ข้าว
(2,007 เรื่อง)
9 กุมภาพันธ์ 2560
5,653
ปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูในนาข้าว นับเป็นปัญหาใหญ่ที่เกษตรกรต้องเร่งกำจัด และป้องกันอย่างถูกวิธีเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าว โดยเฉพาะปัญหาการระบาดของเพลี้ยต่างๆ ในนาข้าว เช่น เพลี้ยกระโดด เพลี้ยไฟไรแดง เพลี้ยจั๊กจั่น ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้สารเคมีในการกำจัดเพลี้ยต่างๆ แต่สำหรับคุณพรรณพิมล ปันคำ วิทยากร โรงเรียนชาวนาเกษตรยั่งยืน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ได้ให้สัมภาษณ์กับทางทีมงานวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย ว่าเกษตรกรไม่จำเป็นต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายไปกับสารเคมีกำจัดเพลี้ยชนิดต่างๆเราสามารถผลิตขึ้นเองได้โดยใช้น้ำคั้นสดจากสับปะรด ซึ่งสามารถนำสับปะรดตกเกรดที่เกษตรไม่ต้องการแล้ว นำมาคั้นเอาแต่น้ำมาใช้ประโยชน์ได้ โดยเติมส่วนผสมบางอย่างลงไป
20 มกราคม 2560
3,874
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2562
กรุงเทพมหานคร
20-32°C
เชียงใหม่
13-26°C
นครราชสีมา
15-29°C
ชลบุรี
20-30°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×