ข้าว
(1,950 เรื่อง)
การแช่ข้าวปลูกด้วยจุลินทรีย์ธรรมชาติ เพื่อการงอกที่สมบูรณ์แข็งแรง
ข้าวอินทรีย์ หรือ ข้าวปลอดสาร ปัจจุบันได้รับความนิยมจากผู้บริโภคที่หันมารักสุขภาพกันมากขึ้น เพราะมีงานวิจัยรองรับว่า หากรับประทานข้าวอินทรีย์ หรือข้าวไร้สารพิษ จะมีส่วนช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคร้ายๆ ได้อย่างดี
6 กรกฎาคม 2558
การทำฮอร์โมนสูตรนมสด บำรุงนาข้าว แบบง่ายๆ
ในยุคปัจจุบันในการทำการเกษตรจะที่มีค่าแรงที่สูง ส่งผลกระทบในหลายสาขาอาชีพ ไม่เว้นแต่เกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าแรงงาน รวมทั้งค่าพันธุ์ข้าวซึ่งในปัจจุบันจะมีราคาที่แพงมาก ทำให้เกษตรกรรับกับต้นทุนไม่ไหว แต่ปราชญ์เกษตรกรคนเก่งอย่างคุณสมหมาย แยกงูเหลือม ประธานศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลหนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ที่ทำการเกษตรแบบผสมผสานและวันนี้มีองค์ความรู้การทำฮอร์โมนสูตรนมสดช่วยบำรุงนาข้าว แบบง่ายๆ มาแนะนำด้วยวิธีการทำดังนี้
18 พฤศจิกายน 2559
เทคนิคการป้องกันข้าวเมาตอซัง
ข้าวเมาตอซัง จะเกิดในระยะต้นกล้า และแตกกอ โดยข้าวจะมีอาการใบเหลือง ต้นเหลือง สาเหตุมาจากก๊าซไข่เน่าที่เกิดจากการไถกลบฟางหรือซากพืชที่ย่อยสลายไม่หมด
15 กรกฎาคม 2558
การทำขนมลา
พูดถึงขนมลา คนใต้จะรู้จักกันดี เพราะขนมลาเป็นหนึ่งในจำนวนขนมห้าชนิดที่ตนใต้จะนำไปทำบุญในช่วงเทศกาลงานบุญสารทเดือนสิบ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า งานชิงเปรต ตนใต้เชื่อว่าบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วและยังมีกรรมอยู่จะตกนรก ในช่วงเทศการเดือนสิบ จะปล่อยให้ออกมารับส่วนบุญที่ญาติพี่น้องทำบุญไปให้ปัจจุบันขนมลาไม่ได้ทำเฉพาะในช่วงเทศการงานบุญสารทเดือนสิบเท่านั้น
31 พฤษภาคม 2560
การแกล้งข้าวเพื่อกระตุ้นให้ข้าวแตกกอ
การทำนาข้าวเดี่ยวนี้ได้รับความสนใจจากลูกหลานชาวนาเป็นจำนวนมาก ลูกหลานชาวนาหลายคนที่ไปประกอบอาชีพอย่างอื่นจนมีฐานะมั่นคง วันนี้หวนกลับมาทำนาเพื่อที่จะเก็บข้าวสารไว้กินเองเพราะมั่นใจว่าปลอดสารเคมีแน่นอน ที่อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
31 พฤษภาคม 2560
ควบคุมหอยเชอรี่ในระยะกล้าสำหรับนาข้าวหว่านน้ำตม
หอยเชอรี่กัดกินต้นพืชได้หลายชนิดที่มีอายุน้อย ใบ และ ลำต้นอ่อน อาทิ ต้นกล้าข้าวที่มีอายุประมาณ 10-15 วัน มากที่สุด โดยเฉพาะต้นกล้าข้าวที่มีน้ำท่วมขัง จะเริ่มกัดกินส่วนโคนต้นข้าวที่อยู่ใต้น้ำ จากนั้นจะกัดกินส่วนใบที่ลอยน้ำจนหมด
19 กันยายน 2559
การปลูกข้าวให้ได้ข้าวผลผลิตดีได้ข้าวมีคุณภาพ
การทำนาข้าวให้ประสบผลสำเร็จนั้นควรดูแลกันทุกขั้นตอนเพื่อจะได้ผลผลิตของข้าวที่ได้ผลผลิตดี ได้ข้าวที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของเกษตรกรและได้รับการยอมรับจากตลาดจำหน่ายข้าว เกษตรกรชาวนาจำเป็นที่จะต้องดูแลเอาใจใส่นาข้าวเป็นพิเศษ เพื่อคุณภาพของเมล็ดข้าวและปริมาณผลผลิตที่จะออกมาในอนาคต
31 พฤษภาคม 2560
ขนมป๊อปไรท์
ภาคอีสานประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะอาชีพทำนา จึงทำให้มีผลผลิตข้าวออกมาเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดแนวคิดที่จะแปรรูปข้าวที่มีอยู่ออกมาในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ชุมชนและครอบครัว โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระสมิง ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
27 กรกฎาคม 2558
ถ่านแกลบช่วยปรับปรุงดินและเพิ่มคาร์บอนในนาข้าว
ถ่านแกลบ เป็นวัสดุที่หาได้ง่าย ราคาถูก มีน้ำหนักเบา ขนส่งง่าย ทำให้ดินเบา และยังช่วยปรับปรุงสภาพทางกายภาพของดิน ดังนั้น ถ่านแกลบจึงเป็นสารปรับปรุงดินที่ดี สังเกตได้ว่าเกษตรกรหลายคนนำถ่านแกลบมาเป็นส่วนผสมสำหรับดินเพาะกล้า แต่สำหรับคุณเสนอ นราพล ศูนย์การเรียนรู้บ้านคลองชุ่มแสง ต.กุดชุ่มแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ปราชญ์เกษตรกรดีเด่นประจำปี 2555 จ.ชัยภูมิ ได้นำถ่านแกลบมาช่วยปรับปรุงบำรุงดินในนาข้าว ด้วยวิธีการง่ายๆ ดังนี้
30 มีนาคม 2560
ป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและแมลงศัตรูพืชในแปลงนา
เกษตรกรหลายๆ ท่าน ที่ประกอบอาชีพการทำนา อาจจะพบเจอปัญหาศัตรูพืชเข้าทำลายผลผลิตในแปลงนา คุณสมเจตน์ แก้วแกมกาญจน์ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวพันธุ์ข้าวหอมแม่พญาทองดำ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ได้แนะนำวิธีการป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนา มาฝาก
12 มิถุนายน 2560
ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาแช่และคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนหว่านต้านทานโรค
ปัจจุบันเกษตรกรชาวนาไทยส่วนใหญ่เริ่มให้ความสนใจในเรื่องการลดต้นทุนมากขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้คุณภาพเอง ก่อนที่จะนำมาปลูกหรือหว่านก็เอาใจใส่เป็นอย่างดีซึ่งเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้ต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรงสามารถต้านทานโรคเชื้อราและแมลงศัตรูข้าวได้ดี เดิมทีเกษตรกรจะต้องพึ่งยาเคมีเพื่อคลุกหรือแช่เมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก แต่มาปัจจุบันนี้เกษตรกรหลายคนเริ่มรู้จักเชื้อราตัวหนึ่งที่ทางกรมส่งเสริมวิชาการเกษตรได้แนะนำ ชื่อว่า เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นเชื้อราปฎิปักษ์ที่สามารถควบคุมโรคพืชและข้าวได้ดี โดยวันนี้คุณทองคำ อินพรม เกษตรตรผู้ปลูกข้าวบ้านสันถนนใต้ ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย ได้ยินดีเผยแพร่วิธีการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาแช่และคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนหว่านเพื่อต้านทานโรคช่วยให้ข้าวเจริญเติบโตได้ดีโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีต่อไป
12 มิถุนายน 2560
การใส่ปุ๋ยข้าวนาปี เพิ่มผลผลิต 20-60 เปอร์เซ็น
การใส่ปุ๋ยในนาข้าวมีหลากหลายวิธีและเกษตรส่วนใหญ่มักจะใส่ปุ๋ยมากเกินไป ทำให้เปลืองค่าใช้จ่าย ต้นทุนสูงขึ้น ดังนั้นการใส่ปุ๋ยในนาข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการพิจารณาถึงปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบ เช่น ระดับน้ำในนา การปรับระดับหน้าดิน การกำจัดวัชพืช ศัตรูพืชต่างๆ แต่วันนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา ได้รับข้อมูลจากคุณเดือนเพ็ญ ทิศรักษ์. ที่ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนการทำปุ๋ยชีวภาพบ้านเตย ต.กระเบื่องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เป็นเกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญในการปลูกข้าวและทำไร่นาสวนผสม ซึ่งวันนี้มีเทคนิคการใส่ปุ๋ยสำหรับข้าวนาปี ที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวถึง 20-60 เปอร์เซ็น ซึ่งมีวิธีการง่ายๆ มาแนะนำ
12 มิถุนายน 2560
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
32.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
24.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
25.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
18.94 บาท
ดีเซล
23.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.49 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-31°C
นครราชสีมา
24-31°C
ชลบุรี
25-29°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
25-26°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×