ข้าว
(2,008 เรื่อง)
เชื้อราบิวเวอร์เรีย เป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคกับแมลง ซึ่งสามารถทำลายแมลงได้หลายชนิด ซึ่งได้แก่แมลงจำพวกเพลี้ยต่างๆ หนอนผีเสื้อ ด้วง และแมลงวัน หรือยุง นอกจากนี้ยังพบว่าเชื้อราบิวเวอร์เรียสามารถกำจัดปลวก และมดคันไฟได้ ทำให้มดและปลวกตายยกรังได้ เชื้อราบิวเวอร์เรียสามารถนำมาใช้ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชที่สำคัญในพืชเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น แมลงศัตรูพืชเป้าหมายในข้าว ได้แก่ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไฟ บั่ว หนอนห่อใบ ในมะม่วงได้แก่ เพลี้ยจักจั่นที่ทำลายช่อมะม่วง แมลงค่อมทอง ในพืชตระกูลส้มได้แก่ เพลี้ยอ่อนส้ม เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยไฟ ไรแดง ในพืชผักได้แก่ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ไรขาว แมลงหวี่ขาว หนอนผีเสื้อต่างๆ ในอ้อย เป็นต้น
24 กันยายน 2553
5,952
หอยเชอรี่สามารถกินพืชที่มีลักษณะนุ่มได้เกือบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น สาหร่าย ผักบุ้ง ผักกระเฉด แหน ตัวกล้าข้าว ซากพืชน้ำ และซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยในน้ำ โดยเฉพาะต้นข้าวในระยะกล้าและที่ปักดำใหม่ ๆ ไปจนถึงระยะแตกกอ หอยเชอรี่จะชอบกินต้นข้าวในระยะกล้าที่มีอายุประมาณ 10 วัน มากที่สุด โดยเริ่มกัดส่วนโคนต้นที่อยู่ใต้น้ำเหนือจากพื้นดิน 1-11/2 นิ้ว จากนั้นกินส่วนใบที่ลอยน้ำจนหมดใช้เวลากินทั้งต้นทั้งใบนานประมาณ 1-2 นาที ซึ่งก็เป็นปัญหาใหญ่สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว แต่ทว่าปัญหาหอยเชอรี่กัดกินต้นข้าว ก็สามารถหาวิธีการป้องกันและกำจัดแตกต่างกันออกไปตามแต่ความถนัดของตัวเกษตรกรเอง แต่สำหรับคุณบุญลือ เต้าแก้ว เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2552 จากจังหวัดสระบุรี ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการใช้พญาไร้ใบสมุนไพรป้องกันและกำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าว ซึ่งมีขั้นตอนการทำดังนี้
24 กันยายน 2553
9,716
ในอดีต เกษตรกรทำการเกษตรเพื่อยังชีพ โดยอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงไม่ประสบปัญหามากนัก แต่ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลงไป จึงทำให้เกษตรกรประสบปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ กระระบาดของโรคต่างๆ และความแปรปรวนของราคาสินค้า การทำเกษตรแบบผสมผสานจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร เป็นการลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดียว แล้วหันมาทำการปลูกพืชหลายชนิดร่วมกัน และทำการเลี้ยงสัตว์เพิ่มเติมเป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือนนั้นเอง คุณลุงบุญลือ เต้าแก้ว เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2552 จังหวัดสระบุรี ได้ยึดอาชีพเกษตรกรในการทำนามาตลอด และได้ประสบปัญหาเช่นเดียวกับชาวนาส่วนใหญ่ ที่ใส่ปุ๋ยเคมีเร่งผลผลิต ฉีดยาฆ่าแมลง กำจัดศัตรูพืชต่างๆ หากปีไหนข้าวให้ผลผลิตมาก ขายได้ราคา ก็ได้กำไรหรือไม่ก็เท่าทุน แต่หากปีไหนข้าวได้ผลผลิตน้อย ราคาตกก็ขาดทุน สลับกันไปเช่นนี้อยู่หลายปี ทำให้เหนื่อยและท้อเมื่อต้องเจอปัญหาต่างๆ จนกระทั่งได้ไปศึกษาหาความรู้ทางการเกษตรเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เปิดอบรม จากสถานที่ต่างๆที่มีการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร ก็จะเข้าไปศึกษาและนำมาประยุกต์ทดลองใช้จนเจอทางเลือกใหม่ นั้นก็คือ การทำการเกษตรโดยเกษตรธรรมชาติ ที่ไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี ปุ๋ยเคมี โดยเริ่มจากการนำเกษตรธรรมชาติเข้ามาใช้ในการเพาะเห็ดฟางซึ่งเป็นรายได้เสริมจากการทำนา เพราะการเพาะเห็ดฟางนั้นถ้ามีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องจะทำให้เชื้อเห็ดฟางนั้นหยุดการขยายตัว ทำให้ไม่ออกดอกนั้นเอง จากการทดลองนี้ทำให้คุณลุงบุญลือ กันมาใช้การเกษตรแบบธรรมชาติโดยการทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์เข้ามาใช้ในการทำการเกษตร และคิดค้นสูตรด้วยตนเองจนถึงปัจจุบัน
24 กันยายน 2553
8,428
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เป็นแมลงจำพวกปากดูด ตัวเต็มวัยมีลำตัวสีน้ำตาลถึงสีน้ำตาลปนดำ มีรูปร่าง 2 ลักษณะ คือ ชนิดปีกยาว และชนิดปีกสั้น ชนิดมีปีกยาวสามารถเคลื่อนย้ายและอพยพไปในระยะทางใกล้และไกล โดยอาศัยกระแสลมช่วย ตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่เป็นกลุ่ม ส่วนใหญ่วางไข่ที่กาบใบข้าว หรือเส้นกลางใบ โดยวางไข่เป็นกลุ่ม เรียงแถวตามแนวตั้งฉากกับกาบใบข้าว บริเวณที่วางไข่จะมีรอยช้ำเป็นสีน้ำตาล ไข่มีลักษณะรูปกระสวยโค้งคล้ายกล้วยหอม มีสีขาวขุ่น ตัวอ่อนมี 5 ระยะ ระยะตัวอ่อน 16-17 วัน ตัวเต็มวัยเพศเมียชนิดปีกยาวมีขนาด 4-4.5 มิลลิเมตร วางไข่ประมาณ 100 ฟอง เพศผู้มีขนาด 3.5-4 มิลลิเมตร เพศเมียชนิดปีกสั้นวางไข่ประมาณ 300 ฟอง ตัวเต็มวัยมีชีวิตประมาณ 2 สัปดาห์ ในหนึ่งฤดูปลูกข้าวเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลสามารถเพิ่มปริมาณได้ 2-3 อายุขัย
24 กันยายน 2553
1,917
23 กันยายน 2553
6,085
ราคาน้ำมัน
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
26.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.69 บาท
ดีเซล
27.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.36 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
24-35°C
เชียงใหม่
17-31°C
นครราชสีมา
19-34°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×