ข้าว
(1,979 เรื่อง)
วิธีการไล่หนูแบบชาวบ้าน
คุณสมจิต ซึ่งเป็นสมาชิกทางด่วนข้อมูลการเกษตร ได้โทรมาสอบถามวิธีกำจัดหนูแบบไม่ฆ่ามันมีวิธีการกำจัดอย่างไร เนื่องหนูได้มาทำลายข้าวยุ้งข้าวเป็นจำนวนมาก และมารบกวนด้วย ทางทีมงานได้ให้วิธีการที่ได้จากชาวบ้านตอนที่พื้นที่ทาง จ.ปัตตานีมา เลยได้ถ่ายทอดวิธีนี้ให้ แต่ถ้าว่ามีวิธีการอื่นอีกหรือเปล่านั้น ขอตอบว่ามีแต่วิธีที่ให้ไปเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้ให้มา ทดลองแล้วได้ผล
27 พฤษภาคม 2552
การกำจัดปูนาด้วยมันสำปะหลัง
การกำจัดปูนาด้วยหัวมันสำปะหลังนี้ เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่พบโดยบังเอิญเป็นเรื่องที่ค้นพบมานานแล้ว แต่ไม่ได้นำมาใช้เป็นเวลานานแล้ว แต่เนื่องจากในสภาพปัจจุบันข้าวที่ประชาชนบริโภคมีราคาแพง จนทำให้เกษตรกรที่มีนาข้าวเริ่มปลูกข้าวเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน ซึ่งการปลูกข้าวนั้นมีศัตรูข้าวที่เข้าทำลายต้นข้าวเสียหายเป็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นก็คือปูนา เกษตรกรจึงได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องการกำจัดปูนาด้วยมันสำปะหลังมาใช้อีกครั้งหนึ่ง โดยไม่ทำให้ปลาและสัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ ตาย นอกจากปูนาเท่านั้น และยังเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ รวมทั้งลดต้นทุนการผลิตอีกทางหนึ่งด้วย
25 มิถุนายน 2552
การดักจับปูนาด้วยกับดักข้าวสุก
คุณป้าเดือน บุญเกต ชาวตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เล่าให้ฟังว่า เดิมทีสมัยปู่ ย่า ตา ยาย ในจังหวัดจันทบุรี ส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ก็เลยได้มีการทำนาสืบต่อกันมาตั้งแต่เด็กๆ แต่พอเวลาผ่านมาระยะหนึ่ง เกษตรกรส่วนใหญ่หันมาทำสวนผลไม้ เพราะได้ผลผลิตที่ดี และมีรายได้สูงกว่าการทำนา โดยที่นาส่วนใหญ่จึงได้แปรสภาพเป็นสวนผลไม้ต่างๆ แต่ในส่วนของคุณป้าเดือน บุญเกตุ ก็ได้มีการแบ่งพื้นที่บางส่วนเพื่อทำสวน แต่เมื่อปีที่ผ่านมา คุณป้าเดือน เห็นว่าที่นาของน้องชายว่างอยู่ จึงนำความรู้ที่มีตั้งแต่สมัยเด็กๆ มาใช้อีกครั้ง โดยการทำนาข้าว แต่ก็พบปัญหาด้วยการที่มีปูนาเยอะ จึงได้หาวิธีการกำจัดปูนามาใช้ ซึ่งวิธีหนึ่งที่ใช้ได้ผลก็คือการใช้ข้าวสุกในการกำจัดปูนา โดยมีวิธีการดังนี้
13 สิงหาคม 2552
วิธีป้องกันปูนาเข้ากัดทำลายต้นข้าว
วันนี้คุณลุงบุญช่วย วงษ์ษา เกษตรกรมีความชำนาญในเรื่องการขยายพันธุ์ไม้ผลแบบทาบกิ่ง ตอนกิ่ง เสียบยอด ปักชำ และวิธีประยุกต์ต่างๆ จังหวัดสระบุรีได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับทางทีมงานร่วมด้วยช่วยกันว่า
7 กันยายน 2552
การปรับสภาพน้ำและคืนระบบนิเวศน์ในนาข้าว
การปลูกข้าวไร้สารพิษโดยใช้กลุ่มจุลินทรีย์ เป็นการปลูกข้าวที่ไม่มีการใช้สารเคมีเพียงแต่มีหัวเชื้อจุลินทรีย์ ที่ผลิตขึ้นเองโดยนำน้ำตาลจากธรรมชาติ หรือกากน้ำตาลก็สามารถนำเอาวัสดุท้องถิ่นมาทำเป็นปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ ฮอร์โมน สารป้องกันโรค และไล่แมลง มาใช้ในการปลูก และดูแลรักษานาข้าวให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพโดยไม่มีการใช้สารเคมี รสชาติอร่อย น้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง บูดเน่าช้า ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม ทำให้ระบบนิเวศในนาข้าวกลับคืนสู่ธรรมชาติ ดินจะร่วนซุยมีความสมบูรณ์มากขึ้น ในการทำนาข้าวจะให้ได้ผลดี ควรมีวิธีการใช้ร่วมกันหลายแบบ และมีการใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ข้าวที่ดี
17 ตุลาคม 2552
วิธีป้องกันหนูและนกพิราบกินเมล็ดข้าวหลังหว่าน
เกษตรกรที่ทำนาแบบหว่าน มักจะประสบปัญหากับศัตรูทางธรรมชาติ ที่เข้ามาทำลายข้าวในระยะเวลาของการหว่าน กินเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวนมาก และศัตรูตัวหลักคือ หนูนา รวมถึงนกพิราบ วันนี้เราจึงนำเทคนิค จากเกษตรกรที่เชี่ยวชาญเรื่องการใช้สมุนไพรในการทำนา คุณบุญญฤทธิ์ หอมจันทร์ จากบ้านพระแก้ว อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท มาฝากกันค่ะ
17 ตุลาคม 2552
วิธีช่วยลดปริมาณหนูกำจัดหนูในนาข้าว
วิธีการกำจัดหนูในนาข้าวของคุณเรือง อริยวงศ์ บ้านเลขที่ 145 บ้านเขก หมู่ที่ 8 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
3 พฤศจิกายน 2552
สูตรการกำจัดหอยเชอรีในนาข้าว
ปัญหาเรื่องหอยเชอรี่ ถือได้ว่าเป็นปัญหาที่ชาวนาส่วนใหญ่ยังแก้กันไม่ตก แต่ด้วยอาศัยภูมิปัญญาอย่างง่ายๆของคุณธนกิจ เอมอยู่ บ้านทุ่งกระถิน ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท บอกเคล็ดลับในการกำจัดหอยเชอรี่ด้วยวิธีการง่ายๆ
10 พฤศจิกายน 2552
วิธีใช้ปูนแดงกำจัดปูนา
คุณนภดล น้อยใหม่ หมอดินอาสาตำบลหัวถนน หมู่ 4 ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร โทร.087-5233951 ได้แนะนำเทคนิคในการกำจัดหอยเชอรี่และปูที่กำลังระบาดหนักในนาข้าวให้เกษตรกรได้นำไปใช้ด้วยวิธีง่ายๆดังนี้
10 พฤศจิกายน 2552
วิธีการล่อจับปูนา
ปูนา นับว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพราะมันมักจะมากัดกินต้นข้าวที่ปักดำใหม่ๆ ทำให้ชาวนาต้องปักดำซ้ำหลายครั้ง นอกจากนี้ ปูยังขุดรูตามคันนา ทำให้คันนาไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ ปูนาจะกัดต้นข้าวในระดับสูงจากพื้นดินประมาณ 2 ซม. โดยจะใช้ก้ามทำหน้าที่ยึดและโน้มต้นข้าวเข้าปาก และใช้ ขากรรไกร กัดต้นข้าว ปูไม่กินต้นข้าวทุกต้นที่ปูกัด ปูขนาดเล็กที่กำลังเจริญเติบโตจะกัดต้นข้าวมากกว่าปูเต็มวัย ปูจะทำลายต้นข้าวได้ตลอดวัน ยกเว้นช่วงเวลาที่แดดร้อนจัด ปูจะทำความเสียหายให้แก่นาดำมากที่สุด และจะกัดกินต้นข้าวในช่วง 7 วันแรกหลังจากปักดำเท่านั้น เมื่อต้นข้าวตั้งตัวได้ ลำต้นแข็งแล้วปูนาก็จะหยุดกัดต้นข้าว ในนาหว่านพบว่าปูนาทำลายต้นข้าวน้อยมาก วันนี้ขอแนะนำวิธีการเก็บปูนาด้วยการใช้ผลตาลสุกเป็นเหยื่อล่อ เป็นเคล็ดลับง่ายๆ ของคุณบุญรอง ปิยวรรณหงส์ ประธานกลุ่มข้าวก่ำพะเยา
10 พฤศจิกายน 2552
สูตรกำจัดหอยเชอรี่ในนาด้วยน้ำหมักสมุนไพร
ปัจจุบันได้มีเกษตรกรหันมาผลิตน้ำหมักชีวภาพ สารไล่แมลงกำจัดแมลงในนาข้าวใช้เองมากขึ้น ซึ่งวัตถุดิบหลักที่นำมาใช้ส่วนใหญ่จะสมุนไพร บ้างสูตรอาจใกล้เคียงกันทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่หาได้ในชุนขนดังสูตรกำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าวด้วยสมุนไพรหาง่ายที่จะแนะนำดังต่อไปนี้
22 มีนาคม 2553
วิธีกำจัดปูในนาข้าว
ปัจจุบันนี้ปัญหาของเกษตรกรชาวนาที่ต้องพบเจอกันเป็นประจำและต้องหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น หอยเชอรี่, เพลี้ยต่างๆ, ปูนา เป็นต้น เพราะศัตรูเหล่านี้จะมีผลทำให้ผลผลิตข้าวที่ได้ไม่ได้คุณภาพ, ขนาดไม่ได้มาตรฐาน, ต้นข้าวล้มโดยไม่ทราบสาเหตุ แต่ปัญหาเรื่องปูนาที่อยู่ในนาข้าวก็มีทั้งประโยชน์และโทษต่อชาวนา กำจัดเท่าไรก็ไม่หมดและยากต่อการจับเพื่อนำไปทำปุ๋ยหมัก, ปรุงอาหาร แต่คุณพะวิง ทองช่วย มีเทคนิคและวิธีการล่อหรือการกำจัด โดยใช้ลูกตาลสุกมาเป็นตัวล่อเอาไว้ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถนำไปปฏิบัติได้แบบง่ายๆ ซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้
9 เมษายน 2553
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-34°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×