้ไปศึกษาหาความรู้ทางการเกษตรเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เปิดอบรม จากสถานที่ต่างๆที่มีการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร ก็จะเข้าไปศึกษาและนำมาประยุกต์ทดลองใช้จนเจอทางเลือกใหม่ นั้นก็คือ การทำการเกษตรโดยเกษตรธรรมชาติ ที่ไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี ปุ๋ยเคมี โดยเริ่มจากการนำเกษตรธรรมชาติเข้ามาใช้ในการเพาะเห็ดฟางซึ่งเป็นรายได้เสริมจากการทำนา เพราะการเพาะเห็ดฟางนั้นถ้ามีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องจะทำให้เชื้อเห็ดฟางนั้นหยุดการขยายตัว ทำให้ไม่ออกดอกนั้นเอง จากการทดลองนี้ทำให้คุณลุงบุญลือ กันมาใช้การเกษตรแบบธรรมชาติโดยการทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์เข้ามาใช้ในการทำการเกษตร และคิดค้นสูตรด้วยตนเองจนถึงปัจจุบัน
24 กันยายน 2553
9,175
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เป็นแมลงจำพวกปากดูด ตัวเต็มวัยมีลำตัวสีน้ำตาลถึงสีน้ำตาลปนดำ มีรูปร่าง 2 ลักษณะ คือ ชนิดปีกยาว และชนิดปีกสั้น ชนิดมีปีกยาวสามารถเคลื่อนย้ายและอพยพไปในระยะทางใกล้และไกล โดยอาศัยกระแสลมช่วย ตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่เป็นกลุ่ม ส่วนใหญ่วางไข่ที่กาบใบข้าว หรือเส้นกลางใบ โดยวางไข่เป็นกลุ่ม เรียงแถวตามแนวตั้งฉากกับกาบใบข้าว บริเวณที่วางไข่จะมีรอยช้ำเป็นสีน้ำตาล ไข่มีลักษณะรูปกระสวยโค้งคล้ายกล้วยหอม มีสีขาวขุ่น ตัวอ่อนมี 5 ระยะ ระยะตัวอ่อน 16-17 วัน ตัวเต็มวัยเพศเมียชนิดปีกยาวมีขนาด 4-4.5 มิลลิเมตร วางไข่ประมาณ 100 ฟอง เพศผู้มีขนาด 3.5-4 มิลลิเมตร เพศเมียชนิดปีกสั้นวางไข่ประมาณ 300 ฟอง ตัวเต็มวัยมีชีวิตประมาณ 2 สัปดาห์ ในหนึ่งฤดูปลูกข้าวเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลสามารถเพิ่มปริมาณได้ 2-3 อายุขัย
24 กันยายน 2553
2,010
23 กันยายน 2553
6,739
ราคาน้ำมัน
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.76 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
24-29°C
นครราชสีมา
24-30°C
ชลบุรี
26-28°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×