หลักการเกษตร
(48 เรื่อง)
บ้านบัวเทิง จ.อุบลราชธานี แหล่งเรียนรู้ชีวิตชาวสวนและการผลิตพืชปลอดสารพิษ
ทุกบ้านในชุมชนบัวเทิงจะปลูกพืชผักสมุนไพร ผักสวนครัว รั้วกินได้ เช่น พริก หอม ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ถั่ว แตงกวา กระเทียม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพืชอายุสั้น เน้นปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก ได้ทานอาหารที่ปลอดภัยไร้สารพิษ จนมีคำขวัญว่าทุกครัวเรือนจะมีตู้เย็นข้างบ้าน มีพยาบาลข้างครัว ทุกครอบครัวมีโรงปุ๋ย ซึ่งการมีตู้เย็นข้างบ้าน หมายถึงการปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ไว้ภายในบริเวณบ้าน สามารถนำมาประกอบอาหารได้ มีพยาบาลข้างครัว หมายถึงการปลูกพืชผักสมุนไพรไว้ใช้เป็นยารักษาโรคพื้นฐาน ทุกครอบครัวมีโรงปุ๋ย มีความหมายว่า ทุกบ้านจะสร้างโรงปุ๋ยหมักอินทรีย์ เอาไว้ใช้สำหรับปรับสภาพดินบำรุงพืชเพื่อลดใช้ปุ๋ยเคมี
19 มกราคม 2559
13,788
สวนท่านขุนเจริญ แก้วมังกรออร์แกนิกส์
แก้วมังกรออร์แกนิกส์ คุณภาพและมาตรฐาน ปลอดสารพิษ 100% เป็นสวน ?แก้วมังกร? แห่งแรกของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เปลี่ยนจากนากุ้งร้าง พัฒนา ฝ่าฟันวิกฤติเศรษฐกิจ โรคระบาด ต้นทุนสูง และสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน จนกลายมาเป็นสวนแก้วมังกรปลอดสารพิษมาตรฐานการส่งออก
19 มกราคม 2559
4,131
ศูนย์การเรียนรู้และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสับปะรด จ.เชียงราย
การเสาะแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ในท้องถิ่น พร้อมทั้งหาทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ให้เป็นจุดขายดึงดูดนักท่องเที่ยว เพื่อนำรายได้มาสู่ชุมชนเป็นหนึ่งในภารกิจที่หลายๆชุมชนสามารถดำเนินการจนประสบผลสำเร็จมาแล้วนักต่อนักโดยรูปแบบของแหล่งท่องเที่ยว ส่วนใหญ่มักจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เป็นต้น แต่สำหรับ "แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร" แม้จะมีให้เห็นอยู่บ้าง แต่ก็ยังไม่ค่อยแพร่หลาย และเป็นที่นิยมมากนักเมื่อเทียบกับแหล่งท่องเที่ยวแบบอื่นๆ เพราะส่วนใหญ่เกษตรกรไทยมักจะเพาะปลูกพืชผลเพื่อยังชีพ หรือผลิตแล้วส่งขายให้พ่อค้าคนกลางเสียมากกว่า วันนี้เราจึงเล็งเห็นว่าพื้นที่ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย มีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือในรสชาติของ "สับปะรดนางแล" ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ไม่มีใครเหมือน
19 มกราคม 2559
5,419
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ฉบับที่๒)และ(ฉบับที่๓)
................................................................................พระราชบัญญัติ ...........................................................การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ...........................................................................ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ............................................................ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ .....................................................................เป็นปีที่ ๓๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
21 มกราคม 2559
3,588
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ กักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ------------------- ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นปีที่ ๑๙ ในรัชกาลปัจจุบัน
21 มกราคม 2559
2,633
พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ ควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ ------------------- ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
21 มกราคม 2559
2,907
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ------------------- ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
21 มกราคม 2559
2,616
พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ / (๑)
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ ปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ ------------------- ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นปีที่ ๓๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
21 มกราคม 2559
4,287
พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ / (๒)
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ ปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ ------------------- ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นปีที่ ๓๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
21 มกราคม 2559
4,176
พระราชบัญญัติพันธ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ พันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ------------------- ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นปีที่ ๓๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
21 มกราคม 2559
3,224
ราคาน้ำมัน
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
23-32°C
นครราชสีมา
25-30°C
ชลบุรี
26-29°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×