ข้าว
(1,952 เรื่อง)
ป้องกันข้าวล้มก่อนเก็บเกี่ยวแบบง่ายๆ
สำหรับการทำนาของเกษตรกรในแต่ละครั้ง จะมีปัญหาที่ตามมาหลากหลายอย่าง ทั้งโรคต่างๆ แมลงต่างๆ ที่สร้างความเสียหายแล้ว ยังมีปัญหาอีกหนึ่งอย่างที่เกษตรกรเจอกันบ่อยๆ ก่อนเก็บเกี่ยว นั้นก็คือ ต้นข้าวล้ม ตามแรงลมฝนต่างๆ ทำให้ผลผลิตในแต่ละครั้งไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ซึ่งมีวิธีง่ายๆ ที่เกษตรกรสามารถป้องกันต้นข้าวล้มมาฝาก ซึ่งมีวิธีดังนี้
7 สิงหาคม 2560
การใช้มูลไส้เดือนเป็นปุ๋ยบำรุงข้าวเพื่อลดต้นทุน
การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อใช้ในการกำจัดขยะในตลาดสด เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน และผลพลอยได้จากมูลไส้เดือนสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยบำรุงพืชและข้าวทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนได้
7 สิงหาคม 2560
ต้นกล้าข้าวถอนง่ายด้วยการดูแลนาข้าว
เกษตรกรชาวนาหลายท่านที่ยังทำนาดำกันอยู่ คงจะมีบ้างที่ประสบกับปัญหาถอนต้นกล้าข้าวยาก ต้นกล้าข้าวมีเศษดินติดเยอะ ทำให้ต้องเสียเวลา ใช้แรงเยอะ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยขั้นตอนการจัดการง่ายๆ จากลุงริน
7 สิงหาคม 2560
ต้นกล้าแข็งแรงไม่เปลืองปุ๋ยบำรุงด้วยมูลค้างคาว
ปัจจุบันขี้ค้างคาวเริ่มหายาก เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม และความต้องการสำหรับการใช้ขี้ค้างคาวมีปริมาณที่สูงขึ้น ขี้ค้างคาวนับว่าเป็นมูลสัตว์ที่ได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพที่สุด สูงกว่ามูลของสัตว์ชนิดอื่นๆ ซึ่งประกอบไปด้วยธาตุอาหารที่พืชทุกชนิดต้องการ เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปรแตสเซียม จึงเป็นที่นิยมของเกษตรกรในการนำมาเป็นปุ๋ยและส่วนผสมในดินเพื่อใช้ในการเพาะปลูกทำการเกษตร เช่นเดียวกับนายสี ปัญญาธรรม เกษตรกรผู้ทำนาข้าว บ้านถ้ำผาตอง ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ได้ยินดีเผยสูตรการบำรุงต้นกล้าข้าวช่วยให้แข็งแรงไม่อ่อน ถอนง่ายโดยไม่ต้องพึ่งปุ๋ยเคมี ให้กับทีมงานฯขณะลงพื้นที่ โดยการใช้ขี้ค้างคาว ด้วยวิธีการทำดังนี้
30 มีนาคม 2560
การนำสมุนไพรมาป้องกันแมลงและศัตรูพืชในแปลงนาข้าว
ปัจจุบันการทำนาข้าวนั้น ล้วนแต่มีความเสี่ยงต่อการนำสารเคมีมาฉีดเพื่อป้องกันแมลงและศัตรูพืชยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ ทำให้เกษตรกรชาวนาและผู้บริโภคได้รับสารเคมีกันเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงการทำลายสภาพหน้าดินในแปลงนาข้าวให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมาก คุณลุงเหลี่ยง แสงรัตน์ หมอดินประจำจังหวัดระยองได้เกิดความคิดว่า ทำอย่างไรจะให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคปลอดภัยจากสารเคมี จึงได้นำสมุนไพรต่างๆ เช่น บอระเพ็ด สะเดา และตะไคร้หอม มาทำเป็นสมุนไพรฉีดป้องกันแมลงและศัตรูพืชในแปลงนาข้าวแทนการใช้สารเคมี เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคทุกคน
6 ตุลาคม 2558
วิธีดูแลจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวมีคุณภาพ
การทำนาข้าวให้ประสบผลสำเร็จนั้นควรดูแลกันทุกขั้นตอนเพื่อจะได้ผลผลิตของข้าวที่ดี ได้ข้าวที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของเกษตรกร เกษตรกรชาวนาจำเป็นที่จะต้องดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่การคัดเมล็ดพันธุ์ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว เพื่อคุณภาพของเมล็ดข้าวและปริมาณผลผลิตที่จะออกมาในอนาคต
12 ตุลาคม 2558
สูตรปุ๋ยบำรุง เพื่อต้นข้าวแตกกอดี และ รวงสมบูรณ์
ดินดี มีชัยไปกว่าครึ่ง ปุ๋ยดี ยิ่งรุ่ง ช่วยเพิ่มผลผลิตข้าว เพราะทั้งดินและปุ๋ย คือ หัวใจสำคัญในการบำรุงการเจริญเติบโตของต้นข้าวในนา วันนี้ คุณพ่อทองอินทร์ ภูมิช่อ เจ้าของศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านบ้านเชียงงาม หมู่ที่ 22 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เป็นเกษตรกรอีกหนึ่งท่านที่มีความเชี่ยวชาญในการปลูกข้าว ซึ่งทำแปลงเกษตรผสมผสาน มีที่นา 3 ไร่ บ่อปลา เลี้ยงไก่ไข่และขยายพันธุ์ ยินดีเผยแพร่ข้อมูลประสบการณ์ตรงในการทำนาข้าวอินทรีย์ด้วยปุ๋ยชีวภาพสูตรทำเอง ผลผลิตสูงเฉลี่ย 800 กิโลกรัมต่อไร่ ดังนี้
13 ตุลาคม 2558
สูตรหมักพืชผักสมุนไพรป้องกันแมลงร้ายในนาข้าว
หลายคนอาจยังไม่ทราบถึงพืชผักสมุนไพรใกล้ตัวบางชนิดที่มีฤทธิ์ในการป้องกันแมลง สามารถนำไปใช้กับนาข้าวได้ ซึ่งคุณบุษบา อนุจรพันธ์ นักวิชาการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวกับทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงราย ว่า พด.7 สามารถนำมาใช้กับพืชผักสมุนไพรที่หลายคนไม่คิดว่าจะมีฤทธิ์ไล่และป้องกันแมลง ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึง การป้องกันหนอนกระทู้และแมลงด้วงหรือมวนในนาข้าว สามารถใช้สูตรหมักสมุนไพรฉีดพ่นเพื่อไล่และป้องกันได้ โดยใช้พืชผักสมุนไพรง่ายๆ ดังนี้
20 ตุลาคม 2558
น้ำหมักลูกยอกำจัดแมลงในนาข้าว
คุณอุไร ทองปาน เกษตรกรที่ทำนาข้าวจนมาเป็นประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และเป็นหัวหน้าฐานการทำนาข้าวอินทรีย์ อยู่บ้านเลขที่ 51 บ้านหว้าใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำนามา 16 ปี เคยใช้สารเคมีมา 4 ปี หลังจากนั้นใช้น้ำหมักลูกยอก็ได้ผลมาถึงปัจจุบัน
26 ตุลาคม 2558
การทำนาข้าวแบบเกษตรอินทรีย์โดยการใช้ปุ๋ยคอกหว่าน
การทำนาข้าวแบบเกษตรอินทรีย์นั้นปัจจุบันเกษตรกรยังไม่เป็นที่นิยม เนื่องมาจากยังไม่มีความรู้เพียงพอ ซึ่งเกษตรกรที่มีอาชีพทำนาข้าวส่วนใหญ่ล้วนมีปัจจัยเสี่ยงในการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นอย่างมากดังนั้นคุณกัญญ์ณัฐ เกษร เกษตรกรผู้มีความรู้ในการทำนาข้าวจึงให้ความสำคัญต่อการทำนาข้าวแบบเกษตรอินทรีย์เป็นอย่างมาก โดยวิธีการนำปุ๋ยคอก เช่น มูลไก่ มูลวัว มาใช้หว่านในแปลงนาข้าวเพื่อความสมดุลของระบบนิเวศธรรมชาติ
2 พฤศจิกายน 2558
บ๊ะจ่างสูตรแต้จิ๋วรสชาติอร่อยจากรุ่นสู่รุ่น
บ๊ะจ่างถือ เป็นอาหารมงคลสำหรับชาวจีน นำมาไหว้ช่วงเทศกาลตรุษจีน เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง ที่เราจะได้เห็น พวงบ๊ะจ่างห้อยขายเต็มไปหมด กินกันจนอิ่มเพราะห่อใหญ่มากข้างในห่อมีวัตถุดิบหลากหลายเป็นส่วนผสมรสชาติอร่อยตามแบบฉบับของอาหารคนจีน ใครที่ชอบรับประทานบ๊ะจ่างหรือสนใจนำไปประกอบอาชีพต้องติดตามบ๊ะจ่างสูตรแต้จิ๋วรสชาติอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นดังนี้
10 พฤศจิกายน 2558
น้ำหมักมูลไส้เดือน บำรุงข้าว เพิ่มผลผลิต
คุณศุภรัตน์ เรืองสุข (ข้าวนาสร้าง) บ้านนาสร้าง ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช เป็นเกษตรกรตัวอย่างเรื่องการปลูกข้าว โดยเมื่อก่อนนั้นได้ใช้สารเคมีพ่นในนาข้าว ทำให้ดินในนาแข็ง ข้าวเหลือง ผลผลิตได้น้อย และมีค่าใช้จ่ายสูง แต่ปัจจุบันหันมาใช้น้ำหมักมูลไส้เดือน ทำให้ดินนิ่มลง และข้าวต้นใหญ่เติบโตได้เต็มที่ ข้าวมีสีเขียวขึ้น จนเห็นความแตกต่างระหว่างการปลูกแบบใช้สารเคมี กับการปลูกแบบใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือน และที่สำคัญลดต้นทุนได้ผลผลิตมากขึ้นด้วย
10 พฤศจิกายน 2558
ราคาน้ำมัน
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.96 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.58 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.85 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.64 บาท
ดีเซล
26.39 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.39 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
23-30°C
เชียงใหม่
17-28°C
นครราชสีมา
22-31°C
ชลบุรี
23-31°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
24-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×